Starověký svitek z En-Gedi odhaluje svá tajemství

23.09 2016|Historie
Starověký svitek z En-Gedi odhaluje svá tajemství

Vědcům se pomocí moderních technologií podařilo oživit špatně spálený starověký hebrejský svitek, který nikdo nečetl více než 1500 let. Pomocí počítačového program vědci poprvé digitálně rozbalili a přečetli křehký svitek En-Gedi, aniž by se ho dotkli. To co, našli napsáno uvnitř, bylo mimořádné.

Svitek En-Gedi objevili už v roce 1970

V roce 1970 provedli izraelští archeologové výkopy starobylé synagogy poblíž obce En-Gedi na západním břehu Mrtvého moře. Při výkopech objevili nejstarší hebrejský svitek mimo svitků od Mrtvého moře. Svitek byl napsaný na pergamenu z kůže a rukopis pocházel z roku 600 n.l., ve kterém vesnici En-Gedi zachvátil oheň. V době, kdy svitek po více než tisíci a půl letech našli archeologové, připomínal jen hroudu dřevěného uhlí.

Zvídavé vědce zajímalo, co byla na extrémně křehkém rukopisu napsáno, ale tradičním způsobem by se jim ho nepodařilo přečíst a navíc by ho při rozvinutí zničili. Takže svitek z En-Gedi ležel celá léta nedotčený a jeho obsah zůstával v tajnosti.

Nové technologie umožnily přečtení svitku En-Gedi

O několik desetiletí později pokroky v technologii konečně vědcům umožnily nahlédnout dovnitř silně spáleného svitku. Izraelští vědci použili nový počítačový zobrazovací program, zvaný Volume Cartography, vyvinutý vědcem W. Brentem Sealsem na Univerzitě v Kentucky, který jim pomohl svitek "virtuálně rozbalit" a umožnil text přečíst.

Vědci nechali svitek zkontrolovat tomografem. Výsledné skeny archeologové nechali převést do 2-D listu. Po zpracování vyšlo najevo, že kvalita kovové barvy textu byla velmi dobrá. "Byli jsme ohromeni kvalitou obrazu. Velká část textu je čitelná nebo má k čitelnosti velmi blízko," řekl Michael Segal, profesor na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, který pomáhal analyzovat text.Rozvinutí svitku z En-Gedi

Tajemství svitku En-Gedi

Uvnitř svitku En-Gedi vědci nalezli první dvě kapitoly knihy Leviticus, pasáž Bible, která ironicky odkazuje na požáry. Podle vědců je styl psaní pozoruhodný, protože na rozdíl od svitků od Mrtvého moře je totožný s Masoretickými texty autoritativní verze hebrejské Bible. Analýza stylu starověkého skriptu naznačuje, že svitek by mohl být ještě starší, než se dříve myslelo. Vědci mluví o 1. nebo 2. století n.l.

Archeologové doufají v průlom v digitální analýze křehkých archeologických objektů, který by jim pomohl přečíst další artefakty od Mrtvého moře. Seales touží aplikovat technologický průlom k prozkoumání svitků získaných z Herculaneum, starověkého římského města pohřbeného po erupci Vesuvu v roce 79 n.l.

Seales říká, že jeho software, který se stane open-source poté, co příští rok skončí jeho financování z National Science Foundation by mohl být také předmětem zájmu bezpečnostních a zpravodajských agentur, které chtějí neinvazivně získat informace z dokumentů.

Autor: Liv

Izraelští vědci po 40 letech odhalili tajemství svitku z En-Gedi. Moderní technologie umožnila vědcům přečíst silně poškozený svitek En-Gedi, který shořel
Zajímavosti a novinky

 560 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ