10 knih, které změnily svět

23.01 2022|Knihy
10 knih, které změnily svět

Od Platonovy Republiky po Rudou knížku Mao Ce-tunga ovlivňovali autoři psaného slova myšlení a jednání lidí. Ifenomén má pro vás 10 knížek, jejichž obsah dokázal ovlivnit svět na dlouhou dobu dopředu.

1. Platon - Republika (375 př.n.l.)

Rozhodující okamžik Platonova života nastal roku 399, kdy se konal proces a poprava největšího athénského filozofa, jeho učitele a přítele Sokrata. Tyto události jim hluboce otřásly: "Musel jsem dojít k přesvědčení, že jediná naděje, jak najít spravedlnost pro společnost či jedince, spočívá v opravdové filozofii a že lidstvo si neodpočine od svých problémů, dokud nezískají moc opravdoví filozofové, nebo dokud se politici nějakým zázrakem nestanou filozofy".

Tak se zrodila představa vladaře-filozofa, kterou Platon rozvinul ve svém spise Republika. Platonův popis ideálního státu - ani aristokratického, ani demokratického, ale postaveného na osvíceném, absolutistickém vladaři - se stal inspirujícím zdrojem západní filozofie a politické kultury.

2. Vyznání sv. Augustina (397-400)

Tyto duchovní memoáry severoafrického biskupa nejsou jen první moderní autobiografií svého druhu, ale v průběhu staletí se staly ústředním a inspirujícím textem pro celé západní křesťanství. Augustinova konverze, jeho zápas s tělesným pokušením ("Učiň mě čistým a zdrženlivým, ale ještě ne teď"), jeho měnící se vztah k Bohu - to vše je Augustinem podáno způsobem, který v sobě spojuje dramatickou bezprostřednost s autoritativní teologií.

3. Niccolo Machiavelli - Vladař (1513)

Machiavelli byl nepříliš úspěšný, osobně nepřitažlivý florentský diplomat, který věřil tomu, že silný vladař, jenž by sjednotil Itálii a poskytl jí politickou stabilitu, je mnohem důležitější než svoboda, občanské hodnoty nebo mravní zásady.

Jeho spis s cynickou přesností a důsledností předkládal metody, jakými lze dosáhnout účinné vlády. Machiavelli zastával názor, že k dosahování politických cílů lze použít jakýchkoliv prostředků včetně lži a hrubého násilí, je-li to nutné. Jeho myšlenky ovlivnily řadu vládců a tyranů zejména v obdobích, kdy se v Evropě prosadily silné centralizované vlády.

4. Charlotte Bronteova - Jana Eyrová (1847)

Hrdinkou tohoto anglického románu - několikrát zfilmovaného- je nehezká, chudobná guvernantka, která pouhou inteligencí a silou svého charakteru a morálky dokáže prorazit společenská omezení.

Čtenáři, vdala jsem se za něho," začíná poslední kapitola knihy, v níž vrcholí milostný vztah mezi svobodomilovnou, nezávislou Janou a jejím bývalým zaměstnavatelem, tajemným a hrdým pánem Rochesterem. Tento román vyvolal přes kritiku viktoriánských šosáků nadšený obdiv čtenářů, otevřel nové obzory pro ženský román a stal se základním dílem pro generace feministek.

5. Harriet Beecher Stoweová - Chaloupka strýčka Toma (1852)

Abraham Lincoln uprostřed Americké občanské války charakterizoval autorku této knihy takto: "Malá paní, jež napsala knihu, která přivodila tuto velkou válku." Ona byla skromnější: "Bůh napsal tuto knihu. Zapsala jsem to, co mi nadiktoval." Ať už to bylo jakkoliv, vysoce dojímavý příběh věrného a laskavého černocha byl mocným katalyzátorem událostí, které krátce po vydání knihy následovaly.

6. Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid (1929)

Čtyři měsíce po vydání tohoto nejslavnějšího pacifistického románu bylo již vyprodáno půl milionů výtisků. Do konce roku 1930 byla kniha zfilmována. V Německu samotném se stala kniha i film předmětem nacistických útoků a Remarque byl obviňován z toho, že pošpinil čest vojáků, kteří bojovali v zákopové válce. Jinde však Remarquovo dílo přispělo k atmosféře appeasementu 30. let, v níž se zformovala reakce Evropy na vzestup Adolfa Hitlera.

7. Benjamin Spock - Vy a vaše dítě (1946)

Dr. Spock byl newyorský psychiatr, jehož příručka o výchově dítěte se stala bestsellerem moderního věku. Reagovala na meziválečný behaviorismus, podle něhož bylo emocionálně škodlivé zahrnovat kojence přílišnou něhou.

Spock zastával liberální názor, že dítě má být "denně stimulováno milujícími rodiči", aby se u něho podpořil vývoj "hlubokých emocí a inteligence". V 60. letech, kdy došlo v USA k uvolnění mravů mladé generace v rámci bouřlivých společenských změn, se snesla na Spockovu hlavu vlna kritiky za propagaci příliš tolerantní výchovy. I to však bylo svým způsobem ocenění velkého vlivu, jaký měl Spock na americkou společnost.

8. George Orwell - Devatenáct set osmdesát čtyři (1949)

"Velký bratr tě sleduje," varují úřady zastrašené obyvatelstvo v pravděpodobně nejznámějším anti-utopistickém díle 20. století. Poslední kniha anglického romanopisce a esejisty podává hrůznou vizi budoucího totalitního státu, která je dodnes nesmírně působivá. Po 2. světové válce hluboce otřásla všeobecně přijímanými představami o prospěšnosti státních zásahů do života společnosti.

9. Alexandr Solženicyn - Jeden den v životě Ivana Děnisoviče (1962)

Tato novela byla vydána v Sovětském svazu během krátkého období uvolnění po roce 1956, kdy sovětský vůdce Nikita Chruščov podrobil kritice politiku svého předchůdce J. V. Stalina. Vychází z osobní zkušenosti autorova pobytu ve vězení a vyhnanství na Sibiři v letech 1945-1956 a popisuje jeden typický den nelidského strádání ve stalinském pracovním táboře.

Solženicyn se dotkl mnoha věcí, o nichž bylo dosud zakázáno mluvit, například masových deportací občanů do táborů a do vyhnanství kvůli jejich náboženskému a politickému přesvědčení nebo
nevyhovujícímu buržoaznímu, aristokratickému a etnickému původu. Tato kniha získala přízeň čtenářů po celém světě. V Sovětském svazu vyvolala vlnu memoárů dalších obětí stalinismu, pro cizinu se stal Solženicyn předním kritikem sovětského režimu. Solženicynovo další líčení hrůz stalinismu vedlo roku 1974 k jeho vypovězení ze Sovětského svazu.

10. Mao Ce-tung - Rudá knížka (1965)

V 60. letech rozpoutal čínský komunistický vůdce Mao "kulturní revoluci". Proběhly čistky ve vedení strany, "buržoázní" inteligence byla zničena a Lidová osvobozenecká armáda byla využívána ve jménu "proletářských ideálů" jako masová egalitářská síla.

Biblí tohoto hnutí se stala Maova Rudá knížka - přesněji Citace z díla předsedy Mao Ce-tunga - destilace jeho myšlenek, která plnila roli "vůdčího principu pro veškerou práci strany, armády a lidu". V Číně byl tento spisek povinnou četbou a na Západě se z něho stala kultovní kniha, která svým exaltovaným pojetím revoluce rozhodující měrou ovlivnila radikální levicová studentská hnutí 60. let.

Autor: Liv

10 knih, které změnily svět. V historii lidstva existuje několik knih, jejichž obsah byl tak silný, že ovlivnil průběh dějin. Od Platonovy Republiky po Rudou knížku Mao Ce-tunga ovlivňovali
Zajímavosti a novinky

 586 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ