9 úžasných faktů o planetě Devět - nové planetě Sluneční soustavy

10.03 2016|Věda
9 úžasných faktů o planetě Devět - nové planetě Sluneční soustavy

Na začátku letošního roku přinesli vědci Michael Brown a Konstantin Batygin přesvědčivé důkazy o tom, že se ve Sluneční soustavě nachází další planeta. Je od nás mnohem dál, než všechny ostatní planety a ještě nikomu se nepodařilo ji zahlédnout v dalekohledu. I přesto však existují data, která potvrzují její přítomnost.

1. Novou planetu objevili muži, kteří "zabili" Pluto

Jedním z objevitelů nové, deváté planety, je muž, který "zabil Pluto" - Michael Brown. Michael Brown byl jedním z těch, kteří se aktivně podíleli na iniciativě vedoucí k přeformulování pojmu planeta podle Mezinárodní astronomické unie (IAU).

V důsledku toho došlo v roce 2006 k deklasifikaci Pluta z kategorie planet do nově definované kategorie trpasličích planet. V roce 2010 napsal Brown knihu "Jak jsem zabil Pluto a proč to bylo nevyhnutelné". Mnozí ve vědeckém světě žertovali, že Brownův objev nové planety je pokusem o rehabilitaci za "vraždu" Pluta, protože rozhodnutí zbavit Pluto postu planety bylo společností vnímáno poměrně negativně.

2. Ledový obr

Na rozdíl od Pluta a Eris, které rovněž objevil Brown, se Planeta Devět jeví jako plynovo-ledový obr a vypadá jako Neptun. Vědci se domnívají, že Planeta Devět má 2-4 krát větší průměr než Země a je 5 až 10 krát těžší než Země, díky čemuž se tato planeta řadí mezi terestrické a obří planety.

3. Je velmi vzdálená

Neptun - nejvzdálenější planeta od Slunce, je vzdálena 4,5 miliardy kilometrů. Planeta Devět je 20 krát vzdálenější, což je hodně i v astronomických termínech. Pro srovnání, nedávno letěla sonda NASA New Horizons k Plutu a tato cesta ji trvala 9 let. Let do nové, deváté planety by trval 54 let. A to ještě v tom lepším případě, když by se planeta přibližovala k Slunci. Pokud by sonda letěla do nejvzdálenějšího bodu oběžné dráhy nové planety, trvalo by ji to asi 350 let.

4. Největší a nejdelší oběžná dráha kolem Slunce

Vzhledem k tomu, že je planeta Devět velmi vzdálená od Slunce, kolem kterého se otáčí, je i doba jejího otočení velmi dlouhá. Podle nejkonzervativnějších odhadů vědců se planeta úplně otočí za 10 až 20 tisíc let. Když se nad tím zamyslíte, je to fascinující. Pokud je nejnižší limit 10 tisíc let, pak byla planeta naposledy na stejném místě jako dnes v době, kdy po Zemi chodili mamuti a počet lidí na ní nepřesáhl 5 milionů. Celá historie lidstva, od nejútlejšího rozvoje zemědělství, po výnález kosmické lodi, by na této planetě proběhla za jediný rok.
5. Nová planeta může být "pátým gigantem"

Již v roce 2011 začali vědci na základě struktury Kuiperova pásu předpokládat, že v naší sluneční soustavě pravděpodobně existuje pátá obří planeta. Tyto předpoklady vznikly během snahy pochopit, jak se tvořil komplex velkých ledových asteroidů v Kuiperově pásu, které drží pohromadě a pohybují se přísně po konstantní oběžné dráze. Poté, co vědci za pomocí počítačového modelování zkontrolovali asi 100 možných scénářů, došli k závěru, že v sluneční soustavě s největší pravděpodobností existuje pátá obří planeta.

Jak by se Planeta Devět dostala na svou předpovězenou dráhu, není jisté. Není pravděpodobné, že se zformovala ve své aktuální vzdálenosti od Slunce, protože v takto vzdálených oblastech Sluneční soustavy by pravděpodobně nebyl dostatek materiálu. V raných fázích Sluneční soustavy se těžký materiál koncentroval primárně poblíž centrální hvězdy, kde z něj vznikly terestrické planety, zatímco lehčí prvky a materiály byly “odváty” dál od středu akrečního disku, aby zformovaly plynné planety. Je pravděpodobné, že se předpovězená planeta zformovala na bližší orbitě a později byla nějakou gravitační interakcí vystřelena na svou současnou dráhu.

Nebylo by to poprvé, kdy se planeta prozradila gravitačním působením na své okolí. Objev Neptunu Johannem Gallem v roce 1846 byl uskutečněn na základě předpovědi Le Verriera odvozené z deformačních vlivů, kterými jeho gravitace působila na pohyb již tehdy známého Uranu.

6. Planeta Devět může pomoci v mezihvězdných letech

Jedním z hlavních problémů v mezihvězdných letech je, že lodě nemají dostatek paliva na vzdálené lety. V případě sond a zpravodajských meziplanetárních kosmických lodí používají vědci poměrně úspěšně trik známý jako "gravitační manévr". Gravitační manévr (populárně gravitační prak) je v kosmonautice a nebeské mechanice metoda, která využívá průletu planetární sondy gravitačním polem planety ke změně směru a rychlosti umělého kosmického tělesa.

Při prozkoumávání mezihvězdného prostoru tak může k tomuto manévru posloužit planeta Devět. Problém by mohl nastat pouze tehdy, kdyby jeho hustota byla menší než hustota Neptunu. To by pak zvýšilo rychlost takového manévru.7. Konspirační teoretici ji nazývají planetou smrti

Je na čase si zvyknout, že když se objeví v naší Sluneční soustavě nový objekt, objeví se i příznivci konspiračních teorií, kteří tyto objekty pokládají za předzvěst blížící se apokalypsy. Obvykle se týká komet a asteroidů, protože nové planety se neobjevují každý den.

Téměř okamžitě po oznámení nového objevu prohlásili internetoví proroci, že planeta Devět je planeta Nibiru. Mýtickou planetu prý zná tajná vláda, ale tento fakt před lidmi skrývá, protože jakmile se Nibiru přiblíží k Zemi, spustí ničivé zemětřesení a sopečnou erupci, která povede k apokalypse.

8. Planeta Devět opravdu může být planetou smrti

Samozřejmě, ne kvůli scénáři konspiračních teoretiků. Nicméně, existuje reálná šance, že by tato planeta mohla být příčinou apokalypsy. Obrovská gravitační síla planety Devět může být využita nejen ke gravitačnímu manévru. Totéž, co se při tomto manévru stane se sondou nebo kosmickou lodí se totiž může stát i s asteroidem.

Poté, co planeta Devět přitáhne obrovský asteroid, jej může po nás mrštit obrovskou sílou a bude jen těžké se mu vyhnout. Pravděpodobnost, že k tomu dojde v tak velkém prostoru, je však zanedbatelná.

9. Planeta Devět nemusí ani existovat

Snad možná nejdůležitější fakt o nové planetě je ten, že ji zatím nikdo nikdy neviděl. Astronomové přítomnost planety pouze předpokládají na základě statistických anomálií v oběžných drahách planetek, které se vyvíjely v průběhu miliard let. To znamená, že chování sousedních objektů, na které má vliv nějaká gravitační síla, může podle vědců pocházet z velké planety. Ověřit její existenci může ovšem jen vizuální detekce.

Autor: Old

Planeta 9, 9 faktů o planetě Devět - nové planetě Sluneční soustavy. O existenci nové, deváté planety Sluneční soustavy s názvem Planeta Devět
Zajímavosti a novinky

 513 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ