55 citátů o životě od Senecy, kterými by se měli všichni řídit

11.10 2016|Citáty
55 citátů o životě od Senecy, kterými by se měli všichni řídit

Lucius Annaeus Seneca (4 př.n.l. - 65 n.l.) byl římský filosof, dramatik, básník a přední politik za císaře Nerona. Byl to jeden z vrchních představitelů stoicismu. Jeho výroky lidé obdivují po celá tisíciletí a my na tom nejsme jinak. Senecovy citáty jsou pravdivé i inspirující zároveň, proto jsme jich pro vás vybrali hned 55.

1.

„Odmítáme ty co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají.“

2.

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

3.

„Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.“

4.

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“

5.

„Někdy i žít je statečným činem.“

6.

„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“

7.

„Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.“

8.

„Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.“

9.

„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“

10.

„Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.“

11.

„Smrt je odpoutáním od všech bolestí a hranicí, kterou naše utrpení již nepřekročí. Smrt nás ukládá do toho klidu, kde jsme spočívali před svým narozením.“

12.

„Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.“

13.

„Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž aby se neopakovala.“

14.

„Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem.“

15.

„Protože není jisté, na kterém místě tě čeká smrt, čekej ji všude.“

16.

„Nic v nás nevzbudí takovou úctu jako člověk statečně snášející neštěstí.“

17.

„Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.“

18.

„Stojí za to nebát se smrti, protože pak se neumíš bát ničeho.“

19.

„Nejlepší cesta, jak vychovat muže k věrnosti, je dát mu jasně najevo, že se v jeho věrnost věří. Jakmile muž cítí, že je podezírán z nevěry, domnívá se, že má k nevěře právo.“

20.

„Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného.“

21.

„Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.“

22.

„Osud se odvážných bojí, drtí zbabělce.“

23.

„V soukromí přítele kárej, veřejně chval.“

24.

„Naděje je poslední útěchou v neštěstí.“

25.

„Štěstí a pravda kráčejí bok po boku. Proto nelze nazývat šťastným toho, kdo se nachází mimo pravdu.“

26.

„Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu.“

27.

„Stát se dobrým člověkem je umění.“

28.

„Co osud nedal, nemůže ani vzít.“

29.

„Nejmocnější je ten člověk, který ovládl sám sebe.“

30.

„Dokud žijeme, učme se, jak žít.“

31.

„Drž se pravidla: nezoufej v neštěstí, nevěř štěstí a měj vždy na mysli všemožný rozmar osudu.“

32.

„Chceš-li být milován, miluj.“

33.

„Lidé jasněji vidí do cizích záležitostí.“

34.

„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“

35.

„Tím, že učíme jiné, učíme sebe.“

36.

„Lidé v sobě většinou nesou cítění králů. Chtějí, aby proti druhým mohli všechno, ale druzí proti nim nic.“

37.

„Nešťastný je člověk strachující se o budoucnost.“

38.

„Nejkrásnější vlastností ženy je mlčení.“

39.

„Kdo žije láskou, ten již nežije v sobě, nýbrž v tom, co miluje.“

40.

„Co bylo těžké snášet, na to se příjemně vzpomíná.“

41.

„Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum.“

42.

„Rodiče chválí své děti; tím podvědomě chválí sebe.“

43.

„Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.“

44.

„Čím prudší je bouře, tím kratší má trvání.“

45.

„Neštěstí je příležitostí pro statečnost.“

46.

„Nikdo se nerodí moudrým.“

47.

„Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit, tomu není žádný vítr příznivý.“

48.

„Popel vše srovná; nerovni se rodíme, rovni umíráme.“

49.

„Nic neprospívá tak jako žít v ústraní, málo mluvit s lidmi a mnoho sám se sebou.“

50.

„Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.“

51.

„Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho.“

52.

„To ať je naše největší předsevzetí: co si myslíme, říkejme, a co říkáme, to si mysleme; nechť souhlasí řeč se životem.“

53.

„Nikdo nemůže vládnout, pokud neovládá sám sebe.“

53.

„Dobrý soudce zavrženíhodné věci odsuzuje, ale nechová k nim nenávist.“

54.

„Co je platné přeplout moře a střídat města! Chceš-li uniknout tomu, co tě trápí, musíš být ne jinde, ale jiný!“

55.

„Chudobný člověk se směje bezstarostněji a častěji než bohatý.“


Autor: Liv

Seneca byl muž slova. Jeho citáty zůstaly v paměti po celá tisíciletí. Jsou pravdivé, výstižné a v mnohém inspirující. Seneca citáty o životě
Zajímavosti a novinky

 564 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ