40 úžasných faktů o Bibli

20.08 2017|Zajímavosti
40 úžasných faktů o Bibli

Písmo svaté nebo-li Kniha knih. I tak se říká Bibli. Soubor starověkých textů, které křesťané na celém světě považují za posvátné a inspirované Bohem, má dlouhou a zajímavou historii. Podívejte se s námi na pár z nich.

1.

Každý rok se prodá přes 100 milionů kopií Bible.

2.

Slovo „bible“ pochází z řeckého biblia, knihy. Antické knihy měly podobu svitku a jejich řecké označení pochází ze slova byblos, česky papyrus, ze kterého se svitky vyráběly. Množné číslo biblia převzala latina, ve které výraz později pochopili jako jednotné číslo feminina a slovo Bible se tak začalo na Západě užívat v jednotném čísle.

3.

Nejkratší verš v Bibli je Jan 11: 35, který říká: "Ježíš plakal."

4.

Celá Bible byla přeložena do 532 jazyků. Částečně byla přeložena do dalších 2883 jazyků.

5.

Bible není dílo jednoho autora. Je to sbírka prací od nejrůznějších autorů, mezi které patřili pastýři, králové, farmáři, kněží, básníci, zákonodárci a rybáři. Mezi autory ale patří i zrádci, zabijáci, cizoložci, vrazi a podobní.

6.

Bibli napsalo 42 lidí.

7.

Bible krále Jakuba obsahuje 788 258 slov, 31 102 veršů, 1189 kapitol a 66 knih.

8.

Nejdelší kniha v Bibli je žalm 119.

9.

Nejkratší knihou v Bibli je žalm 117. Má jen 2 verše.

10.

Nejdelší verš v Bibli je Ester 8: 9.

11.

Téměř 8 z 10 Američanů považuje Bibli buď za doslovné slovo Boží, nebo za inspirované Bohem.

12.

Je pravděpodobnější, že si Bibli přečtou více ženy než muži, starší lidé než mladší a Afroameričané než jiné rasy.

13.

Bylo spočítáno, že Bůh podle Bible zabil přímo 371 186 a přes 2 miliony nechal zabít svými lidmi. Tento součet ale nezahrnuje potopu světa, Sodomu a Gomoru, Egyptské prvorozené a další pohromy, u kterých se v bibli neuvádí přesné číslo počtu zabitých.

14.

Nejdelší slovo v Bibli je "Mahershalalhashbaz" (Iziáš 8: 3).

15.

Napsat Starý zákon trvalo tisíce let. Nový zákon byl napsát za 50 až 75 let.

16.

Bible informuje o tradici tří hlavních světových náboženství - křesťanství, judaismu a islámu.

17.

Mezi tři hlavní knihy všech dob na Kindle patří Svatá Bible od Crossway Bibles, Steve Jobs od Waltera Isaacsona a Hladové hry.

18.

John Wycliffe přeložil první Bibli z latiny do angličtiny. Církvi se však jeho překlady nelíbily. Po jeho smrti katolická církev za trest exhumovala a spálila jeho mrtvolu.

19.

William Tyndale vytvořil první tištěné vydání z Nového zákona v angličtině. Za své úsilí byl později upálen.

20.

Adamovo jméno pochází z hebrejského slova "a da ma", což znamená "zem".

20.

První autorizovaná Bible vytištěná v angličtině je Velká Bible z roku 1539. Král Henry VIII. prohlásil, že by se měla číst nahlas během bohoslužeb v anglikánské církvi.

22.

Čína je nejen největším výrobcem textilií a průmyslových výrobků na světě, je také největším producentem Bible.

23.

Bible inspirovala více písní než kterákoliv jiná kniha, včetně “40” (U2), “Adam Raised a Cain,” (Bruce Springsteen), “Adam’s Apple” (Aerosmith), “All you Zombies” (The Hooters), “Be Still” (Kelly Clarkson), “Blackened” (Metallica), “Cinnamon Girl” (Prince), “Come Sail Away (Styx), “Every Grain of Sand” (Bob Dylan), “I am God” (Kanye West) a mnoho dalších.

24.

Ženevská Bible je první bible, která používá číslované verše.

25.

V Bibli neexistují žádné popisy Ježíše.

26.

Bible je nejčastěji kradená kniha na světě. Je to pravděpodobně proto, že je k dispozici v hotelových pokojích.

27.

Muslimové věří, že Bible je zjevením Boha, které bylo zkorumpováno lidmi. Věří, že Korán je jeho opravou.

28.

Bob Marley byl pohřben se stéblem marihuany, svou červenou kytarou Gibson Les Paul a Biblí.

29.

Bible se odehrává na třech kontinentech - v Asii, Africe a Evropě.

30.

Za vrchol renesančního umění se považuje Michelangelovo "Stvoření Adama". Dílo, které v jediném obrazu zobrazuje celý biblický příběh Božího vztahu k lidstvu.

31.

Bible je nejprodávanější kniha v historii s celkovým prodejem více než 5 miliard kopií.

32.

Polský autor Joseph Conrad se naučil anglicky tak, že četl stránky Bible předtím, než je vytrhal a ubalil z nich cigarety.

33.

Nejmenší Bibli, vytvořil Izraelský technologický institut roku 2007 a vešla se na čip velký jako špendlíková hlavička. NanoBible.

34.

První český překlad celé bible vznikl kolem roku 1360.

35.

V Severní Koreji je vlastnictví Bible možné potrestat smrtí.

36.

Svědkové Jehovovi neslaví narozeniny, protože v Bibli jsou dvě zmínky o narozeninách a pokaždé to má za následek vraždu.

37.

Nejstarší muž v Bibli je Metuzalém: 969 let.

38.

Bible byla napsaná ve třech jazycích, hebrejsky, aramejsky a řecky.

39.

Poslední slovo v Bibli je AMEN.


Autor: Liv

40 úžasných faktů o Bibli. Svatá Bible má bohatou a zajímavou historii, která je zajímavá i pro ty, kteří v Boha nevěří.
Zajímavosti a novinky

 562 
  Komentáře ( 2 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
Miroslav Slouka|22.08 2017 15:34
Tvrzení, že Bibli napsalo 42 lidí se opakuje.
Poslední slovo Bible: amen - pouze v anglickém překladu. V českých překladech: Milost Pána Ježíše se všemi (svatými). Někde je poslední slovo "všemi", zatímco "svatí" jsou jako nehodící se vynecháni. Někde najdete i "svaté".
Odpovědět
 5 
Milan|30.08 2017 13:02
Do češtiny byla Bible přeložena mnohem dříve než do angličtiny, ba i než do němčiny. Proto je velmi absurdní hovořit o Bibli z hlediska jejího anglického překladu.
Odpovědět
 5