Angličan vypěstuje pět set druhů potravin za měsíc. Stačí mu pouze pár hodin práce

06.08 2021|Zajímavosti
Angličan vypěstuje pět set druhů potravin za měsíc. Stačí mu pouze pár hodin práce

Farmář Martin Crawford na jihozápadě Anglie už zdaleka neusiluje o americkou vizi „jantarových vln obilí“. Již dvacet let pěstuje pět set různých druhů potravin v lesích mírného pásma. Andy Corbley ze serveru goodnewsnetwork.org přináší více nejen o něm, ale také o konceptu agrolesnictví.

Zahrada jako les

Zahrada Martina Crawforda, známá jako „agrolesnictví“, je divoká, ale zkrocená. Jde o les schopný vyprodukovat tuny jídla za pouhých několik hodin práce měsíčně. "To, co považujeme za normální z hlediska výroby potravin, ve skutečnosti vůbec není normální," vysvětluje Crawford ve zkratce National Geographic o své nádherné lesní zahradě.

"Jednoleté rostliny jsou v přírodě velmi vzácné, a přesto je většina našich zemědělských polí plná jednoletých rostlin. Normální je zalesněný nebo pololesnatý systém,“ říká Crawford. Slovo „systém“ je zde důležité, protože zatímco běžní zemědělci chtějí izolovat určité části přírodních systémů pro úplnou kontrolu (taktika, která se zatím stala nepředstavitelně úspěšnou), úspěch Crawfordovy zahrady závisí na tom, aby se udržovala jako plně funkční a komplexní ekosystém.

Návrat k normálu

Crawford ve videu a ve své knize Vytvoření lesní zahrady vysvětluje, že člověk potřebuje sedm vrstev: vysoké stromy, malé stromy, keře, trvalky, půdní kryt, okopaniny a popínavé rostliny. Mohou by to být plodiny produkující potraviny, ale také to, co Crawford nazývá systémovými rostlinami. Takové, které pomáhají při distribuci dusíku nebo akumulaci minerálů, nebo jiné, které přitahují opylovače živící se škůdci.

Kromě toho pěstuje užitkové rostliny určené k tkaní vláken, výrobě košíků, dále léčivé rostliny a rostliny určené pro jemné dřevo. Ani ovocné keře v jeho zahradě nechybí. "Může vám to připadat trochu ohromující, mít tolik různých druhů," připouští Crawford. „Ale nemělo by vám to zbránit v zahájení projektu. Protože na začátku nemusíš vědět všechno, stačí začít, zasadit nějaké stromy a odtud se odpíchnout," dodává.

Nakonec se však agrolesnické systémy stanou tak velkými, a tak trvalými, že začnou eliminovat většinu práce, kterou člověk spojuje se zemědělstvím nebo zahradnictvím. Vzhledem k tomu, že vše zůstává na svém místě, není třeba znovu a znovu obdělávat půdu, přidávat hnůj, hnojivo nebo dusík. Baldachýn udrží vlhkost v podrostu, což znamená, že nakonec nebudete muset svou zahradu ani zalévat.

Udržitelnější systém

Tento nedostatek tlaku obdělávání spojeného s obděláváním eliminuje jednu z hlavních změn ve využívání půdy spojených s lidskými emisemi uhlíku. „Samozřejmě, když obděláváte půdu, do vzduchu jde dávka uhlíku," vysvětluje Crawford v jiném filmu točeném na své farmě. Kromě toho uvolňuje mikroživiny a vystavuje životně důležité houby, bakterie a jiné mikroorganismy slunečnímu záření, které často zabíjí a snižuje biologickou rozmanitost půdních částic. Skutečná udržitelnost agrolesnického systému však pochází z jeho rozmanitosti druhů.

„Rostliny nepoškozuje postupně se zvyšující teplota, ale nárůst extrémních událostí," vysvětluje Crawford ve filmu Nat Geo. „Díky velmi rozmanitému systému, bude většina vašich plodin pravděpodobně v pořádku, ať už bude počasí jakékoliv – některým se bude dařit hůř, jiným lépe." Což je velmi důležité, protože v příštích třiceti letech bude farmářům neustále hrozit měnící se počasí. Farmář tak bude muset být schopen rychle určit, které druhy ovoce a zeleniny jsou schopné těmto hrozbám čelit.

Rostoucí globální hnutí

Agrolesnictví zakládá pevné kořeny a sílí ve farmářských rodinách po celé Evropě a Severní Americe. Někteří se dokonce pokoušejí zavést tuto praxi na nechvalně ničivé plantáže palmy olejné v tropech. Začátkem letošního roku Good News Network uvedla, že v Evropě se v současné době pro agrolesnictví využívá téměř 60 tisíc čtverečních kilometrů půdy (15,4 milionu hektarů), z čehož 15,1 milionu je agrolesnictví pro hospodářská zvířata. Zatímco v USA sčítání zemědělství v roce 2017 zjistilo více než 30 tisíc farem využívajících postupy agrolesnictví ve státech, jako jsou Texas, Virginie, Oregon, Missouri a Pensylvánie.

"Zejména v této zemi (Spojeném království) víte, že zemědělci nemají tendenci vědět hodně o stromech a lesníci zase příliš neví o zemědělství. A agrolesnictví, které je uprostřed toho všeho, se proto lidem, jako jsou farmáři, zdá být docela obtížné, protože nejsou zvyklí pracovat se stromy. To by mohl být potenciální problém,“ předpokládal Crawford ve filmu o své zahradě z roku 2010.

Možná je nutné, aby se dozvěděli více. Agrolesnické systémy mohou produkovat různá množství enormní rozmanitosti potravin; jejich trojrozměrná povaha vyrovnává nedostatek produkčního potenciálu tradiční farmy. Ekologické zemědělství, o kterém se často předpokládá, že je účinnou alternativou, by však vyžadovalo v průměru o pět set procent více půdy k výživě Spojeného království při současných výnosech. Při tom by však vyprodukovalo o sto sedmdesát procent více skleníkových plynů kvůli nutnosti využívat zámořskou půdu, vytvářet přírodní hnojivo a importovat rozdíl ve ztrátě produkce. Doufejme, že Martin Crawford může svou inovativní prací inspirovat generaci lesních farmářů, která osloví jak oddané zemědělce, tak i líné kosti, kteří mají chuť pracovat jen několik hodin měsíčně.

Agrolesnictví v ČR

Ani České republice se agrolesnictví nevyhnulo. Podle Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) bylo na našem území agrolesnictví prováděno až do 19. století, kdy bylo vytlačeno zemědělskou technikou.

V současnosti se v ČR objevuje agrolesnictví jako reliktní forma v podobě zemědělské půdy, větrolamů, remízků, ale také na zahradách. Zároveň lze mezi agrolesnické systémy zahrnout i chovy zvěře, a to jak na farmě, tak v oboře. Přesto v Česku brání rozšiřování agrolesnických systémů několik faktorů. První z nich je nedostatek informací, druhým je chybějící legislativa. Třetí se shoduje se slovy Crawforda; farmáři mají často problém přestat nahlížet na stromy jako na plevel.

Koncept agrolesnictví má však podporu nejen z akademické a výzkumné sféry, ale také od Asociace soukromého zemědělství ČR. Proto byl v roce 2015 založen Český spolek pro agrolesnictví. Jeho cílem je získávání podpory pro rozvoj agrolesnictví, spolupráce mezi provozovateli agrolesnických systémů na tuzemské i světové úrovni, dále tak ochrana kulturního a přírodního dědictví.

Autor: lan, goodnewsnetwork

Pět set různých druhů potravin pěstovaných v lesích mírného pásma jen za několik hodin měsíčně. Agrolesnictví je fenomén, který má budoucnost
Zajímavosti a novinky

 302 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ