25 inspirativních citátu Matky Terezy, které vás chytnou za srdce

03.10 2016|Citáty
25 inspirativních citátu Matky Terezy, které vás chytnou za srdce

Matku Terezu všichni známe jako katolickou řeholnici, misionářku a humanitární pracovnici, která pomáhala po celém světě. Při svých cestách za pomocí viděla tolik smutku a utrpení, kolik si jeden člověk nedovede představit. I přesto vše zůstala optimistická a plná lásky, čímž inspirovala a dodnes inspiruje celý svět. Ifenomén pro vás dnes připravil 25 pravdivých myšlenek Matka Terezy, na které bychom neměli zapomínat.

1.

„Pokud jsi úspěšný, získáš falešné přátele a pravé nepřátele. Přesto se snaž uspět!“

2.

„Láska začíná péčí o ty nejbližší, ty doma.“

3.

„Dnes není nejhorší nemocí lepra nebo tuberkulóza - dnes je to pocit, že jsem zbytečný, nemilovaný, pohrdaný, nežádoucí, všemi opuštěný. A nejtěžším hříchem je proto nedostatek lásky, ta hrozná lhostejnost k bližnímu, který je vystaven vykořisťování, korupci, bídě, nemoci. Nejde vždy o krajíc chleba, nejde jen o kus oblečení. Po lásce hladovějí lidé i v bohatých zemích světa. A tam je ten hlad nejmučivější: vědomí, že nikdo mě nemá rád, že o mne nikdo nestojí, že jsem zbytečný, nežádoucí. Že jsem sám.“

4.

„Na světě není hlad proto, že bychom nedokázali nasytit chudé, ale protože nedokážeme nasytit bohaté.“

5.

„Myslím si, že svět je dnes úplně převrácený a tolik utrpení je tu proto, že je tak velice málo lásky v domovech a v rodinném životě. Nemáme čas pro své děti, nemáme čas na sebe navzájem, není čas, abychom se těšili jeden z druhého.“

6.

„Na každou nemoc existují léky a způsoby léčení. Ne však pro člověka, který je osamělý, kterého nikdo nechce. To je malomocenství Západu.“

7.

„Otec a matka mají mnoho práce a nemají na dítě čas..toto jsou věci, které ničí mír.“

8.

„V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou.“

9.

„Musíme vědět, že jsme stvořeni k větším věcem než k tomu, abychom byli pouhým číslem na světě, že tu nejsme pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci. Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni.“

10.

„Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku chleba; ale mnohem více je těch, kdo zoufale touží po malém kousku lásky.“

11.

„To, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo.“

12.

„Na konci našeho života nás nebudou soudit podle toho, kolik diplomů jsme získali, kolik peněz jsme vydělali anebo kolik velkých věcí jsme vykonali. Budou nás soudit podle tohoto: Byl jsem hladový a dali jste mi jíst. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem pocestný a přijali jste mě pod svou střechu.“

13.

„Zpočátku jsem si myslela, že je potřebné obracet lidi na víru. Dnes vím, že mojí úlohou je milovat.“

14.

„Někteří lidé přicházejí do tvého života jako požehnání. Někteří přicházejí do tvého života jako lekce.“

15.

„Soudíme-li lidi, nemáme čas je milovat.“

16.

„Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce…“

17.

„Když není práce protkaná láskou, je zbytečná.“

18.

"Velcí lidé s velkými myšlenkami nemohou být poraženi malými lidmi s malými myšlenkami. Myslete ve velkém!
"
19.

"Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro."

20.

„Lidé jsou nerozumní, nelogičtí a sebestřední. Přesto je měj rád!“

21.

„Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte."

22.

"Budete-li k lidem laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví."

23.

"Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní."

24.

"Strávíte-li léta budováním něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu."

25.

"Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní."


Autor: Ivy

Slavné citáty Matky Terezy, které vás dojmou i inspirují. Matka Tereza pomáhala celý svůj život potřebným a rozdávala svou lásku. Citáty Matky Terezy plné lásky a inspirace
Zajímavosti a novinky

 559 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ