24 zajímavých faktů o zednářích

14.10 2016|Zajímavosti
24 zajímavých faktů o zednářích

O zednářích a jejich tajných plánech získat světovou moc už určitě slyšel každý. Kolik z nás má však alespoň nějakou více či méně specifickou informaci o tomto tajném spolku? Zednáři jsou jedním z nejstarších a největších bratrství na světě. Jejich tradice sahá stovky let do minulosti, ale zednářství v moderní podobě se objevilo v Londýně až v roce 1717. Nicméně, první zmínky o tajných zednářských rituálech sahají až do roku 1696.

Od té doby byly o této tajné organizaci vytisknuty desetitisíce knížek. Jediným účelem zednářství bylo, aby se lidé měli lépe, aby pěstovali ducha bratrství, lásky a soucitu, a to i přes četné politické a náboženské problémy. Zednářství není náboženství, jak si mnoho lidí myslí, a nenese ani žádnou náboženskou filozofii. Nicméně, toto bratrství stále vyvolává spoustu otázek. Ifenomén pro vás připravil 25 zajímavých faktů o zednářství, které vám osvětlí cíle organizace a pomohou vám lépe pochopit strukturu tohoto bratrstva.

1.

Zednářství existuje po celém světě v různých formách. Řád zednářů má asi 6 milionů členů, včetně 480 tisíc lidí ve Velké Británii a více než 2 milionů členů ve Spojených státech.

2.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, nejsou svobodní zednáři tajná organizace. Zednář může svobodně lidem vykládat, že je členem lóže. Jediné, co zednáři nesmí vyzradit, jsou konkrétní tajemství.

3.

Zednářství oficiálně vzniklo 24. června, v roce 1717. V tento den v Londýně vznikla Velká lóže. Vznik této lóže pak započal tradici vzniku dalších lóží.

4.

Zednářství používá nástroje, pomocí kterých učí své členy systému morálky, přátelství a bratrské lásky. V této souvislosti vznikl standardní emblém zednářů.

5.

Typická zednářská symbolika je spojena s bratrstvím. Ale ve skutečnosti se symboly začaly používat jen proto, že v počátcích řádu většina bratrů nevěděla, jak je číst. To znamená, že symboly byly použity jako připomínka principů bratrství.

6.

Nejstaršími zednářskými symboly jsou náměstí a kompas. Jsou zároveň nejznámějšími symboly. Zajímavé je, že každý z těchto symbolů vznikl v jiné zemi.

7.

Je možné se stát zednářem, i pokud jste ateista. První podmínkou pro vstup je, že potenciální člen musí věřit ve vyšší moc jakéhokoliv druhu.

8.

Existují dvě hlavní větve zednářství - pravidelná větev - v režii Spojených států a liberální zastoupena ve Francii.

7.

Aby se zednáři navzájem poznali, používají tajmné znaky. Nosí například prsteny se zednářským emblémem, různé odznaky a někdy si vzájemně potřesou rukou zednářským způsobem, při kterém se palec specificky dotýká ruky druhé osoby. Posledně jmenovaný znak je nejběžnější mezi členy lóží v San Franciscu a Washingtonu.

8.

Andreas Breivik, pachatel masové vraždy v Norsku, v roce 2011, byl prakticky zednářem.

9.

Zednáři mají nařízeno neposkytovat pravdivé svědectví u soudu, pokud jde o jiného zednáře. Pokud tak zednář neučiní, je to považováno za porušení přísahy a velký hřích, protože nebyl schopný ochránit svého druha.

10.

Zednáři nemají jediného zástupce. Typicky si tento post rozdělí několik lidí z různých skupin, z nichž všichni jsou členové Velké Lóže v jejich oblasti. Žádný z těchto lidí nebo organizací nemůže mluvit za všechny zednáře - to má na starosti pouze celá Velká lóže.

11.

Zednářství praktikované v USA neumožňuje ženám vstoupit do lóže. Naopak evropské zednářství jim to umožňuje.

12.

Zednáři, stejně jako mnoho dalších tajných společností, uctívá slunce.

13.

Chcete-li vstoupit do zednářského lóže v USA, musíte věřit v Boha.

14.

V roce 1892 byl v Chicagu postaven zednářský chrám. Byla to v té době nejvyšší budova na světě. Měla 22 pater.

15.

V době americké občanské války v sobě nepřátelští vojáci poznávali zednáře a díky tomu si zachraňovali navzájem životy.

16.

Tvůrcem Sochy svobody v USA byl Frederic Bartholdi, který byl zednářem.

17.

Catherine Bebington se chtěla dozvědět více o zednářství, tak se více než rok schovávala při zasedání zednářů za kazatelnou. Když ji zednáři objevili, drželi ji v zajetí déle než měsíc.

18.

Mezi nejznámější zednáře patřili Charles Darwin, Mark Twain, Winston Churchill, J. Edgar Hoover, Benjamin Franklin nebo George Washington.

19.

Mnoho lidí spojuje zednáře s ilumináty. Nicméně, tento názor je mylný, i kdyby jen proto, že ilumináti jsou zcela tajná společnost do té míry, že většina lidí nevěří, že existují, zatímco zednáři mohou otevřeně mluvit o své příslušnosti k řádu.

20.

Hitler věřil, že zednáři byli tajnou židovskou zbraní, proto nacisté zabili mezi 80-200 tisíci zednářů.

21.

Američtí zednáři mají na rozdíl od těch evropských zakázáno diskutovat o politice

22.

Osm z lidí, kteří podepsali Deklaraci nezávislosti, byli zednáři.

23.

Muž jménem William Morgan byl u zednářů v roce 1800 zamítnut. Naštval se a vydal knihu odhalující jejich tajemství. Od té doby zmizel a už o něm nikdo nikdy neslyšel.

24.

Papež Lev XIII nazval zednářství "královstvím Satana."


Autor: Mak

Nejzajímavější fakta o zednářích vám poodhalí roušku tajemnosti tohoto zajímavého bratrství. Zednáři jsou často spojování s ilumináty, al to je mylné
Zajímavosti a novinky

 561 
  Komentáře ( 1 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
Franz Gilles von Jilek|29.12 2017 02:20
MAJESTÁT ZRUŠENÍ ZEDNÁŘSKĆH LÓŽÍ V ZEMÍCH KORUNY ČESKÉ
A ZÁKAZ JEJICH DALŠÍ ČINNOSTI

Mé národy Koruny České,

Já, Franz Gilles von Jilek, Erbprinz zu Wankowitz, z Boží Milosti král český, tímto z moci a práv mého Majestátu před jediným pravým Bohem, neodvolatelně a jednou provždy ruším a zakazuji jakoukoliv další činnost tajných zločineckých spolků a všech lóží svobodných zednářů na historickém území Koruny České.

Jakožto český král z Milosti Boží a římsko-katolický panovník jsem si vědom nejen mé největší povinnosti chránit mé národy před jejich politiky.

Jest mojí povinností stejně tak chránit mé národy i před negativním působením tajných zločineckých spolků a především zednářských lóží.

Zednáři nevznikli teprve v roce 1717, kdy byla ustavena v Anglii první lóže, dokonce ani nenavazovali na sdružení stavitelů chrámů, jak se všude píše, ale na tajnou okultní společnost rosenkruciánů, kteří zde existují už od 14. století.

Svobodní zednáři sice popírají, že by byli náboženskou společností, jedná se však o gnostickou sektu s mnoha magickými prvky sesbíranými ze všech starých kultur. Každý stupeň zasvěcení má svoji nauku, svůj rituál a symboly. V zasvěceních nižšího stupně nemusí člověku dojít, oč vlastně jde. Od prvního stupně jsou však členové rafinovaně zasvěcováni pomocí rituálů, symbolů, tajných slov a přísah Velkému Architektu Vesmíru, který je teprve v posledních stupních zasvěcení odhalen jako Lucifer a představen jako univerzální otcovství Boha, Jitřní hvězda, a je uctíván jako Bůh.

Všechna tato zasvěcení mají již od prvního učednického stupně negativní dopad na duchovní život a zdraví jednotlivce a negativní duchovní vliv na celou rodinu, protože duchu zla se tím, byť nevědomky, otevírají dveře nejen do našeho života, ale přes naše vztahy i k našim nejbližším.

Setkávání českých zednářských lóží po léta připomíná spojení komsomolského žvanění s amatérským divadlem, mezi členy tohoto plebejského spolku nenajdete dnes žádné skutečné aristokraty ani rytíře, nýbrž jen zkorumpované politiky, bývalé kandidáty a členy komunistické strany a spolupracovníky komunistické tajné policie, homosexuální pedofily, lháře, pomlouvače, pokrytce, zbabělce, disponuji kompletním seznamem jejich členů.

Svou korunu jsem získal od Boha a od ďábla ji nechci, to je má odpověď i odpověď blahoslaveného Karla Habsburského vyslancům zednářských lóží.

Zednáři propagují euthanázie, interupce, homosexuální sňatky a homosexuální adopce, socialistickou světovou republiku pod vládou hulvátské plebejské lůzy.

Několik měsíců před mojí korunovací a slavnostním pomazáním na českého krále, dne 8.5.2012, na den Panny Marie, Prostřednice všech milostí, jsem se stal rytířem Militia Immaculatae - Rytířstva Neposkvrněné, které založil svatý Maxmillián Kolbe také za účelem obrácení zednářů ke Kristu.

Jakožto český král z Milosti Boží prohlašuji i nadále za tradiční státní náboženství jedině římsko-katolické vyznání a zakazuji činnost tajných spolků a všech zednářských lóží ve všech historických Zemích Koruny České.

V této vážné chvíli jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti před Všemohoucím.

Vše jsem prozkoumal a uvážil.

S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou mně povinnost vykazuje.

Spoléhám na mé národy, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem mého trůnu se seřadili a pro čest, velikost a moc vlasti k nejtěžším obětem vždy byli ochotni.

Spoléhám na statečnou, obětavým nadšením naplněnou veškerou mojí moc a moc Koruny České.

A s jistotou náměsíčníka důvěřuji ve Všemohoucího, že mým zbraním dopřeje jako vždy vítězství.

Chvála Kristu a Neposkvrněné Panně Marii !

Franz Gilles von Jilek
Erbprinz zu Wankowitz
z Milosti Boží král český v.r.

V Praze dne 30.června 2013
Odpovědět
 4