Archeologové v Peru našli hrobky plné 1200 let starých mumií

30.10 2015|Věda
Archeologové v Peru našli hrobky plné 1200 let starých mumií

Zhruba tucet hrobek plných mumií bylo nalezeno při vykopávkách v Cotahuasi Valley v Peru. První ohledání ukazuje, že jde o pohřebiště, jehož stáří přesahuje 1000 let. Naleziště bylo pojmenováno Tenahaha a prozatím vydalo 171 zachovalých mumií.

Unikátní způsob pohřbívání

Hrobky se nacházejí na několika malých kopcích, které obklopují místo s vykopávkami. „Mrtví, pravděpodobně několik set, tyčící se nad živými,“ napsal archeolog Justin Jennings, kurátor Royal Ontario Museum v Torontu, ve své nové knize „Tenahaha and the Wari State: A View of the Middle Horizon from the Cotahuasi Valley“.

Vědci z vykopávek zjistili, že před tím, než u mrtvých nastala posmrtná ztuhlost (rigor mortis), měli zvednutá kolena asi do výše ramen a paže obtočené kolem hrudi. Těla byla následně omotána lanem a zabalena v několika vrstvách textilií. Hrobky vydaly různě staré mumie od neonatálního (předporodního) lidského plodu po starší dospělé. Ty nejmenší mumie (batolata) byly pohřbeny v pohřebních nádobách. Pohřbení lidé s velkou pravděpodobností během života žili nedaleko Tenahahy.

Řada mumií byla zřejmě záměrně zničena živými

Nalezené pozůstatky mumií jsou v poměrně špatném stavu, a to především kvůli hlodavcům a působení vody. Archeologové se navíc domnívají, že některé mumie byly záměrně zničeny a rozbity na menší části, aby se vlezly do menšího prostoru. V jedné hrobce bylo takto nalezeno na 400 izolovaných lidských pozůstatků včetně zubů a končetin.

„I když bylo z mnoha mumií nalezeno pouze několik částí, některé zůstaly nedotčené,“ napsal Jennings ve své knize. „Mrtví lidé byli zřejmě dle potřeby v hrobkách různě přesouváni, ale někteří i přes to zůstali pohřbeni pohromadě. Místy byla k oddělení skupin nebo jednotlivců hlína i kameny. I předměty, se kterými byli mrtví pohřbeni, byli zčásti kompletně zničeny a zčásti prakticky nedotčeny.

Pochopení cíleného a selektivního ničení mumií a pohřebních artefaktů bude pro vědce nelehkým úkolem. „V oblasti And je smrt považována za proces. Není to tak, že někoho pohřbíte a tím jste skončili,“ řekl Jennings pro Live Science v rozhovoru.

Rozbíjení a přesun mumií podle některých teorií pomáhal upevňovat pocit rovnocennosti a sounáležitosti v komunitě. „Rozložení (rozbití) těla bylo u mnoha pozdějších civilizací, které obývaly Andy, považováno za symbol komunity rovnocenných jedinců,“ píše dál Jennings v knize. Ačkoliv tento historický poznatek pomáhá vysvětlit, proč jsou některé mumie zničeny, zároveň podle Jenningse nijak nevysvětluje, proč byly jiné mumie ponechány nedotčené.

Radiokarbonová metoda a analýzy nalezených keramických předmětů naznačují, že pohřebiště bylo používáno zhruba mezi lety 800 až 1000 našeho letopočtu. Jedna jeho část byla později podle všeho přestavěna Inky.

Násilí nebylo v Peru před 1000 lety ničím výjimečným

Tenahaha, se svými rozlehlými skladišti, místnostmi pro hodování a hrobkami určenými k pohřbívání mohla být pro vesnice v údolí Cotahuasi ideálním řešením, jak v míru pohřbít své zemřelé. To mohlo být velmi výhodné vzhledem k tomu, s jakými problémy se tehdy území dnešního Peru potýkalo.

Archeologické průzkumy například naznačují, že vesnice v údolí byly v drtivé většině případů autonomní a měly každá vlastního vládce. Takový stav by přirozeně dříve či později dospěl ke konfliktům mezi jednotlivými vesnicemi.

Historici navíc odhadují, že přibližně ve stejné době, kdy pohřebiště Tenahaha fungovalo, probíhaly na území dnešního Peru poměrně bouřlivé změny. Zdejší populace rostla, rychle se vyvíjelo a expandovalo zemědělství, což mělo za následek zvětšení majetkových rozdílů mezi lidmi.

Během vykopávek podél pobřeží Peru našli archeologové mnoho důkazů o násilí, především kostry vykazující vážná poranění lebky, způsobená s největší pravděpodobností úderem tupých předmětů. V několika částech Peru byla zase nalezena keramika, která obsahovala kresby zubů a lidských lebek jakožto trofejí.

Vykopávky v pohřebišti Tenahaha však prozatím nevydaly žádné větší důkazy o násilí proti lidem. Zdejší keramiku zdobí kresby, které podle vědců připomínají spíš usmívající se lidi a „šťastné tváře“. Podle Jenningse je možné, že toto místo sloužilo jako „neutrální půda“, kde se lidé mohli potkat, pohřbít své zemřelé a uspořádat hodování. Tím pádem podle něj mohlo jistým způsobem snižovat v této oblasti napětí, které bez pochyby nově přicházející změny způsobovaly.

„Jde o období velkých změn a jednou z cest, kterou se lidé po celém světě s těmito novinkami snažili vyrovnat, bylo prostřednictvím násilí. Myslíme si, že Tenahaha jako místo poskytovala lidem žijícím v jejím okolí cestu, jak se s tím vším novým vyrovnat i bez násilí.

Vykopávky na pohřebišti Tenahaha probíhají už od roku 2004. Vystřídali se zde archeologové z Peru, Kanady, Švédska a Spojených států.

Zdroj: Yahoo.com

Zhruba tucet hrobek plných mumií bylo nalezeno při vykopávkách v Cotahuasi Valley v Peru. První ohledání ukazuje, že jde o pohřebiště, jehož stáří přesahuje ...
Zajímavosti a novinky

 558 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ