12 tajemných cyklů v lidském životě

23.03 2019|Zajímavosti
12 tajemných cyklů v lidském životě

Během svého života všichni projdeme 12 stupni, které odpovídají jednotlivým znamením zvěrokruhu. Tyto stupně by se daly nazvat životními etapami, přičemž v každé z nich se zdržíme 4,3 stupňů za rok. Svou cestu začínáme v Beranech a končíme v Rybách. Můžeme tedy přesně určit problémy týkající se daného věku.

 

1. Od 0 do 7 let - období Berana

Smyslem života v tomto věku je růst podle nejrychlejšího znamení - Berana. Děti jsou v tomto věku plné energie, jsou neklidné a zvídavé, okamžitě chtějí všechno o všem vědět a neexistuje žádná síla, která by je mohla zastavit. Děti v tomto věku nemusíte nějak omezovat, naopak, je třeba jim poskytnout větší svobodu, protože je velmi důležité, aby se prosadily a ukázaly své schopnosti.

Úkolem rodičů je dětem vštípit pocit lásky a soucitu pro ostatní a zabránit, aby se v nich rozvinulo sobectví a krutost. Motto tohoto věku je: "Chci". Nedovolte, aby dítě zraňovalo zvířata a ostatní děti. Učte jej ochraňovat přírodu a vychovávejte jeho vůli. Pokud se vám to vašemu dítěti nepodaří vštípit do sedmi let, pak už nikdy.
 

2. Od 7 do 14 let - období Býka

Život se stěhuje do znamení Býka. Takže páni rodičové, nepodléhejte všem materiálním přáním a rozmarům svého dítěte. V této fázi je nutné vaše dítě naučit ovládat své emoce, zvláště pak hněv a agresi.

Je třeba rozvíjet a zdokonalovat jeho paměť. O tyhle cíle se snažte "kulturně", nikoliv tvrdě. Je potřeba kolem dospívajícího jedince zformovat správný komunikační okruh, protože v tomto věku se na něj hromadí negativní energie z davu, která může později vyústit v krutost a nesnášenlivost vůči druhým. Ale rozhodně dítě neizolujte od vrstevníků. Velmi důležitá je atmosféra místa, kde se děti střetávají.

Je také důležité položit základy systému vzdělávání. Snažte se, aby se dítě dozvědělo více z různých materiálů, které studuje. Čím více zdrojů mu nabídnete, tím lépe. V tomto věku je poměrně snadné dítěti vštípit lásku k umění a estetice. Je to nejlepší doba pro vzdělávání v hudebních a výtvarných školách. Mezi 13-14 rokem je třeba potomkovi vštípit ten správný postoj k předkům a kořenům. Dá se s nim spekulovat o filozofických tématech.
 

3. Od 15 do 21 let - období Blíženců

V tomto věku se život přesouvá do znamení Blíženců. Je na čase, aby se rozvinula inteligence a nezávislé myšlení. Mezi 15-16 rokem člověk vstupuje do společnosti, kde je potřeba ctít zákony a pravidla, která je nutné se naučit a dodržovat, aby jej společnost přijala. Je třeba se zbavit nezodpovědnosti, chuti pomlouvat, spekulovat a nepořádnosti.

Rodiče už mají nejvyšší čas dětem vysvětlit sexuální výchovu, jinak na všechno přijdou sami. V tomto věku je zároveň užitečné cestovat, učit se kulturám jiných zemí a absorbovat informace z různých oblastí.
 

4. Od 21 do 28 let - období Raka

Tato etapa života probíhá ve znamená Raka. Jedná se o velmi důležitou etapu v životě každého člověka. Hlavním cílem je zlepšit svůj vnitřní svět, vybudovat si vlastní systém hodnot na základě zkušeností starších generací. Je třeba zaobírat se sebepozorováním a duchovním růstem. Lidé by se v tomto věku měli zbavit mnoha negativních vlastností, od nedůvěry, izolovanosti od ostatních, až po chamtivost.

Nejtěžší věcí, kterou člověk ve věku 25-26 let musí udělat, je překonat bariéru, když je posedlý touhou oženit se. Během tohoto období je nutné učinit správná rozhodnutí, pokud chcete založit rodinu. Nezodpovědné jednání může poškodit život i blízkým.

Aby nedošlo k chybám, je nutné vyvinout silné duchovní pouto s rodiči a příbuznými, hlavně ze starší generace. V obtížných situacích jsou to právě tito lidé, kteří dokážou pomoci slovem i činem. 25-26 let je nejpříznivějším časem pro narození dětí. V té době děti přeberou od rodičů ty nejlepší vlastnosti z jejich osobností.
 

5. Od 28 do 35 let - období Lva

Život prochází obdobím Lva. Člověk začíná vykazovat tendenci k avanturizmu, alkoholismu a drogové závislosti. Lidé mají příliv energie, kterou ne každý umí správně používat a mnozí se začínají nadarmo oddávat potěšení a zábavě, která je často prázdná a bezcenná.

Nejlepším prostředkem v boji proti pokušení je studium filozofie, náboženství a čtení knih, které zvyšují morálku a čistotu duše. Je velmi důležité si vybrat ten správný filozofický koncept a rozhodně nevstupovat do nějaké sekty. Zlom nastává až ve 32 letech. Ve 28 letech jdou rodinné problémy na vedlejší kolej a hlavní se stává nasycení vlastního ega. Člověk se snaží ukázat sám sebe v týmu, upozornit na sebe, získat ocenění.

U žen je velmi důležité období 32 let. Mění se u nich pocity i jejich pohled na osobní vztahy. V tomto věku často dochází k rozvodům a vznikají nové milostné vztahy. Je třeba analyzovat svou minulost a zvážit výhody a nevýhody unáhlených jednání. Nové pocity netrvají dlouho, často jen kolem jednoho roku.
 

6. Od 35 do 42 let - období Panny

V tomto období má hlavní slovo znamení Panny. Přichází doba, kdy člověk musí odevzdat většinu energie nahromadění v předchozím období. Je potřeba prokázat potřebnou jasnost a metodičnost ve svém přístupu k řešení různých problémů. Je to příznivý čas pro profesní rozvoj a účelové sňatky.

Ve věku od 37-38 let přichází karmický test. Jedná se o první test, který prověří, jestli jste doposud žili v souladu se zásadami zvěrokruhu. Pokud ne, tak budete odsouzeni k různým životním problémům - propuštění z práce, vážné onemocnění, zrady přátel.

Během této doby je dobré věnovat svou pozornost svému zdraví. Zaměřte se na jídelníček a fyzický pohyb. Ve věku Panny se mohou objevit nepříjemné vlastnosti - mrzutost, přílišná kritičnost, chamtivost, lhostejnost k pocitům a potřebám druhých. Ale hlavní věc - připravte se na nejzodpovědnější cyklus života - 42 let - je to poloviční cyklus Uranu. V tomto věku se mnoho z nás snaží změnit svůj život - dochází ke změnám rodiny, pracovního místa, bydliště nebo zálib.
 

7. Od 42 do 49 let - období Vah

Tuto životní etapu provází znamení Vah. Během této doby se lidé snaží projevit svou kreativitu. Tato věková skupina je také nazývána "babím létem", při kterém dochází k harmonii a zralosti jak v osobním tak ve společenském životě. Vše, co se nahromadilo z předchozích let, je potřeba analyzovat, dát tomu systém a implementovat. Domovskou planetou Vah je Venuše. Je to právě ona, kdo vytváří tato silná harmonická spojení, dodržuje zákon etiky a morálky.

Během této doby je nutné stanovit si sociální vztahy, získat nové zaměstnání, ukázat své organizační schopnosti a překonat své nedostatky, jako je například sebestřednost, sobectví nebo tendence diktovat. Je ten správný čas rozvíjet svůj talent, pokud nějaký máte.
 

8. Od 49 do 55 let - období Štíra

Přichází čas Štíra. Je to obtížné a kritické období v životě každého člověka, a to zejména žen, které musí změnit své dlouho zavedené názory, což je dost obtížné a bolestivé. Na fyzické rovině mnoho lidí onemocní rakovinou nebo kolem 52 let začne trpět zvýšenou sexuální frustrací.

Ve věku Štíra má člověk velkou sílu a sebedestruktivní prosazování cílů jej někdy může dostat na mizinu. Je nutné kontrolovat své emoce a v žádném případě neustoupit do sebe. Je důležité častěji chodit ven, setkávat se s přáteli, jít studovat psychologii, kreativitu a kolektivní aktivity.

Toto období je příznivé pro zlepšení magických a okultních schopností. Zvláště ženy v 52 letech jsou k tomuto tématu náchylné. Ti, kteří do té doby vedli nespravedlivý způsob života, dostávají od osudu šanci to napravit. Je třeba vzdát se chyb a začít žít úplně nové filozofické principy.
 

9. Od 56 do 63 let - období Střelce

Přichází etapa Střelce. Člověk se začne věnovat filozofii nebo náboženství. Mnozí objeví úzkostlivou touhu po poznání, kterou nestihli dříve naplnit. Chtějí poznat několik věd najednou i různé filozofické směry, ale zpravidla to není možné. Merkur, planeta Střelce, je vězení, které člověka svírá natolik, že nakonec nedokáže dojít k žádnému výsledku. Zkuste si proto vybrat jen jednu věc a zkoumat ji hlouběji.

V 56 letech projdete ještě jedním testem společnosti. Objeví se všechny omyly a přehmaty spáchané ve věku 37 a 38 let. Ten, kdo do té doby ve svém životě zvolil správnou cestu, ten zaujímá vysoké postavení ve společnosti. Pokud člověk neprojde touto prověrkou, tak nedosahuje svých cílů a ani si neužívá zasloužený odpočinek.
 

10. Od 63 do 70 let - období Kozoroha

Touto životní etapou vás doprovází Kozoroh. Je to poslední šance. Poslední doba, kdy může člověk ještě změnit svůj život, je ve věku 63 let. Ten, kdo udělá špatnou volbu, zpravidla zemře nebo ho to silně zlomí. Platí to zejména pro ty, kteří chtějí vytvořit novou rodinu - v 90 % případů to nefunguje. Ze staré zříceniny nejde vytvořit novou, to je téměř nereálné.

Ve věku Kozoroha je nutné se vzdát některých stereotypů, zaměřit se na filozofické jádro a naučit se jasně posoudit každý jev nebo událost. V žádném případě ovšem nevnucujte své názory nebo jen neposlouchejte oponenty. Je důležité budovat vztahy se svými blízkými správně, protože mnozí v tomto věku mají tendenci podléhat despotismu. Snažte se rozvíjet diplomacii a schopnost kompromisu.
 

11. Od 70 do 77 let - období Vodnáře

V těchto letech přichází čas Vodnáře. Je to čas na rozjímání o životě. Staňte se vnějším pozorovatelem. Během celého života člověk mění svůj postoj ke světu i své priority. Jako dítě říkáme: "Jsem." V mládí říkáme: "Já a svět." Když dozrajeme, říkáme: "Svět a já." A právě "svět" je věk Vodnáře.

Tohle je čtvrtá etapa vnímání - je nejdůležitější v realizaci života a pochopení svého místa v životě. Pokud v průběhu těchto let vnímání světa nepřijde, duchovní kvality osoby začnou pomalu mizet, až jedinec upadne do šílenství, které nevyhnutelně povede k zhroucení jeho fyzického těla.

Čas Vodnáře je čas, kdy se můžeme těšit buď samotě nebo životu v ústraní od své rodiny, protože zásadního program našeho života byl již splněn. Přišel čas užívat si život, moudrost a lidstvo, zatímco jiní nás budou respektovat za naši ohleduplnost, spravedlnost a hluboké znalosti právních předpisů života.
 

12. Od 77 do 84 let - období Ryb

V období znamení Ryb končí životnost. Pro člověka je vše jasné, cítí spojení s přírodou i sám se sebou. Přichází duchovní a kosmická harmonie. Člověk si užívá života v pravém smyslu. Pokud jsme žili plnohodnotný život a využili jsme mnoha příležitostí, které nám osud dal, náš život začal právě po 70 letech, přičemž začal daleko za hranicemi obyčejnosti.

K tomu lze dodat jen slova amerického psychoterapeuta K. Whitakera, který řekl: "Mládí - takový skvělý čas života, jen škoda, že jej trávíme v mládí. Stáří - takový skvělý čas, škoda jen, že na něj musíme čekat tak dlouho."

Autor: Ily

Tajemné cykly v životě podle znamení horoskopu nám prozradí, co nás v jednotlivých etapách života čeká. 12 tajemných cyklů v lidském životě vám poradí, jak
Zajímavosti a novinky

 563 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ