Maglevy: Proč jsou nejrychlejší vlaky na světě jen ve třech asijských zemích?

12.06 2018|Technika
Maglevy: Proč jsou nejrychlejší vlaky na světě jen ve třech asijských zemích?

Maglevy nebo také vlaky na magnetickém polštáři, jsou nejrychlejším a nejdražším typem pozemní osobní dopravy na světě. Jsou schopny dosáhnout rychlosti až 600 km/h. Podle tohoto parametru se blíží letadlům. Ukazuje se, že první úspěšné testy maglevů se konaly v 70. letech minulého století. Pojďme si vysvětlit, proč jsou magnetické vlaky, navzdory zřejmým rychlostním výhodám, až dodnes velice vzácné.

Jak fungují maglevy

Maglevy zvenku připomínají vysokorychlostní vlaky a také se pohybují po kolejích. Ale zde jejich podobnost s klasickými vlaky končí, maglevy totiž fungují na jiném principu pohybu.

Všechny maglevy fungují za přítomnosti elektromagnetického pole. Přitom samotná kompozice je ve vzduchu, aniž by se dotkla kolejí. Vlak je v levitujícím stavu, proto dostal název „maglev“ – zkráceno z anglického „magnetic levitation“ (magnetická levitace). Pro zajištění vznášející se polohy se používají velmi silné magnety, které se nachází v kolejích a ve vlaku samotném. Se zvláštním uspořádáním magnetů se vytváří odpuzující elektromagnetická síla, která udržuje vlakovou soupravu v „zavěšeném“ stavu.

Díky takovéto vznášející se poloze chybí třecí síla mezi maglevem a kolejovou dráhou a maglevu zbývá překonat pouze aerodynamický odpor. Takováto technologie dovoluje výrazně zvýšit charakteristickou rychlost a také snížit počet provozních nákladů spojených s opotřebením zařízení.

Pohyb vlaku se realizuje za pomoci elektrického motoru a ukazatele rychlosti mohou dosahovat 500 až 600 km/h. Součastně je spotřeba energie maglevu mnohem nižší, než u tradičních vlaků, letadel a automobilů.

Projekty na použití vlaků na magnetickém polštáři byly vyvinuty v SSSR, Velké Británii a Německu. V SSSR úspěšné testy maglevu proběhly ještě v roce 1979 v okolí Moskvy a první dráhu plánovali vybudovat na konci 80. let v Arménii. Ale zemětřesení v roce 1988 a rozpad SSSR však těmto plánům zabránili. Maglevy exploatovali krátkou dobu také v Německu a Velké Británii v 80. letech. Ale z různých důvodů byly linky uzavřeny a stavba nových ještě nebyla zahájena.

Za to v Asii se technologie úspěšně používá. Vysokorychlostní trasa pro maglevy existuje v Šanghaji a spojuje letiště s metrem města. Byla vybudována za pomoci německých specialistů Siemens v roce 2002. Mimo Šanghaje fungují maglev linky také v Pekingu a ve městě Changsha. Několik linek pro pohyb maglevů existuje rovněž v Japonsku a Jižní Koreji.

Proč je jejich aplikace ve světě tak omezená?

Důvodů je hned několik. Za prvé, vysoké počáteční náklady spojené s konstrukcí magnetických linek. Za druhé, prostorové možnosti měst ne vždycky odpovídají požadavkům maglevů. Vždyť na provoz těchto vlakových souprav je nutné vybudovat speciální tratě a příslušnou infrastrukturu a žádná jiná doprava se na těchto kolejích pohybovat nemůže.

V evropských městech s historickými budovami a dobře zavedenou dopravní výměnou jsou tyto projekty poměrně nákladné. Za to v Asii, kde za měsíc postaví celou čtvrt mrakodrapů, je takovýto druh dopravy lehce uskutečnitelný a velice populární.

Maglevy: Proč jsou nejrychlejší vlaky na světě jen ve třech asijských zemích? Maglev neboli vlak, který se pohybuje na principu magenetické levitace
Zajímavosti a novinky

 587 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ