Smích vám ulehčí život

07.11 2015|Věda
Smích vám ulehčí život

Již v 19. století velký americký psycholog William James řekl, že naše mimika a další tělesné změny nejsou důsledkem našich emocionálních pocitů, ale jejich příčinou. Pokud se na základě něčeho usmíváte, pozitivní není ta daná událost, ale právě sám úsměv, který způsobuje pocit radosti.

Díky úsměvu vnímáme emoce ostatních odlišně

Moderní věda částečně podporuje názor, že samotný úsměv vzbuzuje v člověku příjemné pocity. Byla dokonce provedena studie, kde byly zkoumány ženy používající botox a jejich mimické svaly nebyly tolik pružné. Tyto ženy se nemohly příliš smát a bylo zjištěno, že vykazují mnohem méně emocionální aktivity v mozku. K dispozici je také důkaz, že naše mimika mění způsob, jakým vnímáme svět. V roce 1980 výzkumníci dokázali, že lidé vnímají kreslené obrázky zábavněji, když se na nich postavy široce usmívají, namísto postav zamračených s našpulenými rty. Psychologové University of Sussex v Anglii zase přišli s tím, že když se usmíváme, vnímáme zamračení u ostatních lidí daleko méně závažné, než když se sami mračíme a vidíme úsměv u lidí, který nám nepřijde šťastný.

Nové experimenty

Nyní, v novém výzkumu sociální, kognitivní a emoční neurovědy v Londýně, se výzkumníci zabývali tím, jak náš vlastní úsměv ovlivňuje schopnost mozku vnímat emoce ostatních lidí. Při výzkumu byla použita technika zvaná EEG (elektroencefalografie), která zaznamenávala mozkové vlny u 25 účastníků experimentu, jež měli za úkol dívat se na fotografie různých tváří. Tyto tváře byly buď usměvavé, nebo s neutrálním výrazem. Vědci se zaměřili na dva údaje z mozku, které se obvykle vyskytují mezi 150 a 170 milisekundami po pohledu na obličej, známé jako VPP a N170. Tyto vrcholy mozkové aktivity jsou schopny zpracovávat emocionální výrazy. Nejvyšší aktivita byla zaznamenána při pohledu na usmívající se tváře, což vědci očekávali. Zvláštností však bylo, že když se sám účastník experimentu usmál, jeho mozková emoční aktivita byla i při pohledu na neutrální tvář stejná, jako při pohledu na usmívající se tvář.

Vědci tvrdí, že jejich výsledky poskytují nový důkaz o zásadní úloze vlastních výrazů obličeje ve vizuálním zpracování pozorovaných výrazů tváří jiných lidí. Výsledky tak poskytují podporu pro hovorové fráze typu "Pokud se usmíváte, svět se bude smát i na vás." Německá studie z roku 2000 ukázala, že lidé, kteří byli instruováni aby se mračili, označili celebrity na fotografiích, které jim byly předloženy, za málo známé. Předpokládá se proto, že zamračení simuluje úsilí mozku o rozpoznání známých a neznámých osobností. Dohromady tyto studie ukazují, jak naše vlastní emoce mohou ovlivňovat vnímání okolního světa.

Autor: Lil, Yahoo

Smích vám ulehčí život. Naše mimika a další tělesné změny nejsou důsledkem našich emocionálních pocitů, ale jejich příčinou. Smích nám
Zajímavosti a novinky

 558 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ