Roboti zastanou do 20 let polovinu pracovních míst v Japonsku

05.12 2015|Technika
Roboti zastanou do 20 let polovinu pracovních míst v Japonsku

Uprostřed rychle stárnoucí populace Japonců by mohli roboti do dvaceti let nahradit téměř polovinu lidských pracovníků na určitých pracovních místech.

Roboti zastanou polovinu určitých lidských pracovních míst

Od roku 2035 by mohli roboti v Japonsku převzít kontrolu nad téměř 49 % vybraných pracovních míst v zemi. Ukázal to nový průzkum u pracovních míst, jako jsou recepční, taxikáři, bezpečnostní stráž a v sektoru služeb. Zprávu vydal ve středu Nomura Research Institute. To je srovnatelné s USA, kde by roboti mohli zastat 47 % těchto míst a s Velkou Británii, kde by roboti zastávali 35 % míst ve výše uvedených oborech. "Faktem zůstává, že je zde rozpor, protože mnoho pracovních míst, které v Japonsku stále zastávají lidé, již ve Velké Británii provádí roboti," říká Yumi Wakao, vedoucí pracovník výzkumu.

Hlavním důvodem pro používání robotů nejsou podle Wakaa ani tak obavy ze stárnoucí japonské populace, jako spíše snaha ukázat, že roboti by mohli zastávat pracovní místa, která spočívají v opakovaných činnostech, díky čemuž by uvolnili více lidí pro místa, která vyžadují kreativitu, soucit, analýzu abstraktních myšlenek a dalších, které roboti vykonávat nedokážou.

"Místa ve službách, která vyžadují kreativitu, komunikaci, empatie nebo vyjednávaní by bylo těžké výpočetní technikou nahradit," vysvětlil Wakao. Aby bylo možné tento projekt spustit, je potřeba určitého zlepšení v oblasti infrastruktury pro podporu velkého počtu pracujících robotů s tím, že se jedná pouze o hypotetické technické výpočty. Sociální faktory zatím nejsou brány v potaz.

Japonsko má prvního recepčního robota

Japonsko na rozdíl od jiných zemí podporuje úsilí o zvýšení počtu pracujících robotů v místech jako jsou hotely. V červnu byl například do hotelu uveden první robot recepční. Henn-na Hotel v zábavním parku v jižním Japonsku zavedl pro změnu robotické rameno, které pomáhá ukládat zákazníkům zavazadla do skříní a odemyká hotelové pokoje na základě rozpoznání obličeje, takže zákazníci nepotřebují ani klíče ani čipové karty.

Studie Nomura je postavena na výzkumu Michaela Osborna z Oxfordské univerzity z roku 2013, který ukázal, že by 47 % pracovních míst v USA a 35 % ve Velké Británii mohlo být díky pokroku v učení robotiky nahrazeno výpočetní technikou. Osborne se rovněž účastnil i japonské studie. Po přezkoumání více než 700 typů pracovních míst napsal profesor Osborne a jeho kolega Carl Benedikt Frey následující: "Zjišťujeme, že většina pracovníků v dopravě a logistických profesích, spolu s pracovníky administrativní podpory a výroben by mohla být nahrazena počítačem."

Zdroj: Nomura

Roboti zastanou do 20 let polovinu pracovních míst v Japonsku. Roboti nahradí lidskou práci. Do roku 2035 v Japonsku nahradí 49 % lidské práce roboti
Zajímavosti a novinky

Téma: Robot
 558 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ