Francie a Komise usilují o zabezpečení Schengenu

19.11 2015|Svět
Francie a Komise usilují o zabezpečení Schengenu

V důsledku teroristických útoků v Paříži se Francie a Evropská komise snaží o zintenzivnění opatření v boji proti terorismu a radikalizaci. Součástí snahy je i zlepšení hraničních kontrol Schengenského prostoru.

Před mimořádným zasedání ministrů vnitra, které se bude konat v pátek 20. listopadu, požádaly francouzské orgány o posílení stávajících předpisů Schengenu a rychlejší přijetí plánů boje proti terorismu. Francie žádá o rychlejší přijetí PNR (Passenger Name Record), které pomůže k rychlejší identifikaci cestujících. Dále chce rozšířit PNR na vnitřní lety v rámci EU s tím, že data zůstanou uložena po dobu jednoho roku. PNR je v současné době formálně projednáván mezi Komisí, členskými státy a Parlamentem EU. Plán má mnoho odpůrců. Někteří poslanci Evropského parlamentu se bojí o ochranu osobních údajů.

"Je velmi důležité, aby se práce na PNR dokončily ještě během letošního toku. PNR by pomohlo identifikovat všechny osoby, které překročí vnější hranice EU. Údaje by se odeslaly bezpečnostním službám, které by zjistili, kdo chce přiletět ještě 48 hodin před dosednutím letadla na zem a udělaly by křížové kontroly," vysvětlil Dimitris Avramopoulos, komisař pro migraci.

Systematické kontroly

Francie požaduje, aby byly systematické, koordinované a posílené kontroly prováděny na občanech EU na vnějších hranicích EU a aby se databáze systematicky konzultovala s členskými státy. Tato otázka by v pátek mohla vyvolat diskuzi ministrů, protože některé členské státy nejsou zdaleka schopny tento požadavek Francie uspokojit. "Kontroly na vnějších hranicích jsou povinné pro všechny cestovní doklady, ale nejsou systematicky uplatňovány ve všech zemích z důvodu nedostatku kapacit nebo organizace," řekl představitel EU.

Francie také požaduje, aby EU rychle vytvořila evropskou pohraniční a pobřežní stráž, která by střežila hranice podél moře a posílila by tak opatření proti financování terorismu. Dimitris Avramopoulos uvedl, že Komise předloží své návrhy ohledně pohraniční stráže v prosinci.

V dokumentu, který byl rozeslán v Bruselu, Francie dále požaduje, aby byla rychle posílena kontrola nejvíce exponovaných vnějších hranic. Mezi nejnaléhavější patří řecko-turecká hranice, která je hlavním bodem nepravidelných vstupů do EU. Francie rovněž navrhuje nasazení zásahových týmů při Schengenském hodnocení nebo analýze rizik.

I když je obnovena hrozba terorismu spojována s migrační krizí, Evropská komise vyloučila jakoukoliv změnu schengenských pravidel. "Schengen není problém," řekl Avramopoulos. Komisař Avramopoulos trval na tom, že i když některé věci v Schengenské smlouvě musí být zlepšeny a revidovány, evropská exekutiva nemá úmyslu diskuzi o Schengenu zahajovat.

Kontroly zbraní

"Schengen je největší úspěch evropské integrace." prohlásil Avramopoulos."Když začneme řešit Schengen, bude to znamenat, že ustoupíme od začlenění do EU." Zatímco Francie vyžaduje zapojení institucí a dalších členských států, Komise se snaží udržet iniciativu o bezpečnosti a usilovat o lepší provádění schengenských pravidel. "Schengenský hraniční kodex již poskytuje všechny nástroje pro efektivní kontrolu. Členské státy musí plně využívat Schengenského informačního systému SIS za účelem výměny informací," řekl Avramopoulos a dodal, že členské státy musí nahrávat do SIS vlastní upozornění týkající se vyhoštění migrantů, odepření vstupu nebo vyhoštění z území jiného členského státu.

Komise ve středu také oznámila nová opatření týkající se kontrol zbraní. "Chtěli bychom přísnější a harmonizovaná pravidla v tomto směru," řekla Elzbieta Bienkowska, komisařka pro průmysl. Důraz by měl být kladen na zabavování zbraní jako jsou kalašnikovy, které byly použity teroristy v Paříži. Pravidla pro získávání a označování zbraní budou rovněž harmonizovány a některé poloautomatické zbraně budou úplně zakázány.

Zdroj: Euobserver

Francie a Komise usilují o zabezpečení Schengenu. Schengen by měl být podle Francie lépe zabezpečen. Francie hledá spolu s Evropskou komisí, jak Schengen
Zajímavosti a novinky

 559 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ