Proč chameleon mění barvu?

14.03 2015|Věda
Proč chameleon mění barvu?

Vědci objevili další látku, která chameleonům pomáhá rychle měnit barvu. Je známo, že chameleoni mění barvu díky kožnímu pigmentu. Teď bylo ovšem nově zjištěno, že ke změně látky jim slouží fotonické nanokrystaly, které umožňují maximálně přesnou práci se světlem.

Nové zjištění

Předmětem výzkumu se stali samci madagarského chameleona pardálového, který je typický tím, že při komunikaci se samicí i ostatními samci dokáže během několika minut změnit barvu z modrozelené na sytě červenou. Vědci již vědí, že tato změna probíhá díky speciálním buňkám v kůži, které se nazývají chromatofory. Ty dokáží přemísťovat zrnka pigmentů čtyř barev. Tyto pigmenty absorbují viditelné světlo v celé vlnové délce, nejen v její části (například červené). Nyní ale Michel Milinkovitch z ženevské univerzity objevil, že pro chameleony jsou důležitější iridofory – buňky, které nepohlcují světlo, ale přeměňují geometrickou strukturu povrchu kůže, což ji umožňuje ohýbat nebo odrážet určité vlny.

Milinkovitch a jeho kolegové studovali kůži chameleonů pomocí transmisní elektronové mikroskopie a našli tam dvě vrstvy iridoforů. Horní vrstva byla pokrytá guaninovými nanokrystaly, složenými ve tvaru jasně strukturované mřížky. Vzdálenosti mezi jednotlivými krystaly v mřížce mají hlavní roli při změně barvy. Když se samci nacházejí ve vzrušeném stavu, vzdálenosti se zvětšují. A čím je větší vzdálenost, tím více se odráží světlo s delší vlnovou délkou (červené). Když se krystaly k sobě začnou opět přibližovat, odrážejí světlo s jinou délkou – v tomto případě modré.

Chameleonům pomáhají ještě jedny buňky

Tyto buňky se nazývají xantofory (žluté pigmentové buňky). Ty mění modrou barvu na zelenou a červenou na oranžovou nebo žlutou. Milinkovitch dále ještě zjistil, že v druhé vrstvě kůže s iridofory jsou buňky rozmístěny mnohem chaotičtěji. To jim umožňuje odrážet světlo v infračervené oblasti. Podle vědcova názoru jsou tyto krystaly důležitým prvkem ochrany před přehřátím organismu ve vlhkém a horkém prostředí, ve kterém chameleoni žijí.

Po shrnutí všech poznatků je taková struktura kůže považovaná za jedinečnou. Vědcům jsou známi ještěři, kteří mají krystaly v kůži uspořádány pravidelným způsobem a taktéž existují plazi, u nichž v kůži iridofory umí odrážet teplo. Avšak pouze chameleonům se v průběhu evoluce podařilo spojit obě tyto vlastnosti.

Autor: Old

Proč chameleon mění barvu? Vědci objevili další látku, která chameleonům pomáhá rychle měnit barvu. Je známo, že chameleoni mění barvu díky kožnímu pigmentu
Zajímavosti a novinky

 559 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ