20 nejzáhadnějších národů v historii

06.01 2016|Historie
20 nejzáhadnějších národů v historii

Díky znalosti historie a archeologie můžeme o některých národech s jistotou říct, odkud přišly, kde se usadily a co po sobě zanechaly. Existují však celé etnické skupiny, které se ztratily v temnotě starověku. Ifenomén vám nabízí fascinující přehled různých tajemných národností, z nichž některé již dávno vymizely, zatímco jiné přežily až do dnešní doby.

1. Rusové

Představte si, že ještě není známo, odkud pochází ruský lid. Antropologové mezi jejich předky zařazují Skyty, Sarmaty a Normany. Ovšem který z těchto národů porodil ruský národ se dodnes neví.

2. Mayové

Mayská civilizace se zrodila před 2500 let před naším letopočtem a trvala až do příchodu španělských dobyvatelů v 16. století. Mayská civilizace byla velmi pokročilá, a to ještě před křesťanskou érou. Mayové vyvinuli kalendář, byli lepšími zemědělci, měli vynikající astronomické znalosti, dokázali psát hieroglyfy. Nicméně, ke konci své éry byla mayská civilizace v hlubokém úpadku. Odkud se Mayové vzali a kam zmizeli se zatím nepodařilo přesně určit.

3. Laponci

Původ tohoto starobylého národa, který žije na Zemi nejméně 5000 let, není znám. Rovněž nevíme, do jaké rasy jej můžeme zařadit, zda mezi mongoloidy nebo starověké paleoevropany. Laponský jazyk patří do skupiny ugrofinských jazyků, ale je rozdělen na 10 dialektů, které se od sebe navzájem výrazně liší.

4. Prusové

První důkazy o existenci Prusů se objevily pouze v 19. století. Poslední zástupci lidu byli zabiti morem v letech 1709-1711. Zmínku o Prusech lze nalézt v mnoha indo-evropských jazycích. Snad mají něco společného se slovem prusi, které se ze sanskrtu překládají jako "lidé". Nicméně, o jazyce Prusů také nic nevíme.

5. Kozáci

Kozáci vidí sami sebe jako samostatné lidi, ale moderní kozáci se ve skutečnosti skládají ze zástupců různých národů. Vědci mají podezření, že předky kozáků byli Skytové, Čerkésové, Chazaři a další kmeny. Rodové kořeny kozáků se nacházejí v oblasti Azovského moře na severním Kavkazu a dokonce i v západním Turkmenistánu.

6. Parsiové

V současné době na světě existuje pouze 130 000 Parsiů. Tito starověcí lidé pochází z Asie. Populace je stejnorodá z etnického i náboženského hlediska. Parsiové jsou stoupenci Zoroastrianismu a pečlivě si chrání svou kulturu a tradice napříč mnoha staletími. Jsou například známí pro svůj zvyk opouštět své mrtvé v tzv. věžích ticha, kde jejich těla sežerou supi.

7. Huculové

Huculové - tak se nazývali ukrajinští horalové. Původ jména tohoto lidu není znám. Někteří antropologové si myslí, že slovo pochází ze slova gotz, což v moldávštině znamená zloděj. Jiní tvrdí, že by to mohlo být slovo kočul, což znamená ovčák. Huculové tradičně podporují šarlatánství a dodnes aktivně provozují bílou a černou magii.

8. Chetité

Tito lidé byli v dávných dobách velmi respektování. Chetité byli velmi rozvinutou populací, která dokonce měla svou ústavu. Chetité vyvinuli vozy a klaněli se dvouhlavému orlovi. Kdy a kam tito lidé zmizeli, není známo. Možná se smísili s germánskými kmeny.

9. Sumerové

Sumerská civilizace je jedna z nejvyspělejších a nejtajemnějších civilizací na Zemi. Je známo, že Sumerové měli psaný jazyk, vyvinuli systém zásobování vodou a jídlem, hovořili komplexním jazykem, ve kterém měla své čestné místo intonace hlasu a měli vynikající znalosti matematiky. Bohužel dodnes nevíme, kde Sumerové přišli o svůj jazyk.

10. Etruskové

Etruskové osídlili moderní Itálii a jejich civilizace byla velmi dobře vyvinuta. Vědci připouštějí teorii, že římské číslice vymysleli právě Etruskové. Není známo, co způsobilo úpadek Etrusků a kde k němu došlo. Předpokládá se, že se z nich později vyvinuli Slované, protože jazyk Etrusků a Slovanů má podobnou strukturu.

11. Arméni

Kde se vzali Arméni? Existuje několik verzí. Jednou z nich je ta, že pochází ze starověkého státu Urartu, s jehož populací mají Arméni podobnou genetickou část. Další verze říká, že za vlast Arménů by měla být pokládána Hayasa, která se nachází na východ od království Chetitů. S největší pravděpodobností jsou však Arméni výsledkem míšení několika etnických skupin.

12. Cikáni

Cikáni jsou indického původu, ale je to už tak dávno, že je Evropané ve středověku nazývali
egyptskými cikány, protože se zdá, že tito lidé žili dlouhou dobu na území starověkého Egypta. Výzkumníci si to myslí proto, že vědí, že tarotové karty cikánů měly tradici v Egyptě. Kromě toho Romové balzamovali své mrtvé a pohřbívali je v hrobkách jako faraonové a zároveň své mrtvé vybavili na posmrtnou cestu značným bohatstvím.

13. Židé

O židech se vůbec neví, z jaké národnosti, náboženské skupiny nebo sociální vrstvy původně pocházejí. Je možné, že starověcí Židé jsou všichni příznivci judaismu bez ohledu na národnost. Vědci od 8 století dál do historie nemohou najít další stopu po Židech. Stopy po 10 z 12 židovských rodů zmizely.

14. Guančové

Guančové bydleli na španělském ostrově Tenerife. Věděli, jak postavit obdélníkové pyramidy podobné těm mayským a aztéckým. Nevíme, za jakým účelem a kdy byly tyto pyramidy postaveny, a jak se Guančové na Tenerife dostali, je však zřejmé, že neměli námořnické schopnosti ani lodě.

15. Chazaři

Chazaři byli původně kočovný, později polokočovný turkický národ nejasného původu, který obýval střední Asii. Ruské prameny uvádějí, že Chazaři splynuli s nově se formujícím ruským národem. Existuje však i názor, že většina současných Židů jsou etničtí Chazaři, což zveřejnil britský spisovatel Arthur Koestler roku 1976 v knize The Thirteenth Tribe.

16. Baskové

Baskové mluví zcela unikátní relikvií jazyka euskara, který nemá nikde na světě obdobu. Tento jazyk se nepodobá žádné moderní jazykové skupině, stejně jako samotní Baskové. Jejich soubor genů je zcela odlišný od ostatních lidí žijících v okolí.

17. Chaldejci

Chaldejci bydleli v prvním tisíciletí před naším letopočtem v Mezopotámii. Mají semitské kořeny. V letech 626-538 př.nl. ovládli Chaldejci Babylon a nazvali ho novobabylonskou říší. Prosluli svými hlubokými znalostmi magie a astrologie. Chaldejské astrologické předpovědi se těšily mezi sousedními národy velké popularitě. Dodnes není jasné, odkud tato populace pocházela.

18. Sarmaté

Sarmaté byli známí pro svou deformaci lebky, která vznikla tím, že byla od dětství upínána do svěráku. Díky této praktice získala zploštělý tvar připomínající plaza. Existují spekulace že Sarmaté měli matriarchát.

19. Kalašové

Kalašové jsou tajemným národem, jehož zástupci v současné době žijí v Pákistánu. Kalašové jsou bílé pleti a asiaté je považují za přímé potomky Alexandra Velikého. Je známo, že jazyk Kalašů má podobnou strukturu jako sanskrt.

20. Pelištejci

Pelištejci byli uvedeni v Bibli, která říká, že tito lidé pocházejí z ostrova Kréta. Nikdo neví, kam Pelištejci zmizeli, ale pravděpodobně se spojili s ostatními národy východního Středomoří.

Autor: Jad

20 nejzáhadnějších národů v historii. Existují však celé etnické skupiny, které se ztratily v temnotě starověku. Kam některé národy zmizely a odkud přišly se
Zajímavosti a novinky

 559 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ