Obchodní dohoda TTIP: USA chtějí porušit legislativní proces EU

02.05 2016|Aktuálně
Obchodní dohoda TTIP: USA chtějí porušit legislativní proces EU

Nizozemská organizace Greenpeace získala 248 uniklých stran z vyjednávání ohledně obchodní dohody TTIP mezi USA a EU. Z dokumentů vyplývá, že USA se úmyslně pokoušely o změnu demokratického legislativního procesu EU, aby mohly obejít ochranu životního prostředí a zdraví v Evropské unii.

Rozhovory o dohodě o volném obchodu mezi Evropou a USA se dostaly do slepé uličky kvůli nesmiřitelným rozdílům v některých oblastech. Vyplývá to z uniklých dokumentů. Obě strany jsou v rozporu také kvůli požadavkům USA, které chtějí, aby EU porušila sliby, které učinila v oblasti ochrany životního prostředí. Prezident Obama minulý týden uvedl, že je přesvědčen, že by mohlo být dosaženo řešení. Mezitím však unikly návrhy z jednání, které podle Greenpeace ukazují na úplně jinou situaci.

Uniklé dokumenty představují více než dvě třetiny z celkového textu obchodní dohody TTIP, projednávané v 13. kole, v New Yorku. Texty se týkají 13 kapitol, které se zabývají problémy z různých oblastí, od telekomunikací až po spolupráci v oblasti regulace pesticidů, potravin a zemědělských obchodních bariér.

Jorgo Riss, ředitel Greenpeace pro EU řekl: "Tyto uniklé dokumenty potvrzují to, co jsme říkali již dlouhou dobu: TTIP by měl umožnit korporacím tvořit politiku, a to na úkor životního prostředí a veřejného zdraví. Věděli jsme, že postoj EU byl špatný, ale teď víme, že postoj USA je mnohem horší. Kompromis mezi oběma stranami by byl nepřijatelný."

ČTYŘI PROBLEMATICKÉ OTÁZKY

1. Zrušení dlouhodobé ochrany životního prostředí

V textu obchodní dohody TTIP chybí pravidlo, které je zakotvené GATT, v dohodě Světové obchodní organizace (WTO). Tohle téměř 70 let staré pravidlo omezuje mezinárodní obchod kvůli ochraně lidí, zvířat, rostlin a zdraví a zároveň se snaží o zachování neobnovitelných přírodních zdrojů.

Jedním z důvodů absence pravidla může být i testování kosmetiky na zvířatech, které je v EU zakázáno. "Diskuze o kosmetice je i nadále velmi obtížná a rozsah společných cílů poměrně omezený, píše se v jedné interní poznámce o obchodním vyjednávání. "Vzhledem k evropskému zákazu testování na zvířatech zůstávají zájmy USA s těmi evropskými neslučitelné a přístup USA na evropský trh proto bude i nadále problematický," uvádí se.

2. Žádná ochrana klimatu

V textech TTIP se nenachází nic o ochraně klimatu. Na summitu v Paříži o globálním oteplování přitom bylo stanoveno, že je potřeba, aby růst teploty byl udržován pod 1,5 stupni.

3. Žádný princip předběžné opatrnosti

Princip předběžné opatrnosti je pravidlo, které tvrdí, že určité činnosti by neměly být provozovány, jestliže jimi způsobené následky jsou nejisté a potenciálně nebezpečné. Jedním z nejdůležitějších popisů principu předběžné opatrnosti, jenž je celosvětově přijímaným konceptem, bylo ustanovení definice na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (Earth Summit), v Rio de Janeiru v roce 1992. 15. zásada deklarace uvádí, že: ,,Státy musejí za účelem ochrany životního prostředí přijímat podle svých schopností preventivní přístupy. Tam, kde hrozí vážná nebo nenapravitelná škoda, nesmí být nedostatek vědecké jistoty zneužit pro odklad účinných opatření, která by mohla zabránit poškození životního prostředí.

V celosvětovém měřítku je princip předběžné opatrnosti předmětem častých sporů. Ve značné části světa (především v rozvojových zemí) bývá na prvním místě snaha o ekonomický růst, který je často podněcována zahraničními zájmy, bez ohledu na budoucí následky (viz ekologická devastace ostrova Nauru). Určitou snahu o aplikaci principů předběžně opatrného jednání můžeme nalézt ve vyspělých zemích (především ve státech, které jsou součástí Evropské unie). V evropském právu, které je závazné pro členské země, je aplikace zásady předběžné opatrnosti zasazena jako statutární požadavek v některých oblastech právního systému.

Uniklé dokumenty naznačují, že USA chce, aby EU nahradila princip předběžné opatrnosti "řízením rizik" a porušila tak pravidlo, které je zakotveno ve Smlouvě o EU.

4. Otevřené dveře pro firemní lobování

Uniklé dokumenty naznačují, že obě strany zvážily možnost dát korporacím mnohem širší přístup a účast na rozhodování. USA chce po Evropě, aby informovala o veškerých plánovaných průmyslových předpisech v předstihu a umožnila tak americkým firmám stejný vstup do regulačních procesů v rámci EU jako evropským firmám. Americké firmy by tak mohly ovlivnit obsah právních předpisů EU.

USA rovněž navrhuje nové články o "vědě a riziku," které by společnostem měly poskytnout větší možnost regulace. Spory o reziduech pesticidů a bezpečnosti potravin by se tak řešily s USA. Ochránci životního prostředí tvrdí, že tato volná pravidla podnikového vlivy by umožňovala zaměstnancům korporací, jako je BASF, Nestlé a Coca Cola vést národní delegace. Přičemž asi 44 % jejich rozhodnutí ohledně reziduech pesticidů byly méně přísné než ty v EU. Do Evropy by se také mohly začít dostávat geneticky modifikované potraviny, které mohou obsahovat stopy nepovolených geneticky modifikovaných kmenů. V současné době je EU z důvodu bezpečnosti potravin blokuje.

Jorgo Riss dodává? "Účinky TTIP by byly zpočátku slabé, ale v konečném důsledku zničující. Vedly by k tomu, že evropské právní předpisy by byly posuzovány na základě jejich důsledků pro obchod a investice - bez ohledu na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.

Zdroj: Greenpeace, Telegraph

Obchodní dohoda TTIP: USA chtějí porušit legislativní proces EU. Greenpeace získala 248 uniklých stran z obchodní dohody TTIP mezi USA a EU. Obchodní dohoda TTIP
Zajímavosti a novinky

 558 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ