5 tajných spolků, které možná stále ovlivňují svět

07.12 2015|Zajímavosti
5 tajných spolků, které možná stále ovlivňují svět

Tajné spolky vždycky přitahovaly pozornost lidí a ačkoliv se lidé snažili proniknout pod roušku jejich tajemství, zájmy těchto klubů jim zůstaly a zůstávají utajeny. Ifenomén pro vás připravil seznam 5 nejvlivnějších tajných spolků na světě, které možná ovládají svět.

1. Řád svobodných zednářů

Řád svobodných zednářů byl založen 24. června, na svátek sv. Jana Křtitele, roku 1717 v Londýně. Od té doby uplynula již tři staletí. K nejznámějším z jejich řad patřili geniální skladatel Wolfgang Amadeus Mozart, první prezident USA v letech 1789-1797 – George Washington a Giacomo Casanova. K těm novodobějším pak Winston Churchill, Louis Armstrong nebo sir Arthur Conan Doyle. U nás pak takové osobnosti, jako byl Edward Beneš, František Křižík a malíř Alfons Mucha.
Co tyto známé osobnosti a velikány ducha spojovalo? Tajemný a nehmatatelný svět Řádu svobodných zednářů. Vyprávějí se o něm pohádky, demokratické dějiny prý tvořili zednáři. To, co se však děje za zdmi jejich chrámů, je očím běžného člověka skryté. Většinou oslovují budoucí členy řádu sami a není jednoduché je najít, často zůstávají v anonymitě.

Negativní přívlastky si zednáři zasloužili hlavně ze strany katolické církve, která ve víceméně sekulárním společenstvu viděla především svého konkurenta. Tato organizace s téměř třísetletou historií ovšem neusiluje o ovládnutí světa ani o nashromáždění nepřekonatelného kapitálu. Jejím hlavním úkolem je sdružovat úspěšné, vzdělané a především mravní osobnosti, které usilují o lepší svět pro všechny.

Zednáři


2. Skull and Bones

Tajný spolek Skull and Bones založil v roce 1832 William Russell, starší student na univerzitě v Yale. Cílem toho spolku bylo připravit studenty na to, aby mohli spravovat různé sféry společnosti. Na erbu Skull and Bones je vyobrazeno číslo 322, což znamená buď zašifrované datum vzniku tajného spolku, nebo indikaci, že je tento klub na světě již druhý v pořadí.

Každý rok může do klubu Skull and Bones jen 15 nováčků, přičemž každý z nich musí být lídrem ve svém oboru. Výběrové řízení probíhá poněkud podivně. Nováčci leží nazí v rakvi a musí vyprávět podrobnosti ze svého intimního života. Ostatní členové je musí vyslechnout a pak vše udržet v tajnosti. Členové Skull and Bones jsou často zmiňování v souvislosti s mocenskou elitou.

V americké historii bylo období, kdy se říkalo, že zemi vládne člen Skull and Bones, George Bush. Oficiálně se to však nikdy neprokázalo. Nicméně, Antony C. Sutton, britský a americký ekonom, historik a spisovatel napsal spekulativní knihu, ve které zkombinoval informace z veřejné domény Skull and Bones (ročenky Yale) a dříve nevydané dokumenty, které mu zaslala Charlotte Iserbyt, jejíž otec a dědeček patřili k zakladatelům Skull and Bones, ve které zmiňuje členy tajného spolku.

Podle Suttona mezi ně patřili bývalý předseda nejvyššího soudu William Howard Taft (syn zakladatele), bývalí prezidenti George HW Bush a jeho syn George W. Bush, soudci nejvyššího soudu Morrison R. Waite a Potter Stewart, James Jesus Angelton zakladatel CIA, Henry Stimson, americký ministr války (1940-1945), americký ministr obrany Robert A- Lovett, který nařídil korejskou válku, William B. Wadhburn, guvernér Massachusetss, Henry Luce a zakladatel a vydavatel Time, Fortune a Sports Illustrated. Mezi dalšími členy by měli být americký ministr zahraničí John Kerry, Stephen A. Schwarzman, zakladatel společnosti Blackstone Group, Austan Goolsbee, předseda Rady ekonomických poradců Baracka Obamy, Harold Stanley, spoluzakladatel Morgan Stanley, Fredecirk W. Smith, zakladatel společnosti FedEx.

George Bush


3. Trilaterální komise - stínová vláda světa?

Trilaterální komisi založil renomovaný bankéř David Rockefeller v roce 1973. Pomáhal mu v tom harvardský profesor Zbigniew Brzezinski a předseda Chase Manhattan Bank. Cílem komise bylo zpevnění vztahů mezi západní Evropou, Japonskem a Severní Amerikou.

Komise je tvořena třemi skupinami: Evropskou (170 členů, sídlo v Paříži), Severoamerickou (112 členů, sídlo ve Washingtonu) a Asijsko-tichomořskou (přes 100 členů, sídlo v Tokiu), Asijsko-tichomořská skupina byla původně tvořena pouze Japonskem a tudíž byla nazývána Japonská skupina. V čele každé skupiny stojí jeden předseda a dva místopředsedové. V čele celé Trilaterální komise potom stojí předsedové těchto tří skupin.

Někteří věřili, že cílem Trilaterální komise je monopolizovat politickou moc. Existuje také názor, že Trilaterální komise měla co do činění se sovětskou perestrojkou. Podle posledního publikovaného seznamu z roku 2002, patří mezi členy Komise mnoho mocných lidí. Mezi nimi je například Richard Cheney, viceprezident USA, Donald Hamsfeld, americký ministr obrany a bývalý náměstek ministra zahraničních věcí Japonska, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů s Čínou nebo náměstek ministra financí.

Zbigniew Brzezinski


4. Opus Dei

Opus Dei je tajemná katolická komunita pod záštinou papeže. V současné době je společnost ve stavu osobní prelatury, to znamená, že se k ní nemohou přidat ani Boží služebníci, ani laici. Opus Dei byla založena španělskými kněžími v roce 1928 a později, v roce 1974 byla vysvěcena a kanonizovaná. Jejím posláním je šířit poselství o tom, že všichni lidé, i laici, jsou povoláni ke svatosti, a poskytovat jim k tomu nezbytnou pomoc spočívající ve formaci a duchovním vedení.

Podle vyjádření oficiálních představitelů Opus Dei jsou v rámci Opus Dei rozšířeny mírné metody sebetrýznění, tzv. umrtvování těla (mortifikace). Někteří členové Opus Dei používají cilicium neboli žíněné roucho – kovový řetěz s ostrými hranami, kterým si „způsobují nepohodlí“, což jim má pomoci přemáhat sobectví a posílit lásku k Bohu a bližním.

Existuje soubor konspiračních teorií, které jsou označovány jako Černá legenda, podle kterých je Opus Dei tajnou organizací, která podporuje fašismus a pravicový extrémismus a slouží katolické církvi jako špionážní služba a mocenský nástroj, kterým může na celosvětové úrovni ovlivňovat politiku. Opus Dei to však popírá a uznávaní autoři, kteří blíže zkoumali Dílo, dospěli k názoru, že tyto legendy většinou nemají reálný základ. Nicméně, ve Španělsku vyšly desítky knih, které Opus Dei popisují jako jednu z nejhorších sekt, která do svých řad láká lidi, aby je později obrala o jejich majetek a udělala z nich trosky. Více si můžete přečíst v jedné z knih, kterou naleznete zde.5. Templáři nebo zlí rytíři Krista

Řád templářů byl jeden z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat už jen pouze Řád maltézských rytířů nebo Řád německých rytířů. Řád byl pravděpodobně založen roku 1120 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země (1096–1099). Zrušen byl v roce 1312 bulou Vox in excelso jako řád nepotřebný, čemuž dozajista pomohla nařčení z hereze. Řád nebyl nikdy obnoven.

Původním úkolem řádu bylo zajistit bezpečnost pro zástupy poutníků z Evropy, putující z přístavu Jaffa do Jeruzaléma po jeho obsazení. Řád natolik zesílil, že se začal účastnit bitev, čímž se jeho původní poslání změnilo na ochranu celého nově založeného Jeruzalémského království proti nepřátelským muslimským sousedům.

Řád templářů se stal proslulý i díky svému bohatství a obchodním úspěchům. Templáři přepravovali z Evropy do Palestiny peníze a majetek křižáků a z těchto transakcí rychle zbohatli. Rozvinuli dobře fungující bankovní systém, který brzy začali využívat i evropští panovníci a šlechta. Vydělávali na směně evropských měn na platidla jeruzalémského království, transportu poutníků do Svaté země apod. Templáři byli bohatí a samostatní, nepodléhali světské moci ani biskupům a sloužili pouze zájmům papeže, což mnohé vládce popuzovalo.
Již zanedlouho po svém založení byli templáři podezříváni z nejrůznějších přestupků a zločinů. Proslýchalo se, že rytíři uzavírali spojenectví a tajné dohody s různými skupinami muslimských bojovníků, někdy i proti zájmům křesťanských panovníků. Údajně měla jádro templářů tvořit tajná organizace, jejíž kořeny sahaly ještě do pohanských dob před počátky křesťanství. Později byli rytíři řádu obviňováni z pořádání magických rituálů a klanění se démonickému symbolu nazývanému Bafomet.

Autor: Jad

5 tajných spolků, které možná stále ovlivňují svět. Řád svobodných zednářů, Skull and Bones, Opus Dei, Trilaterální komise, Templáři
Zajímavosti a novinky

 558 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ