Krátká, ultrakrátká a standardní projekce – jaký je mezi nimi rozdíl?

19.03 2018|Technika
Krátká, ultrakrátká a standardní projekce – jaký je mezi nimi rozdíl?

Datové projektory dnes již patří ke standardnímu vybavení učeben i zasedacích, jednacích a školících místností. Rozšíření výkladu nebo prezentace o audiovizuální prvky vede k větší názornosti a srozumitelnosti výkladu, lepšímu soustředění studentů a posluchačů i k jejich zvýšené motivaci.

V kombinaci s příslušným vybavením se navíc mohou projektory stát součástí interaktivních systémů, které posouvají proces předávání informací na zcela novou, vyšší, úroveň. Významu projektoru by proto měla odpovídat pozornost, kterou bude zájemce o jeho koupi věnovat výběru toho správného produktu. Jedním z důležitých parametrů projektorů je tzv. projekční vzdálenost. Jaký je tedy rozdíl mezi standardní, krátkou a ultrakrátkou vzdáleností? A jak podle ní zvolit ten pravý projektor?

Projektory se standardní projekcí

Otázka volby vhodné projekční vzdálenosti je ve skutečnosti otázkou umístění projektoru ve vztahu k projekční ploše. Projektory s tzv. standardní projekcí musí být od projekční plochy vzdáleny cca 1.5 až 5 m. Z toho plyne i jejich hlavní nevýhoda. Uživatel interaktivní tabule nebo přednášející se ve většině případů pohybuje mezi projektorem a projekční plochou. Projektor jej tak oslňuje a on sám vrhá na projekční plochu stín. Takovéto projektory jsou používány maximálně v kombinaci s velkými nástěnnými tabulemi či plátny a de-facto je nelze použít s pojízdnými projekčními plochami. Výhodou je ovšem cena, která bývá ze všech uvedených typů nejnižší.

Projektory se standardní projekcí


Projektory s krátkou projekcí

Krátká projekční vzdálenost znamená v tomto případě 0.5 – 1.5 m. Problémy zmíněné v předchozím odstavci jsou tak redukovány, nejsou však odstraněny zcela a k oslňování i vrhání stínů může stále občas docházet. V mnohých případech se jedná o přijatelný kompromis mezi cenou a kvalitou projekce.

Projektory s krátkou projekcí


Projektory s ultrakrátkou projekcí

Nejvyšší třídu projektorů představují modely s tzv. ultrakrátkou projekční vzdáleností. Reálně to znamená umístění projektoru ve vzdálenosti menší než 0.5 m. Projektor může být tedy umístěn např. přímo na pojízdné tabuli, a navíc zde nedochází k negativním jevům uvedeným výše, k oslňování uživatele a vrhání stínů na projekční plochu. Nevýhodou těchto modelů je vyšší pořizovací cena.

Projektory s ultrakrátkou projekcíKOMERČNÍ TEXT

Krátká, ultrakrátká a standardní projekce – jaký je mezi nimi rozdíl? Datové projektory dnes již patří ke standardnímu vybavení učeben i zasedacích, jednacích a školících místností.
Zajímavosti a novinky

 559 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ