Moudrá pohádka - Sultán a jeho čtyři manželky

17.03 2019|Citáty
Moudrá pohádka - Sultán a jeho čtyři manželky

Žil jednou jeden sultán a ten měl čtyři manželky. Ze všeho nejvíc miloval svou čtvrtou manželku - byla nejmladší a nejlaskavější. Sultán ji zahrnoval drahými šaty, šperky, opečovával ji a ochraňoval.

Miloval i svou třetí manželku, která byla výjimečně krásná. Kdykoliv se chystal do jiné země, vzal ji sebou, aby všem ukázal, jak je krásná. Na druhou stranu, měl strach, že jej jednoho dne opustí a uteče za někým jiným.

Sultán miloval i svou druhou manželku, která byla mazaná a sofistikovaná v intrikách. Byla jeho důvěrníkem, byla chytrá, přátelská a trpělivá. Když měl sultán nějaký problém, svěřil se vždy své druhé ženě a ona mu vždy pomohla dostat se z obtížné situace a přežít těžké časy.

Jeho první manželka byla nejstarší a zdědil ji od svého zesnulého staršího bratra. Byla sultánovi velmi oddaná a dělala všechno možné, aby zachovala a zvýšila jak bohatství sultána, tak celé jeho země. Navzdory tomu, sultán svou první manželku neměl rád, a jeho city nezměnila ani skutečnost, že ona ho hluboce milovala. Sultán ji nevěnoval žádnou pozornost.

Jakmile sultán onemocněl, vzpomněl si na svůj luxusní život a pomyslel si: "Teď mám čtyři manželky, ale když zemřu, zůstanu sám."

A tak požádal svou čtvrtou manželku: "Miloval jsem tě víc než kdokoliv jiný, dal jsem ti tu nejlepší péči. Teď, když umírám, jsi připravena jít za mnou do říše mrtvých?

"V žádném případě", odpověděla čtvrtá žena a odešla, aniž by pronesla další slovo. Její slova zasáhly sultánovo srdce jako dýka.

Zarmoucený sultán požádal svou třetí manželku: "Obdivuji tě celý svůj život. Teď, když umírám, jsi připravena jít za mnou do říše stínu?"

"Ne," řekla jeho třetí žena. "Život je příliš krásný. Až zemřeš, myslím, že se ještě jednou vdám."
Sultán byl zarmoucen. Takovou bolest jeho srdce ještě nikdy nezažilo.

Pak se zeptal své druhé manželky: "Vždycky jsem k tobě přicházel pro pomoc a ty jsi mi vždy pomohla, byla jsi tím nejlepším rádcem. Teď, když umírám, jsi připravena jít se mnou do říše smrti?

"Je mi to moc líto, ale tentokrát ti nepomohu," řekla druhá žena. "Maximum, co mohu udělat, je zakopat tě se ctí." Její odpověď udeřila sultána jako tisíce hromů a blesků. V tu chvíli uslyšel hlas:
"Půjdu s tebou a budu tě následovat, ať jsi kdekoliv, až do konce."

Sultán se podíval směrem k hlasu a uviděl svou první manželku - vyčerpanou a vyhublou smutkem, téměř k nepoznání. Zasažený sultán řekl: "Měl jsem sobě věnovat větší pozornost, dokud jsem mohl"!

Každý z nás má čtyři manželky

Naše čtvrtá žena - to je naše tělo. Bez ohledu na to, kolik času a úsilí do něj vložíme, aby vypadalo dobře, opustí nás, když zemřeme.

Naše třetí žena, to je naše kariéra, postavení, peníze, bohatství, společenské postavení. Když zemřeme, jde vpřed s ostatními.

Naše druhá žena, to je naše rodina a příbuzní. Bez ohledu na to, kolik nám pomohli, jediné co mohou v tomto případě udělat, je doprovázet nás do hrobu.

A naše první žena, to je naše duše, která je často ignorována kvůli snaze o úspěch, moc, bohatství a potěšení. Navzdory tomu, nás duše doprovází všude tam, kde jdeme. Zacházejte s ní proto s největší péčí a pozorností.

Autor: Liv

Moudrá pohádka - Sultán a jeho čtyři manželky. Žil jednou jeden sultán a ten měl čtyři manželky. Ze všeho nejvíc miloval svou čtvrtou manželku - byla nejmladší a nejlaskavější. Sultán
Zajímavosti a novinky

 563 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ