Prodávají teroristé vypleněné starožitnosti ze Sýrie ve velkém do USA?

12.04 2016|Aktuálně
Prodávají teroristé vypleněné starožitnosti ze Sýrie ve velkém do USA?

Od roku 2011, kdy v Sýrii začala občanská válka, byly do Spojených států ze Sýrie dovezeny starožitnosti s deklarovanou hodnotou 26 milionů USD. Bylo to zjištěno z dokumentů, které americký Census Bureau poskytl Live Science.

Starožitnosti ze Sýrie jsou dováženy do New Yorku

Zatím není jasné, jaké starožitnosti to ve skutečnosti byly, ani zda do USA byly dovezeny nezákonně, nebo kam se poděly peníze z jejich prodeje. Jejich stáří je také nejasné. Ve většině případů lze podle dokumentů jen říct, že se jedná o starožitnosti, které jsou více než 100 let staré, ačkoliv je občas identifikována nějaká ta zásilka mincí, které jsou mnohem starší.

Dokumenty ukazují, že převážná část starožitností byla přivezena do New Yorku, kde sídlí velká část obchodníků se starožitnostmi, umělecké galerie i aukční domy. Zda jsou starožitnosti prodány ihned po příjezdu do New Yorku, není jasné.

Archeologické lokality v Sýrii byly těžce vypleněny během války a mnoho z nich leží na území kontrolovaném teroristickými skupinami, jako je islámský stát a Fronta an-Nusrá, která se spojila s al-Kajdou. Americký celní úřad uvedl, že zákony na ochranu soukromí jim brání v uvolňování podrobností o dováženém zboží. Celníci odmítli prozradit, jak často jsou starožitnosti dovážené ze Sýrie a Iráku kontrolovány. V prohlášení pouze uvádí, že došlo k několika auditům.

Tyto dokumenty ukazují, že v současnosti jsou největším dovozním artiklem ze Sýrie do USA starožitnosti, nikoliv ropa. Z dokumentů vyplývá, že od roku 2011 byly do USA dovezeny starožitnosti z Iráku s deklarovanou hodnotou vyšší než 12 milionů USD.

Převážná část dovozu byla podle dokumentů poslána do New Yorku, ale bylo tam i několik zajímavých výjimek. Například v srpnu 2013 prošla celnicí v San Juan, Puerto Rico zásilka iráckých starožitností s deklarovanou hodnotou 3,5 milionů USD. Obsah zásilky, dovozce a důvod byl uveden jako neznámý. Další podrobnosti o této zásilce by mohly být k dispozici, ale zákony na ochranu soukromí tomu brání. Návrh zákona, který by omezil dovoz syrských starožitností do USA byl předán Kongresu, ale není jisté , zda projde a zda jej prezident Barack Obama podepíše před volbami v roce 2016.

Syrská občanská válka zuří již více než pět let. Během té doby se ekonomika země zhroutila a nyní je útočištěm několika teroristických skupin. Plenění archeologických nalezišť v zemi teroristickými skupinami je velmi rozšířené a finanční prostředky z prodeje vzácných artefaktů teroristé používají na nákup zbraní a munice. Potvrdila to velká část archeologů, vládních úředníků i médií.

Zákon a ruské tvrzení

V loňském roce představil republikán Eliot Engel návrh zákona, který by omezil dovoz starožitností ze Sýrie. Návrh zákona prošel Komisí, ale byl zastaven ve znění pozdějších předpisů. Zatím není jisté, zda kongres pozměněný návrh zákona před listopadovými volba propustí nebo ne. Krátce po volbách převezme otěže nový Kongres a předkládání návrhu bude muset začít znova. Na webových stránkách govtrack.us dostal návrh zákona jen 17 % šanci.

Mezitím ruský velvyslanec při OSN zaslal dopis Radě bezpečnosti OSN, ve kterém prohlašoval, že islámský stát získává každý rok z prodeje vypleněných starožitností 150-200 milionů USD. Velvyslanec říká, že k pašování artefaktů jsou využívána města v Turecku. Tvrzení ruského velvyslance zatím nebylo nezávisle ověřeno. Nicméně, americká vláda souhlasí s tím, že skupina islámský stát získává značné množství peněz z prodeje vypleněných starožitností.

Zdroj: Yahoo

Vypleněné starožitnosti ze Sýrie jsou pravděpodobně ve velkém dováženy do USA. Od roku 2011, kdy v Sýrii začala občanská válka, byly do Spojených států ze Sýrie dovezeny starožitnosti
Zajímavosti a novinky

 558 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ