Existují portály do jiných světů?

05.11 2016|Zajímavosti
Existují portály do jiných světů?

Posedlost smrtí a posmrtným životem je něco, co naše lidstvo provází od nepaměti. Přemýšlení o smrti věnujeme po celý život mnoho času. Často se bojíme a někteří z nás se na ní dokonce i připravují.

Všechna náboženství jsou založena na myšlence, že existuje posmrtný život, tedy jakási existence za hranicí našeho vlastního já. S posmrtným životem je spojen i přechod do jiného světa, který probíhá přes tzv. portály do posmrtného života. Jedním z takových portálů by mohla být posvátná tibetská hora Kailas.

Účastníci poslední vědecké expedice v roce 1999 zjistili, že pokud povedete osu posvátnou tibetskou horou Kailas na opačnou stranu zeměkoule, dostanete se přímo na Velikonoční ostrovy, kde se nacházejí tajemné sochy neznámého původu. Pokud propojíte Velikonoční ostrovy pomyslnou čarou s mexickými pyramidami a pokračujete dál, dostanete se opět na horu Kailas v Tibetu.

A když propojíte stejným meridiánem horu Kailas s egyptskými pyramidami, dostanete se zpátky na Velikonoční ostrovy. Vzdálenost od tibetských pyramid do egyptských i od Velikonočních ostrovů do mexických pyramid je absolutně stejná. V současné době není pochyb o tom, že světový systém pyramid někdo kdysi dávno postavil tak, aby spojil naši planetu s vesmírem.

Tibet - místo Bohů

Tibetská skupina pyramid je největší na světě. Představte si stovky pyramid, které jsou uspořádaný rovnoměrně v přísné matematickém vztahu vůči čtyřem světovým stranám, kolem hlavní pyramidy, posvátné hory Kailas, která měří úctyhodných 6714 metrů.

Zbytek tibetských pyramid je neuvěřitelně rozmanitý s výškami od 100 do 1800 metrů. Pro srovnání, výška egyptské Cheopsovy pyramidy je 146 metrů. Všechny pyramidy světa jsou si navzájem podobné, jen u těch v Tibetu stojí ve středu pyramid zajímavé kamenné konstrukce, které jsou kvůli plochému a konkávnímu povrchu nazývány "zrcadly".

Stará tibetská legenda praví, že na Zemi kdysi z nebes sestoupili synové Bohů, kteří vlastnili úžasnou sílu z pěti elementů, pomocí které postavili obří město. A pravě v něm, jak tvrdí východní náboženství, se nachází severní pól světové potopy.

V mnoha východních zemích je hora Kailas považována za nejposvátnější místo na Zemi. Ona i okolní hory byly vytvořeny pomocí sil pěti elementů - vzduchu, vody, země, větru a ohně. V Tibetu je tato síla považována za duševní energii vesmíru a pro lidskou mysl je něčím nepřípustným a nedosažitelným.

A pak je tu ještě slavné "Údolí smrti", které se nachází v nadmořské výšce 5680 metrů, a přes které se dá projít pouze po Posvátné stezce. Pokud sejdete z cesty, dostanete se do zóny působení tantrických sil. Kamenná zrcadla mění chod času kvůli těm lidem, kteří sešli z cesty. Tito lidé se pak přemění ve starce.

Kamenná zrcadla

Tyto jedinečné kamenné struktury mají hladký nebo konkávní povrch. Největším tajemstvím vědy je schopnost kamenných zrcadel měnit čas. Průměrný příklad činnosti tibetských zrcadel - záhadná smrt čtyř horolezců, kteří během své expedice procházeli Posvátnou stezkou, a po návratu zestárli a zemřeli během jednoho roku. Medicína dodnes nemohla stanovit příčinu smrti.

Každé kamenné zrcadlo má různý tvar i různou velikost. Jedno z nich, které má výšku 800 metrů, se nazývá "kámen štěstí". Předpokládá se, že je to místo přechodu do dalších paralelních světů. Největší "zrcadla" jsou ploché svahy západních a severních stranách hlavní pyramidy Kailas. Tyto plochy mají zřetelný konkávní tvar. Výška každého ze zrcadel je 1800 metrů. Vědci tvrdí, že tak velké plochy mají schopnost předávat energii, která je uložena v samotných pyramidách a připojena na další toky energetických sil vesmíru.

Tajemní stavitelé

Již není pochyb o tom, že tvůrci pyramid znali zákony jemných energií a věděli, jak je řídit. Ale kdo byli ti tvůrci? Existuje mnoho hypotéz. Někteří si myslí, že pyramidy postavili obyčejní lidé. Ostatní věří, že pyramidy jsou výsledkem činnosti mimozemských civilizací.

Na mnoha pyramidách můžeme sledovat obrazy s lidskými tvářemi, nebo alespoň jim podobné. Nejpokročilejší civilizací byli Lemuřané, kteří udržovali energii Duha. Měli velké oči a malé nosy. Na jednom z kamenů jejich pyramid byly vytesané čtyři velké postavy a ovál, který připomínal létající stroj.

Na jednom z tibetských vrcholků sedí člověk, který není živý, ani z kamene. Je to jakýsi pomník, který má velikost 16-ti patrového domu. Člověk sedí v pozici Buddhy a na kolenou drží velký talíř. Jeho hlava je skloněna dolů, jako by něco četl. Je natočený směrem na jihovýchod, kde se na území Tichého oceánu kdysi nacházela legendární Lemurie.

Tato památka je symbolem přenosu znalostí Lemuřanů Atlanťanům. Dodnes si talíř nikdo nepřečetl, protože pomník sedí v oblasti jednoho z tibetských zrcadel. Naše civilizace musí mít tedy ještě hodně trpělivosti a velké zásoby duchovní čistoty, aby došla k tajnému vědění, které by mohlo změnit k lepšímu naše budoucí životy.

Autor: Mak

Existují jiné, paralelní světy? Kam člověk odchází po smrti? Posvátná tibetská hora Kailas by mohla být portálem do jiného světa. Jiný svět by se
Zajímavosti a novinky

 559 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ