Jak zažádat o odstranění dopravní značky?

21.09 2017|Zajímavosti
Jak zažádat o odstranění dopravní značky?

Připadá vám, že jsou místa, kde je dopravní značení zcela nelogické, odporující zdravému rozumu, nebo kde jsou dopravní značky zcela zbytečné, či doslova omezující? Potom máte dvě možnosti. Buď si zvyknout, nebo být aktivnější a požádat o odstranění dopravní značky. A jelikož druhá možnost může mnoha lidem pomoci, podívejte se s námi, jaký je správný postup.

Zákon nemluví úplně jasně

Jak už to bývá, jsou různé oblasti práva, kde může zákon hovořit takzvaně dvojím jazykem. Pokud chcete ideální příklad, je to právě tento konkrétní. Jde o to, že zákon přesně nestanovuje, zda se jedná nebo nejedná o správní řízení. Věc je tedy komplikovanější v tom, zda se jako občané domáháte nebo nedomáháte zrušení rozhodnutí či opatření, které se značkou souvisí. Pozitivem je, že tuto konkrétní problematiku nechť si vyřeší samotné úřady. Postup pro vás je vždy stejný.

Zákon nemluví úplně jasně


Podejte si žádost

Žádost o odstranění dopravní značky musí být vždy písemná. A to proto, že jsou nezbytné různé náležitosti, které zde musí být. V první řadě je nutný přesný popis dopravního značení, které chcete odstranit. Nejenom, že bystě měli specifikovat danou značku, ale je třeba specifikovat i místo, kde je umístěna. Jak popisem, tak ideálně i nákresem, nebo obrázkem v podobě mapového podkladu. Poslední součástí žádosti jsou sepsané i důvody, proč je podle vás odstranění dopravní značky třeba. Čím budou relevantnější, tím máte větší šanci.

Podejte si žádost


S žádostí na úřad

Žádost je sepsána. A co udělat nyní? Buď osobně, nebo poštou doručit na konkrétní úřad. A to v místě, kde se daná značka nachází. Konkrétním oddělením daného úřadu by měl být vždy odbor dopravy, který rozhoduje jak o umístění nových značek na žádosti občanů, ale také by měl rozhodovat právě i o jejich odstranění, pokud je to žádáno správnou formou, s uvedením všech jasných faktů a důvodů.

S žádostí na úřadJak zažádat o odstranění dopravní značky? Dopravní značky mohou být v mnoha případech umístěny nelogicky a mohou zbytečně omezovat
Zajímavosti a novinky

 507 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ