Výročí úmrtí Caesara: 10 faktů o jeho vraždě

15.03 2016|Historie
Výročí úmrtí Caesara: 10 faktů o jeho vraždě

15. března v roce 44 před naším letopočtem došlo k jedné z nejvýznamnějších událostí v historii lidstva - vraždě Julia Caesara. Možná si na tuto událost vzpomínáte díky hře Williama Shakespeara Julius Caesar. Pokud ne, máme pro vás 10 zajímavých faktů, které o jedné ze světově nejznámějších politických vražd možná nevíte.

1. Idy března

Píše se rok 44 před naším letopočtem.Gaius Iulius Caesar, největší z Římanů, jak ho už tehdy nazývali, doživotní diktátor, doživotní tribun lidu, jenž byl lidem milován a senátory tajně nenáviděn, procházel kolem chrámu Dioskurů, když ho dohnala vrásčitá stařena. Byla to věštkyně Spurinna. Ani se nestačil optat co mu vlastně chce. Stařena ho zastavila, podívala se mu do očí a řekla: ,,Caesare,dej si pozor na březnové idy!" Caesar její varování nebral vážně, na věštecké výroky nikdy nevěřil. Ale tentokrát se mu to vymstilo. (Idě března odpovídal v římském kalendáři 15. březen.)

2. Caesar utrpěl 23 ran

Julius Caesar utrpěl 23 ran, ale pouze jedna z nich (druhá) byla smrtelná. Historik Barry Strauss ve své knize o Caesarově smrti říká, že problém byl v tom, že mnozí z 60 odhadovaných spiklenců byli amatérští vrazi. "Velmi málo vojáků té doby, a to i těch dobrých, bylo schopno bodnout člověka tak, aby zemřel," píše Strauss. "Chce to ryzí fyzickou sílu a určitou dávku brutality." Většina bodných rán zasáhla Caesarův hrudní koš. Rány byly nesnesitelně bolestivé, nikoliv však smrtelné.

3. Zákeřně naplánovaná vražda

Caesarovi vrazi si počkali, dokud si Caesar nesedl na svou zlatou židli v Senátu, což znamenalo, že někteří z nich byli v pozici, aby se k němu mohli přiblížit zezadu a bodnout ho do zad. Marcus Antonius byl záměrně udržován mimo prostor, aby nemohl Caesarovi rychle přispěchat na pomoc. Caesar měl doprovod, který zahrnoval bývalé vojáky a gladiátory, ale dovnitř Senátu nemohli, takže tam neměl žádnou ochranu.

4. Pomalá a bolestivá smrt

Před rychlou smrtí Caesara zachránily tlusté záhyby jeho vlněného tógu, který si barvil do načervenalé fialové a vyšíval zlatem. Ten osudný den jeho tóga nasála hodně krve. Tógy zabijáku byly zase ideálním úkrytem pro jejich zbraně.

Obraz Caesarovy vraždy


5. Caesarovi vrazi byli vzdělaní

Caesarovi vrazi byli racionální a vysoce vzdělaní muži. Brutus a Cassius byli oba preátoři. Casca, který dal první ránu, byl tribunem lidu. Největší zradu pravděpodobně provedl Decimus - Caesarův dlouholetý zastánce, přítel a kolega, který s ním noc předtím večeřel a sám ho doslova za ruku dovedl do senátu.

6. Caesarova vražda se promítla i do umění

Caesarovu krvavou vraždu vyobrazuje slavná olejomalba s názvem The Death of Caesar, kterou namaloval Francouz Jean-Leon Gerome (1824-1904). V důsledku Caesarovy smrti byla římská vojska ještě více zmatená než doposud a výsledkem byla krvavá občanská válka, která kulminovala triumfem Caesarova adoptivního syna a dědice Octaviana nad Antoniem a Kleopatrou v bitvě u Actia v roce 31 př. nl. Z Octaviana se stal Augustus - první římský císař.

7. Caesarovi zabijáci špatně odhadli reakci veřejnosti

Většina spiklenců, kteří zosnovali Caesarovu vraždu, musela kvůli následné vzpouře lidí utéct z Říma. Brutus chtěl vystoupit před senátory, ale ti hrůzou utekli. Druhého dne přednesl řeč o smrti tyrana a opětovném nastolení republiky na lidovém shromáždění, avšak bez ohlasu. Lid nechtěl podporovat nenáviděnou moc senátu.
V té době už byl zcela pod vlivem Caesarova přítele Marca Antonia. Ten jeho zohavenou mrtvolu ukázal lidu římskému a obratnou řečí si ho naklonil na svoji stranu. Navíc přečetl nahlas Caesarovu poslední vůli, v níž odkazoval lidu velkou sumu peněz a navíc pozemky pro zřízení parků. Zfanatizovaný dav vtrhl do curie, vytrhal veškeré zařízení a postavil z něho pohřební hranici. Aby byla ještě větší, házeli do ní přítomní své cennosti. Osud spiklenců byl zpečetěn.

8. Jeho žena měla předtuchu

Den před atentátem na Caesara měla jeho manželka zlý sen, ve kterém se ji zdálo o zavraždění Caesara. Rovněž haruspex vyčetl z věštby velmi neblahá znamení. Decimus Junius Brutus, taktéž zapletený do spiknutí, se proto vydal k váhajícímu diktátorovi a přesvědčil ho, aby jednání neodkládal. Poté se společně Caesar a Decimus Brutus odebrali do divadla.

Během cesty obdržel Caesar dopis s varováním o atentátu, ten jej ale odložil s tím, že si ho přečte později. Marcus Antonius, který měl nejasné tušení o komplotu, jež nabyl předchozí noci po setkání s rozrušeným Serviliem Cascou, se obával nejhoršího a chystal se Caesara zadržet na schodech před Pompeiovým divadlem. Avšak jeden ze spiklenců zde s ním pod jakousi záminkou zapředl dlouhý rozhovor.

Autor: Mak

Výročí vraždy Caesara: 10 faktů o jeho vraždě. 15. března v roce 44 před naším letopočtem došlo k jedné z nejvýznamnějších událostí v historii lidstva - vraždě Julia Caesara.
Zajímavosti a novinky

 507 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ