10 faktů, které dokazují, že se máme lépe než naši předci

08.08 2021|Zajímavosti
10 faktů, které dokazují, že se máme lépe než naši předci

Jakkoliv si chceme idealizovat minulost a představovat si, jaká byla tehdejší společnost romantická a galantní, realita je úplně jiná a pravděpodobně bychom měli být rádi, že žijeme v současnosti. Ifenomén vám nabízí výběr faktů, které vám poví o životní úrovni, která panovala před námi.

1. Pompeje vypadaly jako obří skládka odpadu

Obyvatelé a hosté Pompejí na odpad nějak nemysleli. Nesnažili se ani o elementární schování odpadků do země či jiných prostor. Veškerý odpad házeli přímo pod nohy. Úzké ulice, uličky a dokonce i místní hřbitov byl posetý rozbitou keramikou, ruinami budov, napůl snědeným jídlem a hnijícími koňmi. Dokonce i uvnitř budov to nevypadalo jinak. Archeologové našli desítky důkazů o tom, že obyvatelé Pompejí neviděli rozdíl mezi svými domovy a obrovskými popelnicemi.

2. V tělech Vikingů žily milióny parazitů

Vzhledem k tomu, že Vikingové žili vedle hospodářských zvířat, je možné učinit závěr, že již v raném dětství byli infikování všemi druhy parazitů. A v době dospělosti byla jejich těla zamořena tolika tvory, kolik jich neuvidíte ani v hororových filmech. Archeologové studovali stravu starověkých Skandinávců a často zjišťovali, že v ní byly vajíčka červů i infikovaní červi samotní. Ve výkalech, které lze zařadit do 11. století, vědci objevili škrkavky a další parazity, které Vikingům museli způsobovat nesnesitelné střevní potíže. Kromě těžkých forem průjmu, nadýmání a bolestivé stolice měli Vikingové též potíže se zpožděným kognitivním vývojem a nedostatkem růstového hormonu.

3. Strašný zápach středověkého Londýna

Středověkým Londýnem se nesl nesnesitelný zápach. Všechny ulici byly doslova zaplněné výkaly, shnilým jídlem a zbytky mrtvých zvířat. V některých místech tato výbušná směs vyústila v tak nesnesitelnou vůni, že tam nebylo možné zůstat ani vteřinu. Nejhůře dopadla Temže. Řezníci házeli do řeky zbytky masa a krev vylili na pláž. V 16. století byl tento zápach tak strašný, že tehdejší král zakázal ve městě zabíjení zvířat.

4. Syfilis v renesanci

V roce 1495 přinesli do Evropy francouzští vojáci syfilis. Tato hrozná nemoc překonala během renesance rozsah dnešní pandémie AIDS. Nechutné puchýře měli lidé po celém těle, vypadávaly jim vlasy a maso na těle jim vyhnívalo doslova až na kost. V té době neexistovala žádná veřejná nemocnice, takže lidé na tuto strašlivou "francouzskou nemoc" umírali bolestivě za pochodu uprostřed ulic.

5. Řecké víno bylo odporné chuti

Bohužel, Řekové v minulosti nevěděli, jak dlouhodobě skladovat víno. Tehdejší staří vinaři se snažili používat všechny možné triky, aby prodali výsledný pokažený fermentovaný produkt. V té době bylo běžné přidávat do vína například pryskyřici nebo mramorový prášek. Víno často mívalo konzistenci gumy. Ja také známo, že staří Řekové jej někdy ředili slanou mořskou vodou.

6. V 18. století nebyla osobní hygiena in

Představte si, že jste obklopeni lidmi, kterým nedělá problém před vámi jít na záchod, dloubat se v nose, plivat na zem, nebo si prdnout. V Anglii během 18. století to bylo všechno v pořádku. Pro většinu lidí té doby byla osobní hygiéna pouze krásným výrazem, kterému nikdo nerozuměl. Nikdo nějaké slušné vychování ani hygiénu neřešil. Návštěva si u vás po obědě klidně utřela ruky do vašeho ubrusu, hlasitě si říhla a s pochutnáním plivla na podlahu. Tak to probíhalo dokonce i v domech vyšší společnosti.

7. Ve starověké Mezipotámii bylo příliš mnoho záškodníků

Pompeje a středověký Londýn nebyli jedinými místy, kde se nikdo nestaral o kanalizaci. Na tomto seznamu si zaslouží čestné místo i starověká Mezopotamie. Nevyhnutelným důsledkem zanedbání kanalizace byli záškodníci, kteří mezi lidmi žili v obrovském množství. Aby se nějak tehdejší obyvatelé Mezopotámie zbavili hor odpadů, dovolovali divokým psům a prasatům přehrabovat se v horách pouličního odpadů. Archeologové tvrdí, že zvířata hostovala kdekoliv, dokonce i v královském paláci.

8. Čelisti mrtvých si lidé vyměňovali za své zkažené zuby

Na počátku 19. století se Britové velmi obávali zkažených zubů. A vzhledem k tomu, že plomby ještě nebyly vynalezeny a pravidelné čištění zubů taky nebylo v módě, ničily kazy úsměvy mnoha lidí. Pak se náhle po bitvě u Waterloo v roce 1815 ukázalo, že desetitisíce mladých mrtvých vojáků mají zcela zdravé zuby, a tak se zrodil nápad, který byl jedním z hlavních průlomů v zubním průmyslu. Začaly se vyrábět zubní protézy z čelisti mrtvol, které navíc byly i cenově dostupné. Angličané po mnoho let nosili čelisti mrtvých vojáků zabitých v bitvě u Waterloo. Tato strašlivá móda pominula až v roce 1835, kdy lékař Claudius Ash vytvořil první zubní protézu vyrobenou z porcelánu.

9. Toaletní papír s třískami

Návštěva toalety před sto lety nebyla vůbec nic příjemného. K utírání se používaly staré noviny nebo časopisy. Farmářské časopisy byly speciálně vyrobeny s malou dírkou, za kterou bylo možno časopis na záchodě pověsit a listovat jim. Díky tomu bylo snadné ponechat zajímavé stránky a ty nezajímavé použít jako toaletní papír. Tohle ošklivé zanedbávání záchodové hygiény trvalo až do poloviny 30. let minulého století. Pak si někdo zabodl malou třísku, která v časopise zůstala a vše se změnilo.

10. Veřejné toalety v Římě = živoucí peklo

Ve starém Římě byl výraz "veřejný záchod" brán doslovně. Zkuste si představit skupinu padesáti Římanů, kteří sedí v kruhu, nejčastěji bok po boku a tiše vykonávají svou potřebu. Nechutné? Ale to je jen začátek. Veřejné toalety ústily rovnou do temných odvodňovacích kanalů, které byly obývány tím nejodpornějším hmyzem. Navíc, akumulace metanu mohla každou chvíli způsobit explozi. To znamená, že vykonání potřeby bylo v té době jakousi hrou ruské rulety.

Autor: jad

10 faktů, které dokazují, že se máme lépe než naši předci. Ifenomen vám nabízí výběr faktů, které vám poví o životní úrovni, která panovala před námi.
Zajímavosti a novinky

 559 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ