Disney ve filmu Pocahontas vynechal vynechal 10 hrůzných faktů

11.10 2016|Historie
Disney ve filmu Pocahontas vynechal vynechal 10 hrůzných faktů

Legenda o Pocahontas a objeviteli Johnu Smithovi je oceňována jako jeden z nejvíce dojemných milostných příběhů v americké historii. Problém je však v tom, že nic z toho není pravda. Skutečný příběh Pocahontas je příběh o masakrech, znásilňování a genocidách. Je to jeden z nejtemnějších momentů v americké historii.

1. Otec Pocahontas spáchal genocidu

Když John Smith přijel poprvé do Ameriky, vylodil se u Chesapeake Bay. Nicméně, kmen Chesapeake, podle které je zátoka pojmenována, nebyl nikde k nalezení. Místo toho se Smith setkal s otcem Pocahontas, vůdcem Powhatanem. Powhatan vedl konfederaci 30 kmenů a 15 000 lidí, která zabírala oblast dnešní Virginie. Byl to extrémně silný muž, který byl schopen strašných věcí.

O rok dříve, než dorazil Smith, kněží Powhatanovi prorokoval, že u Chesapeake Bay se zrodí nový národ, který ukončí jeho říše. V té době žil u Chesapeake Bay jen malý kmen o 300 až 400 mírumilovných členech. Powhatan předpokládal, že proroctví mělo být varováním před tímto malým národem. Takže on a jeho 30 kmenů systematicky vyvraždili kmen od Chesapeake Bay do posledního člene, včetně žen a dětí.

2. Pocahontas a John Smith se nemilovali

Když se Pocahontas setkala s Johnem Smithem, bylo jí 11 a jemu 28. Nevznikl mezi nimi žádný románek. Byl to smyšlený příběh, který vyrostl z příběhu o tom, že Smith poděkoval Pocahontas za záchranu svého života.

Powhtan se obával, že Evropané začnou zasahovat do jeho území. Takže jeho bratr Opechancanough chytl Smitha a přivedl ho k němu. Powhtan nechal Smitha složit hlavu na špalek a byl připraven mu ji useknout. Smitha zachránila Pocahontas, která se vrhla otci do cesty a prosila ho, aby mu neubližoval a nechal ho jít. Příběh byl později přepsán na romantickou story.

3. John Smith a Powhatan si navzájem vyhrožovali zabitím

Smith přijel do Ameriky se skupinou anglických gentelmanů, kteří nebyli zvyklí pracovat, a kteří se to nechtěli ani učit. Angličtí osadníci nedokázali ani zasadit plodiny, aby si zachránili vlastní životy. Pro Smitha bylo těžké je přimět k práci, a tak skupina začala hladovět.

Jediné, co mohl Smith udělat, bylo požádat o jídlo Powhatana, ale ten odmítl. Předstíral, že nemá žádné jídlo s nadějí, že Smith a jeho skupina vyhladoví a odjedou ze země. Ke konci Powhatan ohrožoval Smithům život. Smith měl ovšem zbraně, se kterými Powhatanovi vyhrožoval. Powhatan hrozbu nebral na lehkou váhu a měl v plánu zabít Smitha při překvapivém útoku. Svůj plán nakonec vzdal, protože Pocahontas osadníky varovala.
4. John Ratcliffe byl stažen z kůže a upálen zaživa

V Disney filmu Pocahonat byl John Ratcliffe vylíčen jako chamtivý darebák. Ale skutečný John Ratcliffe byl velkorysý člověk. Poté, co byl Smith zraněn při náhodném výbuchu a musel se vrátit do Anglie, bylo Ratcliffovi svěřeno velení a on za svou zodpovědnost zaplatil strašlivou cenu.

Smith byl pryč a Powhatan přestal sdílet plodiny s osadníky a opět doufal, že vyhladoví. Osadníci dávali vinu Ratcliffovi a obviňovali jej z toho, že si drží tajnou zásobu potravin jen pro sebe. Když Ratcliffe konečně přesvědčil Powhatana, aby s nimi sdílel své obilí, Ratcliffe si myslel, že zachránil svůj lid. Místo toho, on i muži, kteří si šli obilí vyzvednout, byli přepadeni kmenovými bojovníky. Válečníci zabili každého muže kromě Ratcliffa, kterého nahého přivázali ke stromu, stáhli z kůže a pomalu upálili zaživa.

5. Pocahontas byla unesena a znásilněna

Poté, co byla Pocahontas unesena, se osadníci a kmeny pustili do totální války. Lidi umírali a na obou stranách se děly hrozné věci. Evropan, kterého nazývali kapitán Argall, unesl Pocahontas a doufal, že by dceru náčelníka mohl vyměnit za vězně a zbraně. Argall zabil jejího manžela a snažil se zabít i jejího syna, který přežil jen proto, že ho schovala jiná žena. Pocahontas byla brutálně znásilněna a unesena do Evropy, kde ji násilně vyškolili evropské kultuře a náboženství.

Powhatan vyhověl požadavkům kapitána Argalla. Pustil vězně a vrátil ukradené zbraně v naději, že dceru uvidí opět naživu. Ale Argall svou část dohody nedodržel. Pocahonat držel v Evropě a nikdy ji neřekl, že její otec s ním uzavřel dohodu, kterou on nesplnil.

6. Pocahontas porodila dítě muže, který ji znásilnil

V Evropě Pocahontas zjistila, že je těhotná. Porodila napůl bílé dítě. Podle některých údajů se tak stalo předtím, než potkala svého evropského manžela Johna Rolfeho, což znamená, že syn Pocahontas byl počat při znásilnění.

Pocahontas si vzala Johna Rolfe v naději, že by se mohl uzavřít mír s jejím kmenem. Ale jejich manželství způsobilo skandál, protože princezna si vzala prostého občana. Powhatan byl v Anglii korunován a zapsán jako císař, takže z anglického pohledu byla Pocahontas vedena jako dívka z královského rodu.

Rolfe riskoval skandál, ale i přesto si myslel, že by mu Pocahontas mohla pomáhat v jeho podnikání. Rolfe získal malé jmění na výsadbu tabáku ve Virginii, kde brzy vybudoval kolonii s nejcennějším exportem. Doufal, že mu Powhatan dovolí vzít si Pocahontas, aby mu pomohla pěstovat tabák.

Svatba Pocahontas


7. Osadníci řekli Pocahontas, že Smith je mrtý

Pocahontas se dozvěděla, že John Smith byl zraněn při nehodě střelným prachem, ale nikdo ji neřekl, že se vrátil do Anglie. Místo toho ji osadníci řekli, že Smith je mrtvý. Když se pak Smith nečekaně objevil v Anglii, rozplakala se. Setkání bylo pro Pocahontas emotivní, ale Smith byl chladný a formální.

8. Pocahontas zemřela ve 21 letech

V Americe Powhatan a osadníci uzavřeli nepříjemné příměří. Zatímco byla Pocahontas v Evropě, v Americe odvolali válku. Powhatan nechtěl riskovat smrt své oblíbené dcery. Když přišla zpráva, že Pocahontas a její nový manžel přijeli do Virginie, Powhatan byl nadšený. Doufal, že konečně uvidí svou holčičku a svého vnuka. Ale tak se nestalo.

Jakmile jejich loď opustila dok, Pocahontas onemocněla. Neměla imunitu proti evropským chorobám. Nemoc byla smrtelná. Loď Johna Rolfeho byla poslána zpět do Anglie, kde Pocahontas zemřela. Powhatan stále doufal, že potká alespoň svého vnuka. Ale ten byl ponechán v Anglii a Rolfe odcestoval do Virginie bez něj. Powhatan zemřel během jednoho roku, aniž by svého vnuka spatřil.

9. Strýc Pocahonts vedl masakr v Jamestown

Po smrti Powhatana bylo všech 30 kmenů svěřeno jeho bratrovi Opechancanoughovi. Rolfeho obchod s tabákem vzkvétal a jeho úspěch přilákal osadníky z celé Evropy. Běloši se do země vřítili v celých houfech, rozšířili své kolonie i evropské nemoci. Opechancanough neměl žádný důvod udržovat mír. Zaujal mnohem tvrdší postoj než jeho bratr a rozhodl se anglických kolonistů zbavit jednou pro vždy.

Opechancanough a jeho muži vešli do neozbrojeného Jamestownu a předstírali, že chtějí prodat zboří. Jakmile byli ve městě, popadli všechny zbraně, které měli k dispozici a zabili každého, koho potkali, včetně žen a dětí. Při útoku zemřela asi jedna čtvrtina obyvatel. Byl to strašlivý masakr, který znamenal konec křehkého míru mezi kmenem Pocahontas a lidem Johna Smitha.

Socha Pocahontas v Jamestown


10. Lidé Powhatanova kmene byli úplně vyhlazeni

Po masakru v Jamestown začala nová válka. Opechancanough otevřel novou éru krutosti v bojových taktikách a kolonisté jim to vraceli se stejnou krutostí. Jednou Angličané přilákali původní Američany na mírovou hostinu. Tam své hosty otrávili a ty co přežili, honili pryč a skalpovali. Dokonce i syn Pocahontas byl zabit vlastními lidmi.

Na konci všeho byl Opechancanough chycen a donucen pochodovat přes Jamestown, kde se mu vysmíval dav bělochů. Zbytek jeho lidí bylo zabito, a to buď osadníky nebo jejich nemocemi. Těch málo domorodců, kteří přežili, byli posláni do otroctví. Proroctví Powhatanova kněží se vyplnilo. Jeho říše byla vymazána z mapy, dcera znásilněna a ukradena a jeho vnuk zemřel v boji proti jeho vlastním lidem.

Autor: Mak

Pocahontas - její příběh podle pravdy byl plný genocid, znásilnění a masakrů. Legenda o Pocahontas vůbec neodpovídá příběhu podle Disneyho. Je to mnohem zajímavější příběh
Zajímavosti a novinky

 510 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ