38 pravdivých citátů o životě od George Bernarda Shawa

18.11 2016|Citáty
38 pravdivých citátů o životě od George Bernarda Shawa

George Bernard Shaw je jediným spisovatelem, kterému byla udělena Nobelova cena za literatura a zároveň i Oscar. Neexistuje mnoho spisovatelů, kteří umí tak báječně kombinovat humor a hluboké pozorování. Ifenomén pro vás má 38 pravdivých citátů o životě od George Bernarda Shawa.

1.

„Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe. Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě. Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech“

2.

„O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu více než svým životem.“

3.

„Je lepší ženu rozčilovat než nudit.“

4.

„Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomlouvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie.“

5.

„Pesimista je člověk, který se necítí dobře, když se cítí dobře, jelikož se obává, že se bude cítit hůře, až se bude cítit lépe.“

6.

„Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina lidí bojí.“

7.

„Duše potřebuje samotu, jako tělo potřebuje lásku.“

8.

„Lenost se stala matkou více filozofů než moudrost.“

9.

„Lidé, kteří se ve světě neztratí, jsou lidé, kteří zvednou hlavu a rozhlédnou se po tom, co chtějí. A když to nenajdou, vytvoří to.“

10.

„Mějte se na pozoru před lidmi, jejichž bůh je na nebesích.“

11.

„Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili.“

12.

„Lhářův trest nespočívá v tom, že mu nikdo nevěří, ale v tom, že sám není schopen někomu věřit.“

13.

„Neštěstí většiny lidí vězí v tom, že mají čas se ptát, zda jsou šťastni či ne.“

14.

„Začnete-li tím, že se obětujete těm, jež milujete, skončíte tím, že vás ti, kterým jste se obětovali, budou nenávidět.“

15.

„Kde nejsou znalosti, nazývá se hloupost věděním.“

16.

„Dobrý člověk cítí, že každou hodinu štěstí musí nebesům vynahradit tvrdou a nezištnou prací pro dobro někoho jiného.“

17.

„Lidé, kteří nemají co říci, nikdy nejdou pro slovo daleko.“

18.

„Manželství - tři týdny zbožňování, tři roky hádek, a třicet let tolerance.“

19.

„Ženy, které jsou zvyklé myslet, jsou ty, na které muži nemyslí.“

20.

„Od muže se dovíme pravdu, když mu odporujeme, od ženy, když s ní souhlasíme.“

21.

„Chce-li člověk zabít tygra, nazývá to sportem. Když chce tygr zabít jeho, říká tomu projev zuřivosti.“

22.

„Naučil jsem se příliš od života neočekávat. V tom je tajemství každého opravdového pokoje.“

23.

„Demokracie je posledním trikem tyranie.“

24.

„Rána způsobená slovem zasáhne vždy hlouběji, jako rána způsobená mečem.“

25.

„Ženy chtějí nejméně všechno a nejpozději hned.“

26.

„Jediná cesta k vědění je činnost.“

27.

„Čím má člověk více, než potřebuje, tím je ustaranější.“

28.

„Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.“

29.

„Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny.“

30.

„Rozdíl mezi dámou a pouliční květinářkou není v tom, že se každá chová jinak, ale v tom, že se lidé ke každé z nich chovají jinak.“

31.

„Činnost a usilovná práce jsou jediné cesty k poznání a vědomostem.“

32.

„V životě existují dvě tragédie. První - když se nám nevyplní to, po čem toužíme. Druhá - když se nám to vyplní.“

33.

„Kdekdo si stěžuje na vynechávající paměť, ale nikdo na vynechávající inteligenci.“

34.

„Schopný tvoří, neschopný poučuje.“

35.

„Hloupost nepřátel mi nikdy tak neuškodila, jako hloupost přátel.“

36.

„Kapitalizace nám neškodí, dokud je kapitál naším služebníkem a nikoliv naším pánem.“

37.

„Kdo to umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí.“

38.

„Bohatství a umění jsou pochybné recepty na výrobu štěstí a krásy.“

Autor: Liv

38 pravdivých citátů o životě od George Bernarda Shawa. Ifenomén pro vás má 38 pravdivých citátů o životě od George Bernarda Shawa, které
Zajímavosti a novinky

 560 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ