Kailasa - unikátní jeskynní chrám, který vám vezme dech

15.04 2016|Cestování
Kailasa - unikátní jeskynní chrám, který vám vezme dech

Dej člověku kladivo a dláto a on vytvoří umění, které budou milovat všechny budoucí generace. Ne jinak tomu je u indického chrámové komplexu v jeskyních Ellora v Indii.

Jeskynní komplex Ellora

Ellora je archeologickým nalezištěm, které se rozkládá asi 29 km severozápadně od města Aurangabad v indickém státě Maharashtra. Jedná se o systém hinduistických, buddhistických a jainských jeskynních chrámů, které byly postaveny v období mezi 6. a 9. stoletím.

Fascinující jeskynní chrámy, jež jsou ztělesněním starověké indické rock-cut architektury, pracně budovali napříč staletími generace buddhistických, hinduistických a jainských mnichů. Zdejší kláštery, kaple a chrámy mají každý svůj účel, který je detailně vyobrazen v záplavě stylové výzdoby.

V současnosti v Ellora najdete 17 starověkých hinduistických svatyní z roku 600 - 900 n.l., 12 buddhistických svatyní z roku 600-800 n.l. a 5 svatyní kultu Jain z roku 800-1000 n.l. Naleziště je nejznámější pro stejnojmenný jeskynní systém Ellora, který je díky své jedinečnosti, kulturní hodnotě a kráse zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO.Ellora a Kailasa

Chrám Kailasa - dílo Bohů

Nejokázalejší a nejneuvěřitelnější ze všech struktur v Ellorských jeskyních je chrám Kailasa, který je největší monolitickou konstrukcí vytesanou do skal na světě. Na chrámu pracovalo 7000 dělníku po dobu 150 let a je věnován bohu Shivovi. Chrám o velikosti 55x36 metrů a výšce 33 metrů se nachází v centru nádvoří vytesaném ve skalách. Spodní část chrámu je vysoká 8 metrů. Tvoří ji třímetrové sochy slonů a lvů. Odhaduje se, že při jeho stavbě bylo nutné vytěžit 200 000 tun skal.

Jeskyně Ellora z dálky


Celá struktura byla vyřezána do jednoho obřího kusu skály a skalního masivu. Při práci nebylo použito žádné lešení. Chrámový komplex je dvakrát větší než Parthenon v Athénách a Kailasa patří jednoznačně k tomu nejlepšímu, co staroindická architektura může nabídnout.

Kailasa byla tak neotřesitelná, že přežila i několik pokusů o průnik útočníků, kteří chtěli božskou strukturu znesvětit. Povedlo se jim však zničit pouze pár soch slonů. Chrám Kailash je pozoruhodný také tím, že je doslova pokrytý velmi sofistikovanými kamennými sochami.

Zahrada a stěny jeskyně


Jak vznikaly chrámy v Ellora?

Za zmínku stojí, že všechny z 34 jeskyní v Ellora nejsou přírodního původu. Některé byly Indy vyřezány ručně z monolitických skál. Zatím však není jasné, jak se to mnichům povedlo, protože v té době neexistovala žádná známa technologie, která by toho byla schopna.

Chodby pod chrámem


Čistě hypoteticky, pokud bychom takový chrám chtěli postavit dnes, tak bychom potřebovali alespoň 10 největších razících strojů typu JCB. Kdyby byly v perfektním technickém stavu a dokázal by každý stroj vyhloubit 1000 tun horniny, tak by proces vyhlubování skal trval asi 200 dní nepřetržitého provozu. Přesnost, s níž jsou skály v Ellora opracovány, by byla moderními stroji jen těžko dosažitelná, což by vyžadovalo manuální řezbu do skal na několika centimetrové vrstvě. Představa, že někdo tento chrám postavil od nuly, bez nástrojů, je tedy jen těžko představitelná.

Vstup do chrámu


Podle vědců místo představuje renesanci hinduismu pod záštitou dynastií Chalukya a Rashtrakuta, po které došlo k náhlému poklesu indického buddhismu a krátkému obrodu džinismu. Nicméně, vzhledem k absenci písemných důkazů tuhle teorii nelze potvrdit. Nápisy v chrámech se totiž v průběhu času téměř smazaly a čtení a dekódování je prakticky nemožné. Podle místních obyvatel je však gigantický chrám dílem vesmírných sil, které požehnaly hinduistickým mudrcům.

Autor: Mak

Kailasa - unikátní jeskynní chrám, který vám vezme dech. Ellora je archeologickým nalezištěm asi 29 km severozápadně od města Aurangabad. Chrám Kailasa
Zajímavosti a novinky

 560 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ