20 nejstarších měst na světě

08.10 2020|Historie
20 nejstarších měst na světě

Většina z dvacítky nejstarších měst světa se nachází na Blízkém Východě. Velkou část z nich ovšem najdete i v Evropě. Dnes jsme si pro vás dovolili připravit výlet do 20 nejstarších měst na světě.

20. Váránasí - Indie

Váránasí se nachází na západním břehu Gangy a nejstarší obyvatelé se v něm usídlili v roce 1000 před našim letopočtem. Váránasí je známé také jako Benares a je důležitým posvátným místem pro hinduisty a buddhisty. Podle legendy bylo město založeno hinduistickým bohem Šivou před 5000 lety, ačkoliv dnešní vědci věří, že město je staré zhruba 3000 let.

Mark Twain kdysi řekl: "Benares je starší než historie, starší než tradice, dokonce starší než legenda a vypadá dvakrát starší než všichni dohromady."

Váránasí


19. Cádiz - Španělsko

Cádiz se nachází na úzkém poloostrově vybíhajícím do Atlantského oceánu. První obyvatelé město osídlili v roce 1100 před našim letopočtem a od 18. století bylo domovem španělského námořnictva. Cádiz založili Féničané jako malou obchodní stanici. Kolem roku 500 př. nl. město dobili Kartaginci a poté se stalo základnou, ze které Hannibal dobil Iberii.

Cádiz


18. Théby - Řecko

Velkým rivalem starověkých Athén byly Théby. První obyvatelé je osídlili v roce 1400 před našim letopočtem. Homér je nazýval „městem se sedmi branami“. V období byzantské říše bylo město proslaveno svým hedvábím. Do Théb je situován děj mnoha mytických příběhů a legend. Théby měly být rodištěm Hérakla, Dionýsa, Niobé, Oidipa a Antigony

Théby


17. Larnaca - Kypr

První obyvatelé obsadili město Larnaca v roce 1400 př.n.l. Ve starověku se nazývalo nejprve fénicky Kart-Hadašt (Nové Město), později řecky Kition a latinsky Citium. Koncem bronzové doby tu už stálo významné mykénské obchodní centrum, které dosáhlo největšího rozmachu ve 14. a 13. století př.n.l. V 11. století před Kristem bylo zničené. V 9. a 8. století před Kristem to bylo centrum fénického osídlení z Tyru, později dočasné sídlo království Kition. Larnaca je místem četných archeologických nálezů.

Larnaca


16. Athény - Řecko

Athény jsou obydleny od roku 1400 př.n.l. Jsou kolébkou západní civilizace a místem, kde se zrodila demokracie. Je možné zde obdivovat zachovalé původní starořecké památky, památky na dobu římského impéria, byzantské svatyně a stejně tak zde můžete sledovat vývoj moderní řecké architektury. Hlavní město Řecka je rodištěm Platóna, Aristotela či Hérodotose.

Athény


15. Balkh - Afghánistán

Balkh, který se nachází v severním Afghánistánu, osídlili první obyvatelé v roce 1500 př.n.l. Arabové jej často nazývají "Matkou měst". Svého vrcholu město dosáhlo mezi lety 2500 - 1900 př.n.l. před vzestupem Perské říše. Dnešní Balch je domovem bavlněného průmyslu.

Balkh


14. Kirkúk- Irák

První obyvatelé se v Kirkúku usadili 2200 let př.n.l. Kirkuk se nachází 150 mil severně od Bagdádu. Stojí na místě starověkého asyrského hlavního města Arrapha. Jeho strategický význam ocenili hlavně Babyloňané. Ve městě jsou stále viditelné ruiny z 5000 let staré pevnosti. V současnosti je město sídlem iráckého ropného průmyslu.

Kirkúk


13. Arbil - Irák

V Arbilu začali lidé poprvé bydlet v roce 2300 př.n.l. Město leží severně od Kirkúku. V různých dobách jej ovládali Asyřané, Peršané, Sásánovci, Arabové nebo Osmanové. Arbil byl hlavní zastávkou na Hedvábné stezce. Nepřehlédnutelnou dominantou města je 26 metrů vysoká starověká citadela.

Arbil


12. Týros - Libanon

První obyvatelé byli v Týrosu zaznamenáni v roce 2750 př.n.l. Z vládnoucí rodiny ve městě pocházela Európa, postava řecké mytologie, od níž je odvozeno jméno kontinentu Evropa, stejně jako jejích pět bratrů, kteří se jí vydali hledat, a z nichž Kadmos měl do Řecka přinést hláskovou abecedu. V roce 333 př.n.l. si město podmanil Alexandr Veliký. Týros je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Týros


11. Jeruzalém

První obyvatelé osídlili Jeruzalém v roce 2800 př.n.l. V současnosti je největší město Izraele duchovní centrem židovského národa, judaismu a islámu. Je to třetí nejposvátnější město na světě. Nejsvětější místa tří monoteistických náboženství se rozkládají ve Starém Městě na celkové rozloze necelého čtverečního kilometru a zahrnují Chrámovou horu, Západní zeď, baziliku Svatého hrobu, Skalní dóm a mešitu al-Aksá.

Jeruzalém


Staré Město, které je společně s jeruzalémskými hradbami zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, se tradičně dělí do čtyř čtvrtí (arménské, křesťanské, židovské a muslimské), jejichž názvy však byly zavedeny až v 19. století. V průběhu dějin byl Jeruzalém dvakrát zničen, 23 krát obléhán, 52 krát napaden a 44 krát dobyt.

10. Bejrút - Libanon

První zmínky o osídlení Bejrútu se objevily v roce 3000 př.n.l. Libanonské hlavní město bylo centrem kultury, administrativy i hospodářství. Historie města je až 5000 let stará. Vykopávky ve městě odkryly fénické, helenistické, římské, arabské i osmánské ostatky. Od konce libanonské občanské války se město stalo živou, moderní turistickou atrakcí.

Bejrút


9. Gaziantep - Turecko

Gazientep byl osídlen v roce 3650 př.n.l. Město bylo objeveno na jihu Turecka, v blízkosti hranic se Sýrií. Historie Gaziantepu sahá až do dob Chetitů. V Byzantské říši nesl název Aintab a bylo to čilé obchodní město. Pod vliv islámu spadlo město současně s rozmachem osmanské říše a její expanzí na jih a západ Anatolského poloostrova. Až do první světové války neslo název Antep, stejně jako celá provincie.

Gaziantep


8. Plovdiv - Bulharsko

První osídlení v Plovdivu, druhém nejstarším městě Bulharska, je datováno do roku 4000 př.n.l. Nejstarší známky osídlení, které archeologové objevili, jsou jemné keramické zboží a další předměty každodenního života z neolitu, na konci 5. tisíciletí před naším letopočtem.

Ve městě se nacházejí starověké, středověké i moderní památky. V dávné minulosti Plovdiv stál na sedmi kopcích: Taxim, Nebet, Džambaz, Sachat, Džendem a Bunardžik. Sedmá hora, Markovo Tepe, v současnosti leží pod chodníky moderního Plovdivu. Ve starém městě se zachovaly křivolaké uličky s domky obchodníků. K nejstarším památkám patří starověké thrácké opevnění.

Plovdiv


7. Sidón - Libanon

První obyvatelé se v Sid+onu usadili v roce 4000 př.n.l. Sidon leží přibližně 25 mil od Bejrútu. Je to jedno z nejdůležitějších a možná i nejstarších fénických měst. Odtud a dalších levantských přístavů Féničané vybudovali své obchodní impérium. Homér se zmiňuje o umění zdejších výrobců skla a purpuru.

Ze Sidónu také pocházeli kolonisté, kteří založili a osídlili Tyros, který se záhy stal mocným a bohatým přístavem, který se Sidónem neustále soupeřil o status metropole - fénického mateřského města. Roku 1855 byl nalezen sarkofág krále Ešmunzara II., který je dnes umístěn v Louvru. Město měli údajně navštívit Ježíš, sv. Pavel i Alexandr Veliký.

Sidón


6. Fajjúm- Egypt

První obyvatelé se v tomto městě usadili v roce 4000 př.n.l. Fajjúm se nachází jihozápadně od Káhiry a zabírá část zvanou Crocodilopolis - starobylé egyptské město, které je spojeno s vyznáváním posvátného krokodýla Petsuchose, který byl ztělesněním boha Sobeka. Moderní Fajjúm se skládá z několika velkých trhů, mešit a lázní. Blízko se nachází pyramidy Lehin a Hawara.

Fajjúm


5. Súsy - Írán

Súsy byly poprvé osídleny v roce 4200 př.n.l. V minulosti byly Susy hlavním městem Elamu a později se staly významným centrem perské a parthské říše.Město se rozkládá asi 240 kilometrů východně od řeky Tigris v provincii Chúzistán. Kromě toho, že se jedná o význačnou archeologickou lokalitu, jde také o živé středisko šíitské komunity i komunity perských Židů.

Súsy


4. Damašek - Sýrie

V Damašku se první obyvatelé usadili v roce 4300 př.n.l. Předpokládá se však, že město bylo osídleno před 10 000 až 8 000 lety př. n. l. Do příchodu Aramejců však nebylo město považováno za důležité. Jejich příchod měl za následek vybudování prvního vodovodního systému na světě a již ve druhém tisíciletí před naším letopočtem se Damašek pyšnil coby významné obchodní a řemeslné město.

To se později stalo metropolí silné aramejské monarchie. Po Aramejcích přišli Asyřané, Babylónci a Peršané. V následujících letech se město stále víc a víc rozvíjelo, roku 64 př. n. l. z něj Římská říše učinila svou provincii. O římské nadvládě dodnes svědčí třeba ruiny Jupiterova chrámu.

Damašek


3. Aleppo - Sýrie

Aleppo se stalo domovem lidí poprvé v roce 4300 př.n.l. Je nejlidnatějším městě Sýrie. Má asi 4,4 milionů obyvatel. Město postupně ovládali Chetité, Asyřané, Řekové a Římané. V aleppské synagóze se dochoval jeden z význačných rukopisů hebrejského Tanachu, opatřený masoretskou punktací, jenž je známý jako Aleppský kodex.

Aleppo


2. Byblos - Libanon

Byblos přivítal své první občany již v dobách neolitu, v roce 5000 př.n.l. Město se rozkládá asi 26 kilometrů od Bejrútu. Podle antického spisovatele Filóna z Byblu bylo město založeno samotným otcem boha Dia, Kronem, a Byblos měl být místem, kde bůh Thovt vynalezl psaní.

Vzrůstající Byblos měl pravděpodobně silné kontakty s faraonským Egyptem. Dokazuje to nález amarnské korespondence z období 13. dynastie (období vlády faraona Neferhotepa I.) čítající asi 60 dopisů, které pocházely od místních vládců jménem Rib-Hadda a Ili-Rapih a týkaly se dobytí okolních městských států národem Hapiru.

Byblos


1. Jericho - Palestinské území

V Jerichu se první lidé usídlili patrně v roce 9000 př.n.l. Je nejstarším, nepřetržitě osídleným městem na světě. Podle britského listu Telegraph našli archeologové nejstarší pozůstatky z dob před 11 tisíci lety. Město se nachází v blízkosti západního břehu řeky Jordán. Jeho název je pravděpodobně odvozen z hebrejského výrazu pro měsíc, jelikož město bylo starým centrem uctívání lunárních božstev.

JerichoAutor: Old

20 nejstarších měst na světě. Většina z dvacítky nejstarších měst světa se nachází na Blízkém Východě. Velkou část z nich ovšem najdete i v Evropě. 20 nejstarších měst na světě.
Zajímavosti a novinky

 565 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ