Proč se Grand Canyon zaplňuje mraky?

17.12 2014|Věda
Proč se Grand Canyon zaplňuje mraky?

V národním parku Grand Canyon (Arizona) můžete v poslední době pozorovat úžasný přírodní jev. Kaňón naplňují až po okraj mraky. Naposledy byl tento jev viděn v prosinci 2013.

Důvodem, proč tomu tak je, je jev zvaný inverze teploty vzduchu. Pro spodní vrstvy atmosféry je typické, že čím výše se nacházíte, tím je teplota vzduchu nižší, tzn. čím blíže k zemi, tím tepleji. V atmosféře dochází k cirkulace tepla. Přenos tepla od zemského povrchu je provázen jevem zvaným konvekce, kdy ohřátý vzduch stoupá a na jeho místo se shora tlačí vzduch studený. Teplota stoupajícího vzduchu klesá s klesajícím tlakem ve větších výškách.
Občas nastane situace, kdy dojde k převrácení neb-li inverzi teploty. Ve většině případů je tento jev nejvíce pozorovatelný v údolí, kam chladný vzduch stéká po svazích dolů. U dna kotliny se potom vytváří vrstva studeného vzduchu, v níž mnohdy dochází ke kondenzaci vodní páry a vzniku mlhy/nízké oblačnosti. Ve větším měřítku může inverzi způsobit nasunutí teplejší masy vzduchu nad vrstvu vzduchu studeného, čímž dojde k zastavení konvekčního proudění.

Autor: OlD, Wikipedia

Proč se Grand Canyon zaplňuje mraky? V národním parku Grand Canyon (Arizona) můžete v poslední době pozorovat úžasný přírodní jev. Kaňón naplňují až po okraj mraky.
Zajímavosti a novinky

 558 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ