39 šokujících faktů o znečišťování životního prostředí

26.07 2017|Zajímavosti
39 šokujících faktů o znečišťování životního prostředí

Znečišťování životního prostředí jakéhokoliv druhu je nebezpečné pro každého živého tvora na zemi. Každý z nás určitou mírou více či méně přispívá ke znečišťování ovzduší, vody i půdy. Často si ani neuvědomuje, že svou činností můžeme škodit, což je důvod, proč bychom se o tuto oblast měli více zajímat.

1.

Přibližně 30 % znečištění ovzduší v San Franciscu pochází z Číny.

2.

Zhruba 1/3 samců ryb v britských řekách prochází kvůli znečištění procesem změny pohlaví. Za hlavní příčinu jsou považovány hormony v odpadních vodách, včetně těch, které vylučují ženské antikoncepční pilulky.

3.

Odhaduje se, že v Indii zemře kvůli nemoci způsobené znečištěnou vodou každý den zhruba 1000 dětí.

4.

Po jaderné krizi, kterou způsobila vlna tsunami v roce 2011, vypustila japonská vláda do Tichého oceánu 11 milionů litrů radioaktivní vody. O několik dní později byly nalezeny do vzdálenosti 50 km od pobřeží radioaktivní ryby.

5.

Odhaduje se, že 1 z 8 globálních úmrtí ročně, což je 7 milionů lidí, souvisí se znečištěním ovzduší.

6.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) tento týden vydala zprávu o kvalitě ovzduší, z níž vyplývá, že znečištění ovzduší prachovými částicemi je v Evropě navzdory všem učiněným zlepšením stále příčinou přibližně 467 000 předčasných úmrtí, z toho přibližně 12 000 v České republice.

7.

Znečištění oceánů zabije každý rok více než 1 milion mořských ptáků.

8.

Zhruba 300 000 delfínů a sviňuch ročně umírá v důsledku zapletení se do starých rybářských sítí.

9.

Zvukové znečištění z lodí, sonarů a ropných plošin může narušit migrační, komunikační, lovecké i reprodukční vzory mnoha mořských živočichů, jako jsou velryby a delfíni.

10.

Lidé vytvářejí více než 1,3 miliardy tun odpadu ročně. Nejvíce odpadu produkují Spojené státy - 254 milionů tun za rok.

11.

Vědci objevili extrémně vysoké úrovně toxických průmyslových znečišťujících látek už i v nejhlubších a nejvzdálenějších částech oceánu.

12.

Studie ukazují, že děti z rodin, který žijí v blízkosti dálnic, mají dvakrát větší pravděpodobnost autismu než děti, které žijí ve větší vzdálenosti od dálnic. Vědci se domnívají, že zvýšené riziko je způsobeno znečišťujícími látkami, které pochází z dálnic.

13.

Řeka Ganga v Indii je jednou z nejvíce znečištěných řek na světě. Znečištěná je odpadní vodou, odpadky, potravinami, ale i těly zvířat a lidí.

14.

Podle Světové zdravotnické organizace zemře v Mexico City každoročně v důsledku znečištění ovzduší zhruba 6400 lidí. Více než 1 milion Mexičanů trpí díky znečištění trvalými dýchacími problémy.

15.

Všeobecně se věří, že starověká řecká akropole se rozpadla více za posledních 40 let, než v průběhu předchozích 2500 let. Příčinou je kyselý déšť. Kyselý déšť ovlivňuje více než 40 % půdy v Číně. V roce 1984 byla polovina stromů v německém Černém lese poškozená kyselým deštěm.

16.

Jezero Karačaj v jižních Uralských horách v Rusku je považováno za nejvíce znečištěné místo na Zemi. Je to kvůli tomu, že bylo po desetiletí používáno k vyhazování jaderného odpadu. Pouhých 5 minut u jezera bez ochrany vás může zabít. V 60. letech jezero vyschlo a radioaktivní prach nesený větrem ozářil půl milionů lidí radiací ekvivalentní atomové bombě, která byla shozena na Hirošimu.

17.

Do oceánu je ročně vyhozeno více než 1,4 miliardy kilogramů odpadu. Většinou se jedna o plast.

18.

Saze a kouř z vnitřních ohnišť v nevyvinutých zemích vytváří smrtící znečištění, které ročně zabije až 2 miliony lidí, což je vyšší úmrtnost než na malárii.

19.

V prosinci 1952 způsobilo znečištění ovzduší v Londýně fatální smog, který okamžitě zabil 4000 lidí a dalších 8000 pak v následujících týdnech. Hlavní příčinou bylo spalování uhlí.

20.

Největší skládka elektronického odpadu je v Guiyu v Číně. Přibližně 88 % dětí v této oblasti má v krvi nebezpečné hladiny olova.

21.

Největší producentem oxidu uhličitého na světě je Čína. Čína produkuje více oxidu uhličitého než USA a Kanada dohromady. Od roku 2000 její vylučování oxidu uhličitého stouplo o 171 %. Čína má však čtyřikrát více lidí než USA, takže Číňané spalují v průměru mnohem méně fosilních paliv než Američané.

22.

Největším znečišťovatelem na světě je Ministerstvo obrany USA, které produkuje více nebezpečnějšího odpadu než 5 největších amerických chemických společností.

23.

Plenky na jedno použití se rozkládají více než 500 let.

24.

Ve Spojených státech se ročně použije přes 18 miliard jednorázových plen, 220 milionů pneumatik a 30 miliard platových pohárů.

25.

Každý rok se do amerických vod vypustí 1,2 bilionů litrů neošetřených odpadních vod a průmyslového odpadu.

26.

Továrny v USA vypouštějí do vody, vzduchu a půdy ročně 3 miliony tun toxických chemikálií.

27.

Průměrný Američan vyhodí 7,1 kilogramů odpadu za den, což je 102 tun za celý jeho život.

28.

Lidé, kteří žijí v místech s vysokou úrovní znečišťujících látek ve vzduchu, mají o 20% vyšší riziko úmrtí na rakovinu plic než lidé, kteří žijí v méně znečištěných oblastech.

29.

Jediné vypuštění raketoplánu NASA vyprodukuje 28 tun oxidu uhličitého. Průměrné auto generuje zhruba půl tuny oxidu uhličitého měsíčně. Vypuštění raketoplánu také uvolňuje 23 tun škodlivých částic, které se pak usadí kolem místa startu. Navíc, 13 tun kyseliny chlorovodíkové zabíjí ryby a rostliny do vzdálenosti půl míle od místa startu.

30.

Vědci uvádějí, že emise oxidu uhličitého snižují pH oceánů a v podstatě ho okyselují.

31.

Antarktida je nejčistější místo na Zemi a je proti znečištění chráněna silnými zákony.

32.

Kdyby byly všechny pneumatiky, které Američané za rok vyhodí na sebe naskládány, hromada by byla 32 000 km vysoká. To je větší vzdálenost než obvod země kolem rovníku.

33.

Množství plastového odpadu se za posledních 20 let každoročně zvyšuje o 10 %.

34.

Američané tvoří přibližně 5 % světové populace, ale produkují 30 % světového odpadu a využívají 25 % světových zdrojů.

35.

Na celém světě každoročně zemře 15 milionů dětí mladších pěti let v důsledku onemocnění, která způsobí pitná voda.

36.

1,1 miliardy lidí na celém světě nemá k dispozici čistou vodu. Téměř polovina světové populace nemá přístup k řádně upravené vodě.

37.

Mezi Kalifornií a Havají pluje asi milion tun odpadků a suti. Jedná se o následky zemětřesení a následné vlny tsunami, která je smetla z pobřeží Japonska do moře v březnu 2011. Koncentrovaná změť odpadu už prý dosahuje rozlohy Texasu, je skoro devětkrát větší než Česká republika.

38.

V dnešní době existuje v lidském těle 300-500 chemikálií, které se tam před rokem 1920 nevyskytovaly. Každý rok se v nových produktech prodává nebo používá tisíce nových chemikálií. Na trhu je dnes více než 75 000 syntetických chemikálií.

39.

Více než 80 % odpadků vyhozených na skládkách může být místo toho recyklováno.


Autor: Mak

39 šokujících faktů o znečišťování životního prostředí. Globální znečišťování vody, ovzduší a půdy je problémem, který se dotýká každého z nás
Zajímavosti a novinky

 562 
  Komentáře ( 2 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
vv|04.11 2017 22:35
32. Obvod země na rovníku cca 40 000 km > než hromada z pneumatik 32 000km. Jak potom má člověk věřit ostatnímu?
Odpovědět
 4 
Mery|22.01 2018 23:13
Přesně tak, tady jsem přestal číst dál...
Odpovědět
 1