Rakovina vás může postihnout, i když žijete zdravě

27.03 2017|Věda
Rakovina vás může postihnout, i když žijete zdravě

Vědci z Univerzity Johna Hopkinse zjistili, že téměř dvě třetiny mutací rakoviny jsou způsobeny náhodnými chybami DNA. Z toho vyplývá, že větší část rakovinového bujení nezpůsobuje vliv prostředí, ani dědičné faktory.

Rakovina může postihnout i jedince žijící zdravě

Téměř dvě třetiny mutací rakoviny jsou způsobeny náhodnými chybami v DNA, které vznikají kopírováním během buněčného dělení, takže je v podstatě nemožné, abychom rakovině zabránili, bez ohledu na životní styl a geny, které jsme zdědili od našich rodičů. Nálezy ukázaly, že s 66 % rakoviny různého druhu se prostě nedá zabránit. Tým vědců z Hopkins University však zdůrazňuje, že jejich nálezy nejsou v rozporu s tím, co víme o prevenci rakoviny - důležitost životního prostředí a dědičnosti, co se týče vyvolání rakoviny, tímto neklesá.

"Je dobře známo, že abychom snížili riziko rakoviny, se musíme vyhýbat faktorům životního prostředí, jako je kouření. Je už však méně známo, že pokaždé, když se normální buňka rozdělí a její kopie DNA produkuje dvě nové buňky, vznikne více chyb," říká biostatik Cristian Tomasetti. "Tyto chyby v kopírování jsou silným zdrojem mutací rakoviny, které byly v minulosti vědecky podhodnocené a tato nová práce poskytuje první odhad podílů mutací způsobených těmito chybami."

Různé druhy rakoviny - různý vliv chybného kopírování DNA

Když Cristian Tomasetti a genetik Bert Vogelstein naposledy zkoumali náhodné mutace rakoviny, byli kritizováni za pouhé zkoumání chaotických dat a za to, že do výsledků nezahrnuli rakovinu prsu nebo prostaty.

V nové studii však rozšířili svá původní zjištění tím, že prozkoumali zdravotní údaje z 68 zemí na 32 typech rakoviny, včetně rakoviny prsu a prostaty a zjistili, jaký je podíl mutací, které způsobují rakovinu, která vzniká náhodnými chybami při kopírování DNA.

Tým zjistil, že rozsah, ve kterém mohou náhodné mutace přispět k růstu rakoviny, se liší mezi jednotlivými druhy rakoviny. V případě rakoviny slinivky vědci říkají, že 77 % mutací, které způsobují nádory, jsou v důsledku náhodného kopírování chyb DNA, zatímco 18 % vzniká v důsledku faktorů životního prostředí a 5 % připadá na zděděné geny. U jiných typů rakoviny, včetně prostaty, mozku a kosti, vědci zjistili, že 95 % mutací rakoviny jsou výsledkem chyb při buněčném dělení. Zdá se, že u některých typů rakoviny hraje smůla menší roli.

V případě rakoviny plic vzniká 65 % mutací kvůli životnímu prostředí, jež zahrnuje kouření nebo život ve znečištěných oblastech. Chyby v kopírování DNA tvoří jen 35 % případů a dědičnost zde nehraje téměř žádnou roli. Autoři studie tvrdí, že jejich zjištění doplňuje vědecký konsenzus o rakovině, že přibližně 40 % případům lze zabránit. "Musíme i nadále podporovat lidi, aby se vyhýbali špatnému životnímu stylu, které zvyšuje riziko vzniku mutací rakoviny," říká Vogelstein.

Vogelstein přitom odhaduje, že podíl genových mutací na výskytu rakoviny se bude ještě zvyšovat. „Jak lidé stárnou, jejich buňky se více dělí, a tím se zvětšuje riziko náhodných vad při buněčném dělení,“ říká odborník.

Autor: Mak

Rakovina vás může postihnout, i když žijete zdravě. Vědci zjistili, že 66 % mutací rakoviny způsobují náhodné chyby vznikající při kopírování DNA. Rakovina tedy ne vždy záleží
Zajímavosti a novinky

 558 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ