8 živých bytostí, které jsou schopné přežít jadernou válku

04.01 2016|Zajímavosti
8 živých bytostí, které jsou schopné přežít jadernou válku

Šancí přežít jadernou válku není mnoho, ale existují. Ifenomén pro vás našel deset organismů, které jsou odolné do té míry, že atomový výbuch nemůže zničit jejich populaci.

1. Měňavka

Nejjednodušší forma života může přežít jakoukoliv globální katastrofu.Měňavkymohou pozastavit veškeré životní procesy a v tomto "zamrzlém" stavu mohou přežívat jak dlouho chtějí. Tyto jednobuněčné organismy se ve velkém množství vyskytují ve všech částech světa a zničit je je takřka nemožné. Měňavky nebo-li améby jsou odolné vůči radiaci a genetickým mutacím. Tyto organismy se dokáží velmi rychle množit. Takže i kdyby bylo 99 % měňavek zničeno, přeživší 1 % by bylo schopné znovu dotvořit vyhynulou populaci.
2. Švábi

Švábi dokáži odolávat obrovskému množství jaderného záření. Vědci zjistili, že švábi byli při výbuchu atomové bomby v Hirošimě pouhých 300 metrů od epicentra a přežili bez újmy. Navzdory tomu, že moderní atomové bomby jsou mocnější, než atomová bomba Little Boy, která zničila Hirošimu, zánik švábů je v případě globální jaderné války nepravděpodobný. Bořiči mýtů tvrdí, že 10 % švábů přežilo v jejich studii vystavení expozici 10 tisíc radů. Pro člověka by to byla smrtelná dávka. Smrt nastává během několika hodin. Tempo růstu švábů je extrémně nízké. Buňky švába se dělí každých 48 hodin, takže nebezpečí mutace je minimální.

Šváb


3. Štír

Štíři snesou ultrafialové i jaderné záření. Dokáží se přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám života. V současnosti se vyskytují na všech kontinentech, kromě Antarktidy. Štíři mohou přežít i úplné zmrazení. V případě tvrdé zimy nebo nukleární války přečkají ve strnulém stavu a když se teplota nebo podmínky na Zemi vrátí do původního stavu, probudí se.

Štír


4. Ramenonožci

V historii Země došlo ke pěti masovým vymíráním. Ramenonožci, nebo-li korýši, přežili všechny z nich. Tito živočichové jsou v extrémních případech schopni se zavrtat hluboko do země, kde přežijí nepříznivé období. Vědci zatím nevědí, jak se korýšům podařilo přežít 99% všech druhů, které na Zemi existovaly. Není pochyb o tom, že jsou schopni přežít i globální jadernou válku.

Korýši


5. Octomilka

Octomilka dokáže přežít záření ve výši 64 000 radů. Výše uvedení švábi dokáží přežít jadernou válku díky zpomalení buněčného dělení. Octomilka má však jiný triumf. Dokáže se množit ještě rychleji a má celkem 8 chromozomů.

Octomilka


6. Lidé

Jste překvapeni, že na seznamu tvorů, kteří jsou schopni přežít jadernou válku, jsou i lidé? Je to ovšem tak. I když lidé nejsou odolní vůči jadernému záření, šance našeho druhu přežít nukleární válku je velmi vysoká. Existuje proto to několik důvodů. Za prvé, se počet jaderných zbraní ve světě snížil, což znamená méně bomb. Za druhé, technicky zničit všechny lidi do posledního, je velmi obtížné, protože jsou roztroušeni po celém světě.

I když některé moderní bomby jsou 1000 krát silnější než bomba svržena na Hirošimu, neznamená to, že v případě výbuchu zemře 1000 krát více lidí. Hodně záleží na tom, kde bude smrtící projektil vyhozen. Důležitou roli hrají i další faktory, jako je terén nebo povaha exploze.

Ve světě existují tisíce protiatomových krytů. Není pochyb o tom, že v případě jaderné apokalypsy se v nich mnoho lidí ukryje. S největší pravděpodobností budou přeživší stačit k tomu, aby znovu osídlili Zemi. Nicméně, po jaderném výbuchu budou tito lidé nuceni se navrátit do doby kamenné. Veškeré vědecké a technické úspěchy naší civilizace budou v tomto případě ztraceny.

Lidé


7. Fundul

Fundul je ryba, která může žít kdekoliv. Představitelé tohoto druhu mohou podle vědců žít i v těch nejvíce znečištěných mořích. Klidně i v oblastech ropných skvrn. Tyto ryby přežívají i ve vesmíru. Několik jedinců bylo v roce 1973 převezeno do vesmírné stanice Skylab. Vědci zjistili, že stav beztíže nezpůsobuje těmto rybám skoro žádné nepříjemnosti. Vědci začali funduly nazývat potomky vesmíru. Hlavním tajemstvím těchto ryb je schopnost přizpůsobit se rychle měnícím podmínkám.

Fundul


8. Tardigrades - vodní medvědi

Tardigrades nebo-li vodní medvědi jsou blízkými příbuznými hmyzu a pavouků. Dospělí jedinci tohoto druhu jsou menší než 1 milimetr. Zajímavé je, že dospělí vodní medvědi jsou odlišní od živočichů, kteří se právě vylíhli z vajec, pouze velikostí. Počet buněk tardigrades se od narození nezvyšuje, pouze se zvětšuje jejich velikost. Vědcům se doposud nepodařilo zjistit, co pomáhá tardigrades přežívat nelidské podmínky.

Tardigrades


8. Bakterie Deinococcus Radioduran

Tato bakterie je pokládána za nejodolnější bakterii na Zemi. Deinococcus Radioduran je rovněž nejodolnější proti radiaci. Dokáže sama sobě nezávisle obnovovat poškozené části DNA. Členové vědecké komunity v současné době zkoumají tělo bakterie a snaží se zjistit, jak jej použít při léčbě lidí. Bakterie Deinococcus Radioduran se používá k odstranění různých kontaminantů. Vědci doufají, že by se mohla stát lékem proti kontaminaci při jaderné válce.Autor: Jad

8 živých bytostí, které jsou schopné přežít jadernou válku. Šancí přežít jadernou válku není mnoho, ale existují. Ifenomen pro vás našel deset organismů, které jsou odolné do té míry, že atomový výbuch
Zajímavosti a novinky

 558 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ