24 faktů o štěstí, které věda zjistila v posledních letech

11.01 2016|Věda
24 faktů o štěstí, které věda zjistila v posledních letech

Vědecký pokrok se nikdy nezastaví! Vědci hledají odpověď na věčné otázky. Jednou z nich je i otázka, jak být šťastnější. Ifenomén vám přináší 25 důležitých a zajímavých skutečností, kteří vědci při zkoumání štěstí zjistili.

1. Zapište si tři věci, za které jste vděční

Nedávná studie psychologů z Kalifornské univerzity zkoumala tři skupiny dobrovolníků, kteří měli za úkol vést si deníky na určité téma. Jedna ze skupin psala o důležitých událostech, které nastaly v průběhu týdne, druhá o malých problémech, kterým čelila a třetí o tom, za co je vděčná. O deset týdnů později zaznamenali ti, kteří psali o vděčnosti, že cítí větší optimismus a spokojenost se životem než lidé z ostatních dvou skupin. Oni také zaznamenali méně fyzických příznaků nachlazení.

2. Koukejte v noci na hvězdy nebo se dejte na turistiku

Obdiv je silná emoce. Řada nedávných studií naznačuje souvislost mezi tímto pocitem a sledováním hvězdné oblohy nebo malebného údolí. Obě tyto činnosti snižují hladiny stresu a zvyšují úroveň spokojenosti. Lidé, kteří v poslední době měli takovou zkušenost, často vykazují větší zvědavost ohledně světa a jednají s ostatními velkoryseji.

3. Život ve Švýcarsku

Přestěhování do Švýcarska vám automaticky nezajistí šťastnější život, ale lidé, kteří tam žijí, patří mezi ty nejšťastnější na světě. Uvádí to žebříček World Happiness Report 2015, který vypracoval mezinárodní tým ekonomů, statistiků a neurovědců. Mimochodem, jedním z klíčových zjištění je, že pocit štěstí v mozku je založen na čtyřech hlavních faktorech - pozitivní přístup k životu, schopnost zotavit se z negativních nemocí, schopnost trávit čas se svými blízkými a informovaný přístup k životu. Všechny tyto dovednosti se lze naučit a posílit.

4. Pití kávy

Kofein vás nejen nabudí, ale může vám i zlepšit náladu. Několik studií dokonce naznačuje souvislost mezi konzumací kofeinu a sníženým rizikem deprese a sebevraždy.

5. Meditace

Četné studie ukazují, že meditace pomáhá zmírnit pocity deprese a úzkosti. Lidé provozující dlouhou dobu meditace mají zvýšenou pozornost a emoční kontrolu. Lidém, kteří dokončili program meditace, se také zlepšila paměť.

Meditace


6. Přečtěte si příběh o nějakém dobrodružství

Malá studie z roce 2015 ukázala, že lidé, kteří čtou dobrodružné knihy, zažívají větší uspokojení, jsou méně ve stresu a jsou ochotnější věnovat svůj čas na pomoc druhým.

7. Jděte ven

Jedna studie ukázala, že studentům, kteří byli posláni do lesa ve dvě v noci, spadla hladina kortizolu, ve srovnání s těmi, kteří strávili dvě hodiny v noci ve městě. Další studie ukázala, že lidé, kteří šli do lesa, měli sníženou úroveň srdeční frekvence a rovněž i úroveň kortizolu. Vědcí tvrdí, že lesní terapie pomáhá snižovat stres.

8. Dělejte to, co děláte, když jste šťastní

Pozitivní emoce mohou nejen neutralizovat ty negativní, ale také povzbudit lidi k tomu, aby převzali iniciativu. Psychologové z Kalifornské univerzity zjistili, že pozitivní emoce pomáhají těm, kteří se cítí v pasti uprostřed všeho negativního.

9. Účastněte se kulturních aktivit

Chystáte se do muzea nebo na koncert? Děláte dobře. Je to další způsob, jak si zlepšit náladu. Studie, která zkoumala více než 50 000 Norů zjistila, že ti, kteří se pravidelně účastní kulturních akcí, jsou méně úzkostliví, nemívají deprese a cítí se v životě spokojenější.

10. Poslouchejte smutnou hudbu

Štěstí je subjektivní věc. Co se líbí jednomu, může u druhého způsobit úplně jinou reakci. Přesto poslech smutné hudby zvyšuje u mnoha lidí na celém světě úroveň štěstí. Ukázala to jedna studie, podle které dokáže poslech smutné hudby regulovat negativní náladu a uklidňovat lidi.

11. Dávejte si konkrétní cíle

Pokud jste jedním z těch lidí, kteří si dělají pravidelně seznamy cílů, pak pozorně poslouchejte. Formulace cílů vám pomáhá konkrétně se vyjadřovat a dosahovat cílů. Studie z posledního roku rozdělila dobrovolníky do dvou skupin. V jedné skupině dostali dobrovolníci sérii specifických cílů. V druhé skupině pak dostali cíle víceméně vágní a nekonkrétní. I když své úkoly splnili lidé z obou skupin, ti kteří měli konkrétní cíle, byli mnohem spokojenější, než ti druzí.

12. Zapište si své pocity

Už jste někdy slyšeli následující radu? "Pokud jsi na někoho naštvaný, napiš mu dopis a pak ho spal." Možná se vám to zdá jako ztráta času, ale věda ukazuje, že záznam emocí dokonale objasňuje myšlení a pomáhá řešit problémy a snižuje stres. Skupina psychologů nedávno studovala mozkové tomografie dobrovolníků, kteří si pravidelně zaznamenávali své citové zážitky po dobu 20 minut denně a porovnávala je s lidmi, kteří si se stejnou pravidelností zaznamenávali nějakou neutrální událost. Lidé z první skupiny byli ze svých záznamů velmi potěšeni.

13. Utrácejte peníze spíše za ostatní než za sebe

Když váš den nejde podle vašich představ, je určitě lákavé vyrazit si na některé z vašich oblíbených jídel nebo si konečně koupit své vysněné boty. Studie ale ukazují, že se budete cítit mnohem šťastnější, když ty peníze utratíte na někoho jiného. V jedné studii účastníci obdrželi obálku s penězi. Polovina z nich byla požádána, aby je utratila za sebe a druhá polovina je měla věnovat na charitu nebo udělat dárek někomu blízkému. Samozřejmě se ukázalo, že ti kdo utráceli za druhé, byli mnohem šťastnější.

14. Buďte dobrovolníkem

Jedním z hlavních způsobů, jak se postarat o sebe, je starat se o druhé. V nedávném přehledu 40 studií na toto téma, psychologové říkají, že aktivní dobrovolnictví snižuje riziko depresí a zvyšuje spokojenost s životem obecně. Díky dobrovolnictví se dokonce snižuje riziko úmrtí v důsledku psychické či duševní poruchy.

15. Udělejte si čas na své přátelé

Čas strávený s přáteli zvyšuje podle nedávné studie hladinu štěstí více, než čas strávený s rodinou. Jeden z výzkumu, které testoval 50 tisíc účastníků, zjistil, že úroveň štěstí se při komunikaci s přáteli zvýšila o 8 %, zatímco při komunikaci s rodinou o 1,4 %.

Přátelé


16. Více se usmívejte

To, že úsměv přináší štěstí, už víme. Důležité ovšem je, aby byl úsměv upřímný. Studie ukázala, že pokud úsměv jen předstíráte, může se vaše trápení ještě zhoršit. Tato studie zkoumala skupinu řidičů autobusů po dobu dvou týdnů. Ukázalo se, že řidiči, kteří úsměv jen předstírali, měli na konci dne horší náladu než předtím. A ti, kteří se usmívali upřímně, měli náladu naopak lepší. Mějte to na paměti, když se smějete.

17. Nedovolte zlu, aby vás ovládlo na dlouho

Zloba patří k emocem, které mohou být značně nebezpečné. Pokud ji necháte působit dlouho, změní se v zášť a touhu po pomstě, díky čemuž začne zabírat místo něčemu jinému - jako třeba štěstí. Kromě toho, jedna studie ukázala, že lidé, kteří umí dlouhodobě odpouštět, mají zdravější srdce, méně stresu, lepší fyzickou kondici a delší život. To už jsou pádné důvody proto, abyste zapomenuli na zlobu a šli dál.

18. Mějte pravidelně sex

Pravidelný sex zlepšuje náladu. Faktem je, že nic se nemusí přehánět. Nedávná studie zjistila, že páry, které mají zvýšenou frekvenci sexu z povinnosti nejsou nutně šťastnější. Sex nás dělá šťastnějšími jen v případě, že na něj máme přirozeně chuť. Takže nezáleží na tom, jestli máme sex jednou týdně nebo jednou za měsíc. Mnohem důležitější je, že ho děláme, protože na něj máme chuť.

19. Buďte optimistou i realistou zároveň

Lidé, kteří jsou v životě optimističtí a zároveň realističtí, jsou šťastnější a úspěšnější. Realistický optimismus je ideální kombinací pro úspěch. Na rozdíl od idealistů jsou tito lidé připraveni na různé obtížné situace a dokáží se jasně podívat na realitu a řešit své problémy kreativně a s pozitivním přístupem.

20. Pracujte na zahrádce

Vůně hlíny a bahna dokáže zvednout náladu. Jedna studie ukázala, že bakterie v půdě s názvem Mycobacterium vaccae mají účinek srovnatelný s antidepresivy. U testovaných myší způsobila hlína nárůst serotoninu. Nízké hladiny serotoninu způsobují deprese. Tyto bakterie dokáží jednoduše zlepšit kvalitu života.

21. Obědvejte na pláži

Oběd na vašem pracovním stole může výrazně narušit vaší náladu. Studie vědců z Univerzity v Sussexu hodnotila úroveň štěstí pracovníků, kteří obědvali v různých místech. Nejlépe ze všech na tom byli ti, kteří obědvali na pláži. Nejhůře ti, kteří obědvali na pracovním stole. Ne každý však má šanci obědvat na pláži. Stejnou službu vám ovšem prokáže park, restaurace nebo jiné hezké místo.

Pláž


22. Cvičte

Tělesné cvičení zvyšuje tvorbu látek v mozku, kteří zlepšují náladu, snižují stresové hormony, zmírňují deprese a úzkosti. Co je důležité, těchto pozitivních změn můžete dosáhnout během několika minut. Vědci z Univerzity v Vermontu zjistili, že pouhých 20 minut cvičení denně může zlepšit vaši náladu na dalších 12 hodin. Fyzicky aktivní lidé jsou obecně šťastnější a spokojenější se svým životem.

23. Učte se novým věcem

Tvrdá práce posiluje některé dovednosti a schopnosti. Podle jedné studie z roku 2009 přináší učení se nových dovedností štěstí a větší spokojenost se životem. "Lidé často opouštějí své cíle, protože jsou pro ně stresující, výzkum ale zjistil, že i když nedosáhnou cíle, již samotná činnost jim přináší pozitivní efekt. Dochází ke zlepšení úrovně štěstí a zlepšení vnímání světa," říká Ryan Howell, jeden z autorů studie.

24. Buďte trpěliví. Štěstí se zvyšuje s věkem

Starší lidé vědí něco, co mladí nevědí. Vědci zatím nedokázali přesně určit, co to je. Je však pravděpodobné, že je to způsobeno několika faktory. Starší lidé se dokáží lépe vyrovnávat s negativními emocemi, jako je hněv nebo úzkost. Jiný výzkum ukázal na další důvod. Starší lidé jsou více důvěřiví k ostatním, což má řadu psychologických výhod, které vedou k vyšší úrovni štěstí.

Autor: Jad

24 faktů o štětí, které věda zjistila v posledních letech. Vědci zkoumali, jak být šťastnější. Věda a štěstí spolu úzce souvisí a následující fakta vám to potvrdí
Zajímavosti a novinky

 561 
  Komentáře ( 3 )

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ
Ladislav|18.01 2016 23:57
Nevím co zjišťovali tak dlouho. Štětí (viz titulek) leží v České republice a stačilo kouknout do wikipedie a měli všechny dostupné informace. :-)
Odpovědět
 7 
Alex|19.01 2016 02:52
4. Pití kávy -> 4. Pití piva
:-)
Odpovědět
 4 
Ladislav|19.01 2016 07:50
Sice tomu nerozumím, ale dík za názor.
Odpovědět
 3