Počítačová klávesnice může určit včasnou diagnózu Parkinsonovy choroby

06.10 2016|Věda
Počítačová klávesnice může určit včasnou diagnózu Parkinsonovy choroby

Skupina vědců vyvinula algoritmus pro sledování dynamiky vývoje Parkinsonovy choroby pomocí počítačové klávesnice. Výsledky studie jsou prezentovány v časopise Scientific Reports.

Staré metody kontroly jsou neefektivní

Parkinsonova choroba je chronické neurodegenerativní onemocnění, které se projevuje třesem a svalovou ztuhlostí. Klasická léčba může zlepšit kvalitu života pacientů s Parkinsonovou chorobou, ale je důležité, aby lékaři pacienta pravidelně monitorovali, a to zejména v časných stádiích. Právě pro tento účel se používají nositelné inerciální měřící jednotky pro dlouhodobé monitorování, které vyžadují specializované
hardwarové a softwarové nástroje.

NeuroQWERTY má velký potenciál

Vědci nyní vyvinuli nový způsob, jak pacienty s Parkinsonovou chorobou kontrolovat. Způsob je založen na biometrické technologii, která sleduje jak pacient mačká obyčejnou klávesnici u počítače. Experimentu, který tuto technologii zkoumal, se zúčastnilo 43 zdravých jedinců a 42 pacientů v časných stádiích Parkinsonovy choroby. Pacienti se začínající chorobou byli ještě rozděleni na ty, kterým byla diagnóza stanovena před zhruba 3,9 lety a ty, kterým Parkinsona diagnostikovali před 1,6 lety. První skupina nebrala léky a druhá je nebrala 18 hodin před testem.

V experimentálních podmínkách musel každý účastník psát po dobu 15 minut vlastní text na klávesnici počítače. Poté, na základě průměrné délky držení klávesnice (cca 100 milisekund) algoritmus sestavil profil pacienta a přiřadil mu pořadové číslo označují jeho motoriku za funkční nebo dysfunkční. Tento systém vědci pojmenovali neuroQWERTY (nQi). Výsledky ukázaly významnou korelaci mezi výsledky testu a objektivním stavem pacientů.

Je třeba zdůraznit, že algoritmus může být nainstalován na domácí počítač a nevyžaduje žádný další software. Kromě toho může být implementován jako webová služba. Tato technologie umožní lékařům sledovat stav pacientů s Parkinsonovou chorobou doma a včas jim upravit dávku léku. Není vyloučeno, že v budoucnu bude tato technologie schopna nemoc vyléčit, protože bude schopna potlačit příznaky v počátečních fázích.

Zdroj: Scientific Reports

NeuroQWERTY je algoritmus, který pomocí počítačové klávesnice může určit včasnou diagnózu Parkinsonovy choroby. Diagnoza Parkinsonovy choroby je díky NeuroQWERTY
Zajímavosti a novinky

 558 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ