20 zajímavých, avšak málo známých historických faktů

18.12 2015|Historie
20 zajímavých, avšak málo známých historických faktů

Následujících 20 historických faktů vám ve škole stoprocentně neřekli. Ifenomén pro sestavil 20 nejzajímavějších historických příhod, které jsou jen málo známé.

1. V době největšího rozkvětu římského impéria pod něj patřily oblasti o výměře asi 2,51 milionů čtverečních kilometrů. Nicméně, seznam největších říší v historii řadí tu římskou až na 19. místo.

2. Pokusy o výpočet nejdelšího mírového období v dějinách lidstva vedly ke smutnému výsledku: za posledních 3000 let bylo pouze 240 let bez války.

3. Návrh současné americké vlajky vypracoval student tamní střední školy Robert Kheft, v rámci školního zadání, za které obdržel známku B- (naše 2-). Když byla kresba vybrána jako symbol národa, vlastenecký učitel změnil Robertovi známku na A+.

4. Z deseti nejvíce krvavých válek v historii došlo k osmi v Číně.

5. Každá ze dvou největších čínských válek si vyžádala více životů než dvě světové války.

6. Ústava Spojených států je plná pravopisných a gramatických chyb.

7. V okamžiku největšího rozkvětu, v roce 480 p.n.l., bylo pod vedením Perské říše 44 % světové populace.

8. To je nejvyšší hodnota, kterou kdy nějaká říše v historii měla. Pro srovnání, britská Říše převzala kontrolu
pouze nad 20 % světa.

9. Mexický generál Antonio López de Santa Anna uspořádal velkolepý pohřební obřad u příležitosti amputace svých vlastních nohou.

10. Před začátkem 19. století se k výrobě zubních náhrad používaly zuby mrtvých vojáků zabitých v bitvách.

11. Ve starověkém Egyptě se poddaní faraona potírali medem, aby odvrátili pozornost much a dalšího hmyzu od svého pána.

12. Během dob ledových používali obyvatelé britských ostrovů lebky jako šálky na pití.

13. Během povstání An Shi v Číně, v polovině 8. století, bylo zabito asi 40 milionů lidí. V té době to byla 1/6 světové populace.

14. Petr Veliký sťal hlavu milence své manželky a pak ji přinutil, aby uchovávala jeho balzamovanou hlavu ve své ložnici.

15. Na počátku 19. století bývali lidé často pohřbíváni zaživa, proto byly některé rakve vybaveny speciálním mechanismem, který umožňoval "oživit mrtvé" zazvoněním na zvonek.

16. Mongolští bojovníci odebírali tuk z těl zabitých nepřátel, zapalovali jej a používali jako zbraň.

17. Poslední případ, kdy byla použita mongolská kavalérie v bojích, byl zaznamenán v průběhu druhé světové války, kdy šla mongolská jízdní divize do boje s německou pěší divizí. Při této bitvě bylo zabity 2 tisíce mongolských jezdců, avšak nebyl zabit ani jeden německý voják.

18. Řecký národní buditel Gorgias Epirus se narodil do rakve své mrtvé matky. Lidé, kteří nesli rakev během pohřbu uslyšeli pláč dítěte. Odstranili víko rakve a objevili narozeného Gorgiase.

19. Alexander Veliký se stal slavným díky používání špionážních technik, které se používají do dnešního dne. Přinutil například své vojáky psát dopisy svým rodinám a pak je všechny otevřel a přečetl. Ti z vojáků, kteří v dopisech neprokazovali potěšení z nadcházejícího vítězství a nevykazovali vysokou morálku, byli na příkaz vůdce popraveni.

20. Goutszyan, který byl císařem království Yue ve starověké Číně, se proslavil tím, že předvedl řadu zločinců odsouzených k smrti před svá vojska. Před zahájením vlastní bitvy je přinutil, aby si sami svými rukami odřezali hlavy, čímž protivníky dostal do stavu paniky.

Autor: Jad

20 zajímavých, avšak málo známých historických faktů. Následujících 20 historických faktů vám ve škole stoprocentně neřekli. Ifenomen pro sestavil 20 nejzajímavějších historických příhod
Zajímavosti a novinky

 561 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ