Fascinující fakta o Mariánském příkopu

02.07 2018|Zajímavosti
Fascinující fakta o Mariánském příkopu

Nejvyšším bodem naší planety je vrchol Mount Everet (8 848 metrů) a nejhlubším je Mariánským příkop. Podle nejnovějších údajů je jeho hloubka 10 994 metrů pod hladinou moře. Mariánský příkop se nachází v západní části Tichého oceánu, jeho nejhlubší místo se nazývá „prohlubeň Challanger“.

Nečekaný objev

První pokusy o změření hloubky Mariánského příkopu byly podniknuty již v roce 1875. Britská vědecká expedice se tam vydala na korvetě „Challenger“. Přičemž údaje vědců z té doby se lišily od těch dnešních: podle údajů expedice Challenger byla maximální hloubka prohlubně 8 184 m.

Vědci byli dlouhou dobu přesvědčeni o tom, že v tak ohromné hloubce nemůže existovat žádný život. Tento omyl byl opraven v roce 1957. Sovětská výzkumná loď Viťaz vyrazila do oblasti Mariánského příkopu a vědci dokázali, že i v hloubce větší, než 7 000 metrů existují živé organismy.

V padesátých letech minulého století švýcarský fyzik Auguste Piccard vyvinul batyskafy, které dokázaly ve velké hloubce provádět studium Světového oceánu. V roce 1953 byl do vody spuštěn batyskaf „Trieste“ a v roce 1960 provedl rekordní ponor na dno Mariánského příkopu. Posádka Trieste se skládala ze dvou odvážných lidí – syn konstruktéra Jacques Piccar a vědec z USA Don Walsh.

Ponoření trvalo 4 hodiny a 43 minut. Badatelé na dně strávili 20 minut, během kterých měřili úroveň radiace a teplotu vody. Tlak v nejhlubším místě Světového oceánu byl 1072 krát vyšší, než normální, během ponoru byl průměr batyskafu zmenšen o 3 mm.

Záhady i legendy

Po vynoření byl batyskaf důkladně prozkoumán vědci. Mnoho součástek bylo silně deformováno, přestože byly vyrobeny z vysoce odolného a pevného materiálu. Ale největším překvapením byl ten fakt, že kovový kabel o průměru 20 cm byl najednou téměř poloviční. Kdo toto mohl udělat? Tato otázka je dodnes otevřená.

Další osobou, která se odvážila opakovat tento hrdinský čin, byl hollywoodský režisér James Cameron. Ponořil se v Deepsea Challenger 26. března 2012. Režisér potvrdil, že na dně cítil osamělost a absolutní izolaci od celého lidstva. Takže pouze tři lidé navštívili dno Mariánského příkopu. To je o mnoho méně, než vesmír!

O tom, co žije v tak velké hloubce oceánu, existuje obrovské množství legend a hypotéz. Vědci z německé expedice „Hayfish“ nás ujistili, že v hloubce 7 000 metrů jejich batyskaf napadl obrovský ještěr, který ho začal ohlodávat jako ořech. Rozhodli se naléhavě vyzvednout veškeré vybavení. Dosud není jasné, zda se to doopravdy stalo nebo je to prostě vtip? Ovšem samotní oceánografové tvrdí, že fauna Světového oceánu je prostudována pouze z pěti procent.

Mariánský příkop je mořská rezervace. Rybolov a těžba jsou v rámci jeho hranic přísně zakázány. Ale pokles na dno není zakázán nikomu. Pravdou však je, že není mnoho lidí, kteří by o toto dobrodružství stáli.

Autor: Tar

Fascinující fakta o Mariánském příkopu. Mariánský příkop je nejhlubším místem na světě. Právem se k němu pojí spousta tajemných faktů i legend
Zajímavosti a novinky

 308 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ