7 neuvěřitelných faktů o nejnižších kastách v Indii

16.12 2015|Zajímavosti
7 neuvěřitelných faktů o nejnižších kastách v Indii

Historie 20. a 21. století je až po okraj plná rovnosti. Moderní společnost úspěšně bojovala za práv žen, dětí a dokonce i domácích zvířat. Na své úspěchy v přijímání civilizace jsme povětšinou hrdí a věříme, že jsme v tomto směru dosáhli až okraje. Ve skutečnosti se však věci mají úplně jinak.

Po starověkých kulturách se v některých oblastech světa zachovala tradice dělení lidí, nikoliv však podle jejich kvality, ale na ty, co mají právo na narození a na ty druhé. Například v Indii tvoří kasta "nedotknutelných" až 20 % společnosti. Nedotknutelní jsou nejnižší a opovrhovaná skupina v indickém kastovním systému, která stojí zcela mimo systém čtyř varen. Odhaduje se, že k nim náleží přes 160 miliónů Indů, mimo jiné většina indických muslimů. Podle hinduistických pravidel a tradic se lidé jako nedotknutelní rodí, což je trestem za hříchy spáchané v minulých životech. Ifenomén pro vás připravil smutná fakta o historii a životě nedotknutelných.

1. Systém kast

V Indii stále ještě existuje kastovní systém. Celá společnost je rozdělena do čtyř vrstev na bráhmany (kněze), kšatrije (válečníky), vaišji (obchodníky, řemeslníky a zemědělce) a šůdry (služebníky a dělníky). Rozdělení často odráží barva pleti. Zástupci čtyř kast na sebe mohou vzájemně působit. Pouze kontakt se šůdry je nežádoucí.

Indický prodavač na trhu


2. Šůdrové

Nejblíže ke kastě nedotknutelných jsou šůdrové. Tito lidé byli po staletí nuceni k těžké a špinavé práci. Ve skutečnosti jsou šůdrové indickými zemědělci, kteří vlastní rozsáhlé pozemky. Lidé z této kasty ještě vykonávají společensky přijatelná zaměstnání. Šůdrové mohou být kováři, tesači, zedníky a dokonce i hudebníky.

3. Nedotknutelní

Nedotknutelní jsou mimo indický kastovní systém. Pracují v nejvíce znečištěných oblastech. Odstraňují mrtvoly lidí a zvířat, čistí toalety a zabývají se činěním kůže. Pro nedotknutelné jsou uzavřeny dveře všech chrámů. Tito lidé nemají žádné společenské postavení, mají pouze právo na narození. Vjezd do dvora k některému z členů horních kast je nedotknutelným přísně zakázán. Kdyby se někdo z nedotknutelných přece jen odvážil, čekalo by ho brutální fyzické potrestání přímo na ulici.

Nedoknutelní


4. Znesvěcení

Lidé z indických kast nedotknutelnými pohrdají, ale zároveň se jich bojí. Nedotknutelní mohou podle vyšších kast někoho pošpinit už pouhou přítomností. Zvláště přísně na to dbají bráhmani. Pokud se nedotknutelný jen dotkne jejich oděvu, budou muset strávit mnoho let ve snaze očistit svou karmu.

5. Odkud se vzali nedotknutelní?

Existenci nedotknutelných je v Indii věnována celá historie. V dávných dobách si civilizovanou Indii podmanili Árijci, kteří nechtěli začleňovat pokořené kmeny do své společnosti. Árijci používali domorodé lidi jako zaměstnance. Okamžitě začali stavět samostatné osady, které byli mimo zdi hlavních sídel a tam domorodce posílali. Tato praxe postupně rozšířila propast mezi dobyvateli a utlačovanými a už nikdy se nenaskytla šance, že by se někdo z nich integroval do árijské společnosti.

Indický slum


6. Zaměstnání

Nejhorší ze všeho je, že sami nedotknutelní dovolili Árijcům, aby je rozdělit do kast a nebo dokonce mimo ně. Tito lidé se sami rozdělili do několika dílčích kast podle povolání. V současné době jsou nejběžnější zástupci kožedělců, pradlen a vyvrhelů, kteří dělají opravdu špinavou práci, jako odstraňování mrtvol, nečistot a čistění toalet. Moderní indická společnost se skládá z 20 % nedotknutelných, i když boj o jejich začlenění do běžné společnosti probíhá již desítky let.

7. Boj za rovnoprávnost

První odpor se projevil ve dvacátém století. Hlavním aktivistou se stal Gandhi. Otevřeně vyzýval k tomu, aby lidé ukončili nerovnost a diskriminaci. Zavedl pro nedotknutelné nové označení: haridžané („Boží lidé“). Roku 1933 se vydal napříč Indií na tzv. pouť haridžanů, při níž tyto radikální změny, například povolit nedotknutelným vstup do chrámů, prosazoval. Ačkoliv ke konci své poutě prohlásil, že jev nedotknutelnosti mizí, jeho činnost nepřinesla mnoho konkrétních výsledků.

V jeho práci pokračoval advokát Bhímráo Rámdží Ámbédkar, který se stal hlavním tvůrcem indické ústavy a zakladatelem první politické strany nedoknutelných. Ve dvacátých letech organizoval veřejná shromáždění na obranu nedotknutelných a stal se jejich hlavním mluvčím. Jedno ze shromáždění ukončil demonstrativně spálením Manuova zákoníku, čímž symbolicky vyhlásil válku kastovnímu systému. Později britská koloniální vláda souhlasila s účastí všech kast v politice; Ámbédkar prosazoval, aby tyto vrstvy měly svoji oddělenou voličskou základnu. Proti tomu se však stavěl z náboženských důvodů Gándhí. Britové se přikláněli k postoji Ámbédkara, avšak roku 1932 Gándhí zahájil protestní hladovku, která Ámbédkara přinutila ustoupit.

Dnes diskriminaci na základě kastovního zařazení včetně nedotknutelných výslovně zakazuje indická ústava z roku 1950; ta také zavedla systém kvót, který nedotknutelným má zaručit patnáctiprocentní podíl pracovních míst ve státní správě, samosprávě a na univerzitách. Projevem určitého pokroku je např. to, že v letech 1997–2002 byl indickým prezidentem první nedotknutelný, K. R. Nárájanan, jenž kastovní systém kritizoval ze své pozice.

Navzdory předpisům však nerovnosti a násilí vůči nedotknutelným stále přetrvávají. Jedním z hlavních vůdců hnutí za zrovnoprávnění nedotknutelných je v současnosti Martin Macwan, zakladatel a ředitel organizace Navsarjan Trust sídlící v Gudžarátu jejímž cílem je zavádění protidiskriminačních zákonů. Macwan požadoval projednávání kastovní diskriminace mj. roku 2001 na Světové konferenci OSN v jihoafrickém Durbanu; to však zablokovala indická vláda. Rozdíly mezi kastami se tak stále daří stírat jen málokde – dílem v anonymním prostředí měst, částečně ve slumech, kde nedotknutelní žijí společně.

Autor: Jad

7 neuvěřitelných faktů o nejnižších kastách v Indii. Kastovní systém v Indii a tzv. nedotknutelní. Neuvěřitelné rozdělení Indické společnosti. Nedotknutelní bez práv a
Zajímavosti a novinky

 560 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ