Dnešní Evropané jsou taky přistěhovalci

19.11 2015|Věda
Dnešní Evropané jsou taky přistěhovalci

Uděláme-li krok zpět v čase, pak zjistíme, že všichni Evropané jsou přistěhovalci. Jejich předkové opustili Afriku před několika tisíci lety a vydali se na cestu do Evropy v několika odlišných vlnách.

Důkaz spočívá v termínu používanému k popisu bílé rasy Evropanů, který vychází z termínu Caucasians (bělošská rasa). Tento termín vznikl podle pohoří Kavkaz, které leží mezi Kaspickým a Černým mořem, v regionu, který spojuje Evropu s Asie a Afrikou.

Jsme směsí tří kmenů

Když genetici prozkoumali DNA moderních Evropanů, zjistili, že je v prvé řadě směsí tří kmenů. Nejprve se spojili lovci a sběrači doby ledové před 40 000 lety. Poté se rasa před 7000 lety spojila se zemědělci z Blízkého východu. A konečně před 5000 lety se rasa smísila s pastevci, kteří byli nazýváni Yamnaya a pocházeli z stepi v oblasti dnešní Ukrajiny a Ruska.

Pastevci Yamnaya

V minulosti existovalo podezření, že pastevci Yamnaya pochází ze dvou různých kmenů. Podle nové studie publikované v Nature Communications se DNA kmene skládá ze dvou druhů lovců a sběračů, kteří žili před 13 000 a 8 000 lety. Populace Yamnaya vznikla smíšením lovců a sběračů kmene, který obýval Evropu a dalšího kmene, který přišel z Kavkazu. Vědci se domnívají, že ke smíšení došlo asi před 10 000 lety, kdy konec doby ledové dovolil lidem cestovat na větší vzdálenosti.

Nicméně, zatímco genetici definovali, že se moderní Evropané skládají primárně z těchto čtyř kmenů, vynechali kousky DNA, které patří do mnoha dalších populací. Počítačová simulace genetických dat ukázala, že všichni dnešní lidé se vyvinuli z každé úspěšné reprodukce člověka asi před 5000 lety. V tomto smyslu genetik univerzity v Leicasteru Daniel Zadik říká: "Ano, my všichni jsme Vikingové a Římané, Hunové a Slované, a my všichni jsme také Afričané, Asiaté a domorodí Američané."

Autor: Liv

Dnešní Evropané jsou taky přistěhovalci. I dnešní bílá evropská rasa pochází z Afriky. Genetici zjistili, že bělošská rasa se skládá ze tří kmenů
Zajímavosti a novinky

 558 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ