6 hradů a zámků ve Středních Čechách, které stojí za vidění

14.10 2015|Cestování
6 hradů a zámků ve Středních Čechách, které stojí za vidění

Oblast Středních Čech je doslova protkána hrady a zámky, proto by byla škoda, pokud už se v oblasti Středních Čech nacházíte, nějaký z nich nenavštívit. Máme pro vás 6 nejoblíbenějších hradů a zámků ve Středních Čechách.

1. Český Šternberk

Český Šternberk je gotický hrad přestavěný na zámek, který se nachází na levém břehu Sázavy v okrese Benešov. Hrad se tyčí na hřebeni v nadmořské výšce 350 metrů nad mořem již 760 let. K Českému Šternberku se váže legenda, podle které by měl být ve skalách pod hradem ukrýt poklad. Na Velký pátek, kdy se otevírají poklady, má skála puknout a poklad se sypat do Sázavy tekoucí pod hradem. Proto lze po tomto dni nalézt v řece tu a tam zlatý plíšek. V roce 1971 byl poklad skutečně nalezen v hradním prostoru. Jednalo se především o cenné předměty ze 17. a 18. století. Poblíž hradu stojí temný les s vysokou skálou. Na jejím vrcholu je vidět otisk koňské hlavy. Podle jedné z pověstí zde ďábel odnesl místního sedláka, který se pod skálou schoval před bouřkou. Od té doby se tomu místu říká Čertův kámen a dodnes se mu lidé většinou intuitivně vyhýbají.

Český Šternberk


2. Karlštejn

Karlštejn je mohutný středověký hrad z roku 1348, který se tyčí na vápencové skále uprostřed Českého krasu. Hrad byl soukromým sídlem Karla IV. a měly zde být uloženy královské poklady. V současné době patří Karlštejn k nejnavštěvovanějším hradům Středních Čech i České republiky vůbec. Na Karlštejně se každoročně pořádá celá řada kulturních a společenských akcí jako jsou koncerty, divadla, výstavy, Karlštejnské kulturní léto, Královský průvod či oblíbené Karlštejnské vinobraní. Okolí je protkané mnoha krásnými cyklistickými i turistickými stezkami.

Karlštejn


Křivoklat

Středověký hrad Křivoklat byl postaven jako lovecké sídlo pro česká knížata a krále. Jeho podobu utvářeli Přemyslovci, Lucemburkové i Jagellonci. Rozkládá se na území městyse Křivoklat, v okrese Rakovník ve Středních Čechách. Své jméno získal Křivoklat snad podle křivých základů nebo nízkých křivých stromů, tzv. klátů. Křivoklát je unikátním dokladem středověkého stavitelství v našem i evropském měřítku. V prostorách hradu se uchovalo v téměř intaktní historické podobě několik mimořádně cenných interiérů. Především kaple a královský sál mají silnou uměleckou působnost prostřednictvím ztvárněného prostoru a architektonických prvků.

Křivoklat


Konopiště

Romantický zámek Konopiště najdete nedaleko středočeského města Benešov. Konopiště založil v roce 1294 Tobiáš z Benešova, a to podle vzoru francouzských pevností. Zámek Konopiště se vžil do paměti především jako hlavní a poslední sídlo rakouského arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, dědice Rakousko-Uherské říše, který byl zavražděn v Sarajevu pod záminkou spuštění první světové války.
Mnišek pod Brdy

Mnišek pod Brdy naleznete 27 kilometrů jihozápadně od Prahy na úpatí Brdského hřebene. Zámek se začal oficiálně zmiňovat v roce 1384 za vlády Karla IV. Podle archeologických nálezů z nádvoří však na místě dnešního zámku stála stavba již koncem 13. století. V roce 1945 byl zámek vypleněn. Poté se objekt dostal do správy ministerstva vnitra, které zde od roku 1946 ukládalo často významné a politicky citlivé archivní fondy. Po roce 2000 začala jeho rekonstrukce.

I k zámku v Mnišku pod Brdy se váže pověst, která odpovídá na otázku, proč má zámek jen tři věže. Pověst praví, že v dávných dobách, kdy měl zámek ještě všechny čtyři věže, přihnala se jednou vichřice tak strašná, že si vyšel na vycházku i sám kníže pekel. Jak se tak proháněl krajinou, ocitl se nad mníšeckým zámkem. Popadl jednu z věží a letěl dál, když v tom pod ním na příbramské Svaté hoře zvonili klekání, pekelník se lekl a věž upustil. Ta dopadla přímo nad studánku s léčivou vodou, kde stojí dodnes. Historicky pravděpodobnějším vysvětlením, proč má zámek jen tři věže, byl fakt, že tehdejší majitel si jakožto příslušník nižší šlechty nemohl dovolit porušit dobové konvence a postavit zámek se čtyřmi věžemi.

Mnišek pod Brdy


Lány

Barokní zámek Lány je chloubou stejnojmenné obce v okrese Kladno. Nejstarší písemná sbírka o zámku je z roku 1932, kdy na jeho místě stávala dřevěná tvrz. Na konci 16. století ji koupil Rudolf II. a přestavěl ji nejdříve na jednoduchý lovecký zámeček a později na zámek v barokním stylu.Od roku 1921 se stal oficiálním sídlem prezidentů Československa, dnes prezidentů České republiky. Samotný zámek je veřejností nepřístupný. Podívat se však můžete do zámeckého parku, kostela a skleníku.

Zámek v LánechAutor: Jad

6 hradů a zámků ve Středních Čechách, které stojí za vidění. Jaké zámky a hrady ve Středních Čechách navštívit? Máme pro vás tip na nejoblíbenější hrady a zámky
Zajímavosti a novinky

 559 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ