Kouření cigaret vede k zániku chromozomu Y u mužů

14.12 2014|Věda
Kouření cigaret vede k zániku chromozomu Y u mužů

Vědci z univerity v Uppsale (Švédsko) zjistili, že kouření cigaret vede k zániku chromozomu Y umužů. To může zvýšit pravděpodobnost rakoviny a dokonce i snížení průměrné délky života.

Vědci srovnávali DNA v krvinkách asi 6000 můžů

Výsledky ukázaly, že přítomnost chromozomu Y závisí na tom, zda muž kouří a kolik je mu let. U mužů kuřáků je pravděpodobnost zániku chromozomu Y 4,3 krát větší než u nekuřáků.

Kratší život a rakovina

Dříve stejný tým vědců zjistil, že ztráta chromozomu Y je spojena s poklesem průměrné délky života a výskytem rakoviny. Je poměrně vysoká pravděpodobnost, že kouření spouští vývoj rakoviny, ale to podle vědců vyžaduje další výzkum. Spíše se odhaduje, že chromozom Y zmizí v imunitních buňkách, které ztrácejí schopnost s rakovinou bojovat.

Autor: Ilk
Foto by Boby

Kouření cigaret vede k zániku chromozomu Y u mužů. Vědci z univerity v Uppsale (Švédsko) zjistili, že kouření cigaret vede k zániku chromozomu Y umužů. To může zvýšit pravděpodobnost rakoviny
Zajímavosti a novinky

 558 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ