8 druhů ohrožených živočichů, které zabíjí globální oteplování

04.07 2017|Příroda
8 druhů ohrožených živočichů, které zabíjí globální oteplování

Klimatické změny ohrožují biologickou rozmanitost planety Země. V důsledku globálního oteplování vyhynou do roku 2050 desítky tisíc zvířat a rostlin. Podle konzervativních odhadů by mohla zmizet celá čtvrtina druhů.

Mezi oblasti obzvláště citlivé na klimatické podmínky patří tropická část And, jižní Afrika, jihozápadní Austrálie a Atlantský deštný prales, jehož zbytky se nacházejí na území Brazílie, Paraguaye a Argentiny. Seznamte se s 8 druhy živočichů, které žijí na pokraji vyhynutí díky počasí a klimatickým změnám.

1. Jeřáb americký

Prvním ohroženým druhem je jeřáb americký. Ten v roce 1941 málem vyhynul díky severoamerickým lovcům. Tehdy na světě zůstalo posledních 15 kusů. Naštěstí je zachránil program na záchranu tohoto druhu. Sotva se z toho vzpamatoval, přišla další rána - neustále měnící se počasí. Jeřábi američtí hnízdí v arktických mokřadech. Přetrvávající teplo vysušilo a zmenšilo mokřady, čímž tento druh vystavilo napospas predátorům. Intenzivní bouře navíc ohrožují jejich mláďata, která často hynou utopením.

Jeřáb americký


2. Atelopus spumarius

Atelopus spumarius je žába žijící ve Střední Americe. V současné době zaniklo více než tucet druhů rodu Atelopus. Meteorologický jev El Niňo způsobuje, že do And se ženou mraky do vyšší polohy než je obvykle, kvůli čemuž vzniká chladné a vlhké prostředí. To podněcuje vznik plísní, které žáby zabíjejí.

V ostatních regionech zase kůži přeživších žab vysušuje sucho. "Skutečnost, že se jedná o malá zvířata a lidé o nich moc nevědí, neznamená, že nejsou důležité," říká ekvádorský biolog Luis Coloma, jehož rodiště bylo kdysi plné těchto žab. "Jsou stejně důležité jako lední medvěd a panda," dodává.

Atelopus


3. Panda obrovská

Panda velkáje velmi citlivým druhem. PAž do září 2016 patřila k ohroženým druhům. Poté byla přesunuta do kategorie zranitelné druhy. Nebezpečí vyhynutí se však zvyšuje s postupujícím narušováním jejích přirozených lokalit a velmi slabou porodností ať už v zajetí nebo v přírodě.

Samice je březí 97-181 dní a rodí jen jedno nebo dvě malá, slepá a holá mláďata. Z dvojčat zpravidla přežije jen jediné mládě. Oteplování vyhání pandy ochladit se na úpatí hor, kde ovšem neroste jejich jediný zdroj potravy - bambus. Kvůli němu se musejí vracet dolu. Navíc, bambusové lesy rostou velmi pomalu. Podle Mezinárodní unie pro ochranu přírody v přírodě žije nejméně 900 jedinců.

Panda obrovská


4. Levhart sněžný

Levhart sněžný nebo také irbis horský je kočkovitá šelma, která obývá horské masivy Střední Asie. Nejvíc se mu daří v pásmu nadmořské výšky mezi 1500–4000 m.n.m., které nabízí kořist v podobě divokých koz a ovcí.

Rostoucí teploty však tuto zónu posouvají výš a nutí levharty, aby se za potravou vydávali do vyšších poloh, kde je méně potraviny a větší konkurence. Během zimy se levharti dostávají do konfliktu s člověkem, kvůli domácí zvěři, kterou loví. Občas se stane, že lidé levharty zabijí. Od roku 2008 je irbis evidován jako ohrožený druh.

Levhart sněžný


5. Koala medvídkovitý

Koalové byli na začátku 20. století téměř vyhubeni člověkem, který je lovil hlavně kvůli kožešinám. I přes pozdější sílící tendence chránit původní druhy, chudoba způsobená suchem v letech 1926-28 zapříčinila smrt dalších 600 000 koalů, kteří byli zabiti v průběhu jediné měsíční doby lovu v srpnu 1927. V současné době jich ve volné přírodě zůstalo přibližně 100 000.

Tito vačnacti ve všem spoléhají na eukalyptové stromy. Slouží jim jako přístřeší i zásoba potravin a vody, i když jsou mírně jedovaté. Bohužel, nárůst oxidu uhličitého v atmosféře mění základní chemii eukalyptových listů, takže jsou méně výživné a obsahují více jedovatých látek.

Aby toho nebylo málo, nekontrolovatelná sucha v celé Austrálii způsobují, že listy eukalyptu vysychají, což pro koaly znamená méně vlhkosti. Ve vyprahlých oblastech mohou tito tvorové zemřít na selhání ledvin způsobené dehydratací. Některé z těchto zvířat nyní pijí ze zavlažovacích stanic, které zřídili výzkumníci. Až do nedávné doby bylo pro koaly pití opravdové tekutiny vzácné.

Koala medvídkovitý


6. Sob polární

Sob polární nebo také karibu je severský přežvýkavec, který žije v subpolárních až polárních částech polokoule. Rostoucí teploty nutí soby polární se stěhovat, přičemž je pomalu ale jistě decimují hladoví vlci.

Jejich jelenovití příbuzní žijící v tundře jsou změnou počasí také ohroženi. Tím jak tají ledovce, se do atmosféry odpařuje více vody, která se pak přeměňuje v intenzivní déšť, který zamrzá na sněhu. To je past pro rosliny, které sobi polární obvykle vyhledávají pod vrstvou ledu. Tento začarovaný koloběh vody může vyhladovět desítky tisíc sobů najednou.

Sob polární


7. Chaetodon trifascialis

Tato pruhovaná ryba je vybíravý jedlík, který se živí pouze na korálech. Za normálních okolností je to v pořádku. Obě ryby i korály žijí ve vodách po celém světě, od Havaje až po Rudé moře. Ale teploty oceánů stoupají, zabíjejí korály a ty začínají ztrácet symbiotické řasy. Časté cyklony rozbíjejí zranitelné útesy a tyto ryby trpí čím dál tím víc. Je možné, že některé druhy Chaetodonů přežijí při čekání, než se zotaví jejich staré korály. Ale tento proces by vyžadoval, aby moře zůstala v klidu a pohodě 10 let a více.

Chaetodon trifascialis


8. Tučňák kroužkový

Rostoucí globální teploty už tučňáky kroužkové na Antarktickém poloostrově skoro vyhubily. Tučňáci potřebují ke svému životu plovoucí led. Příliv teplejších vod jim však zkracuje zaledněnou zimní sezónu. Za posledních 30 let se velikost hejn tučňáků kroužkových na této antarktické výspě zmenšila o 90 procent a poslední kolonie tučňáků císařských už zmizela úplně.

Tučňák kroužkový


Od poloviny minulého století tam teplota stoupla o šest stupňů Celsia, což s sebou přineslo vydatnější sněhové srážky pokrývající do pozdního jara měkkou bílou dekou skalnatou zemi. To je pro tučňáky kroužkové pohromou, protože holou skálu a zamrzlé moře potřebují k tomu, aby vyvedli mladé.

Autor: mak

8 druhů živočichů žijících na pokraji vyhynutí díky počasí
Zajímavosti a novinky

 601 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ