9 osobnostních testů, které vám řeknou mnoho o vás i vašich přátelích

11.11 2015|Svět
9 osobnostních testů, které vám řeknou mnoho o vás i vašich přátelích

Každý z nás se může pokoušet skrývat své negativní vlastnosti. Existují však znaky, podle kterých zkušené oko odborníka velmi rychle rozezná pravdu i lež. Ifenomen vám nabízí řadu krátkých a jednoduchých osobnostních testů, které vás to taky naučí.

1. Psaní na čelo

Nakreslete na svém čele prstem bez přemýšlení velké tiskací E.

Dekódování

Pokud jste nakreslili písmeno E zrcadlově, tak jak by vypadalo zepředu z pohledu jiných, znamená to, že vám není lhostejný názor jiných lidí, a to zejména o vaší osobě. Často posloucháte to, co říkají ostatní a snadněji se přizpůsobujete vnějším okolnostem. Můžete mít tendence měnit své chování v závislosti na tom, v jaké jste společnosti.

Pokud jste nakreslili E ze své pozice, znamená to, že máte své vlastní názory a hodnoty života. Je pro vás obtížné se přizpůsobit různým situacím, ve většině případů se chováte přibližně stejně, a proto je to do určité míry předvídatelné. Nicméně, jste hrdí na své vlastnosti a nedotknutelnost ve vztahu k lidem.

2. Palce

Propleťte prsty obou dvou ruk, jako byste je do sebe uzamkli. Kde budou váše palce - nahoře, vlevo nebo vpravo?

Dekódování

Tento osobnostní test je založen na teorii, že každá z hemisfér mozku myslí jinak. Levá je zodpovědná za logiku a jazyk a pravá za emoce, fantazii a tvořivost. Kromě toho, každá z nich ovládá opačnou stranu těla - pravá hemisféra ovládá levou stranu a levá hemisféra pravou stranu. Pokud jste ruce propletli tak, že byl nahoře pravý palec, pak máte dominantní levou hemisféru, takže jste logicko-racionální. Jestli jste měli v horní části levý palec, pak jednáte intuitivně.

Je pravda, že je tato teorie poněkud kontroverzní a mnoho psychologů je proti takovému zjednodušenému přístupu. Nicméně, tento osobnostní test je zajímavý, protože když vaše podvědomí musí vybrat prst, který leží na vrchu, je to svázané s hemisférami a ne s tím, zda jste levák nebo pravák.

3. Šířka obličeje

Podívejte se do zrcadla nebo na jakoukoliv svou fotografii a změřte dvě délky vašeho obličeje, jednu od lícní kosti k nejvyššímu bodu mezi obočím a druhou od horního rtu k nejvyššímu bodu mezi obočím. Vezměte výsledky a podělte je. Například 12 cm / 7,5 cm.

Dékodování

U většiny lidí vychází tento poměr mezi 1,5 (úzký obličej) a 2,1 (široký obličej). To je běžné zejména u mužů. Vědci věří, že za celou věc může mužský pohlavní hormon testosteron - čím je ho více, tím tvrdší vzhled muži mají - převislé obočí, silná čelist a vysoké lícní kosti.

Tato tvrdost způsobena přebytkem testosteronu se odráží i v povaze - lidé s širokými líci mají tendenci být více agresivní a impulsivní, ale kvůli sebevědomí a asertivitě si vedou dobře v podnikání, politice a sportu.

4. Tvůj osud je ve tvých rukou

Natáhněte pravou ruku, dejte prsty k sobě a porovnejte délku svého ukazováčku a prsteníčku.

Dekódování

Ukazuje se, že poměr délky prstů vzniká v důsledku působení testosteronu na dítě ještě v děloze. Čím silnější byl účinek, tím delší je prsteníček, a v souladu s tím jsou v povaze výraznější mužské charakterové vlastnosti jako je sebedůvěra, sebevědomí a sexuální přitažlivost.

Čím delší mají muži prsteníček oproti ukazováčku, tím je větší pravděpodobnost, že budou více riskovat, budou spoléhat na své vlastní síly a budou náchylní k změnám. Pokud je ukazováček delší než prsteníček, pak tento muž není tak tvrdohlavý, je méně přitažlivý, ale o to více užitečnější pro ženy. Ženy jej pokládají za milého a příjemného. Většina žen má ukazováček a prsteníček stejně dlouhý. Pokud však žena má prsteníček delší, je sebevědomější a často úspěšná v podnikání.

5. Najděte své Já

V tomto osobnostním testu se zkuste zamyslet nad tím, kde bydlí vaše já - v srdce nebo v hlavě?

Dekódování

Pokud máte své v srdci, pak se rozhodujete emotivně a jednáte intuitivně. Jsou pro vás důležité společenské souvislosti a velmi lpíte na sociálních skupinách. A jak ukazuje jedna velmi zvláštní studie, tihle lidé jsou více empatičtí než ti, kteří mají své já v hlavě. Ti, kteří mají své Já v hlavě zase více oceňují svou nezávislost, lépe odolávají stresu a jsou obecně erudovanější. V profesním životě mají často vyšší kvalifikaci.

6. Kliďas nebo pruďas?

Spočítejte, kolik situací v následujícím seznamu vás opravdu obtěžuje.

 • Když si lidé stěžují na svou vychrtlou nebo tlustou postavu.
 • Když se někdo zeptá na radu a pak ji ignoruje.
 • Otravní prodejci v obchodě.
 • Když rodiče dávají na profilové stránky sociálních sítí fotografie svých dětí.
 • Když vám instruktor jógy věnuje více pozornosti než ostatním.
 • Když někdo vezme věci z určitého místa a pak je nevrátí zpátky.
 • Veškeré příběhy o tom, jak se někdo hodně opil.
 • Když se k vám příliš mají cizí lidé.
 • Slabé potřesení rukou.
 • Když se rodiče chlubí svými dětmi.
 • Když se vás zubní lékař na něco zeptá, ale vy nemůžete odpovědět.
 • Když vám na vaše osobní číslo volají obchodníci s reklamou na zboží a služby.
 • Lidé, kteří se fotí na večírcích.
 • Když máte obejmout nebo políbit někoho s nepříjemným vzhledem.
 • Když vám lidí říkají, co by dělali na vašem místě.
 • Když vám někdo říká, abyste se uklidnili.

Dekódování osobnostního testu

Tento osobnostní test vám ukáže, jak tolerantní jste a do jaké míry dokážete tolerovat slabá místa a nedostatky jiných lidí. Pokud byste zaškrtli méně než pět položek, pak si můžete opravdu pogratulovat. Jste vyrovnaní a dokážete zvládat stres. Máte-li v průměru více než 12 bodů, je pravděpodobné, že jste vznětliví a nespoutaní.

7. Vítejte ve škole!

Vyřešte následující tři hádanky:
a) Poznámkový blok a tužka stojí 1 dolar a 10 centů. Poznámkový blok je o 1 dolar dražší než tužka. Kolik stojí tužka?
b) Pět strojů vyrobí za pět minut pět kladívek. Za jak dlouho stihne 100 strojů vyrobit 100 kladívek?
c) Nemoc zasáhla stromy v lese. Každý den se postižená plocha zdvojnásobí. V případě, že bude celý les zamořen do 30 dnů, za jak dlouho postihne nemoc polovinu lesa?

Dekódování

Podívejte se na odpovědi níže. Pokud jste nejméně dvě hádanky uhádli správně, máte analytické myšlení. Takoví lidé často získají lepší vzdělání na presižních univerzitách a nejsou závislí na náboženství. Pokud jste neuhádli žádnou nebo jen jednu, pak s největší pravděpodobností myslíte intuitivně a rozhodujete se na základě toho, zda je to podle vás správné a jasné. Vaše srdce ovládá hlavu a budete jistě nerpělivý a neklidný.

Odpovědi:
a) 5 centů
b) 5 minut
c) 29 dní

8. Oční diamant

Dejte roztažené dlaně k sobě a přiložte je na oči tak, aby mezi dlaněmi byla malá mezera jako díra v plotě. Mějte obě oči otevřené a dívejte se skrze mezeru na vzdálený objet, například na kliku od dveří. A teď bez pohybu rukou zavřete levé oko. Pokud stále vidíte objekt, pak je vaše pravé oko vedoucí. Pokud tomu tak není a zavřete pravé oko a objekt stále uvidíte, vedoucí je levé oko.

Dekódování

Asi 90 % lidí má vedoucí pravé oko a 70 % levé. Psychologové zatím nenašli žádné zvláštní propojení s charakterem, ale stojí za úvahu, že váš mozek je náchylnější k vizuálním informacím, které přichází od dominantního oka.

9. Zíváním ke zdraví

Dívejte se na tento obrázek asi 30 sekund.

Zívání


Zívli jste nedobrovolně? Nebo se vám podařilo odolat?

Dekódování osobnostního testu

Zívání je velmi nakažlivé. Jsme nedobrovolně nuceni začít zívat, když vidíme, jak zívají jiní, i když je to ve skutečnosti jen na obrázku. Někdy jsou nakažlivé i myšlenky. To naznačuje, že většina z nás má naštěstí sklon se vcítit do druhých, aby se podělili o své pocity. Některé studie ukázaly, že čím bližší je vztah mezi lidmi, tím větší je pravděpodobnost, že zívání vznikne v reakci na jiné zívání.

Pokud vás zívání druhých jen zřídka rozzívá, znamená to, že pro vás nejsou důležité pocity druhých a nejste moc vstřícní vůči radostem a starostem druhých.

Autor: Jad

9 osobnostních testů, která vám řeknou mnoho o vás i vašich přátelích. Taky milujete osobnostní testy? Máme pro vás 9 osobnostních testů zdarma
Zajímavosti a novinky

 560 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ