Jak vznikl obrovský kráter na Jamalu?

10.01 2015|Zajímavosti
Jak vznikl obrovský kráter na Jamalu?

Neobvykle obrovský kráter na jamalském poloostrově v Arktidě již agitoval mnoho vědců, kteří přinesli nespočet vysvětlení tohoto úkazu.

Jedni byli toho názoru, že díra vznikla v důsledku pádu meteoritu, ale žádný svěděk pádu nebeského tělesa se nikdy nenašel. Jiní věřili tomu, že díra v zemi vznikla kvůli výbuchu, který provedla armáda. Avšak ani tato teorie nebyla nikdy potvrzena.

Několik verzí vzniku kráteru na Jamalu

Podle jiné verze vznikl kráter na Jamalu kvůli technické katastrofě, která byla výsledkem těžby zemního plyn. Kdyby nebylo nejbližší plynového pole Bovaněnkovo vzdálené 30 kilometrů, zdála by se tato verze velmi pravděpodobná. Navíc v tomto místě dosahuje hloubka permafrostu (věčně zmrzlá půda) více než 300 metrů. Plyn se těží v hloubce asi jednoho kilometru. Znamená to, že plyn by musel prorazit kilometr horniny a z toho celých 300 - 500 m je věčně zmrzlá půda - permafrost. A to je neuvěřitelné.Faktem zůstává, že v okolí nebyly nelezeny žádné stopy, které by ukazovaly na lidské selhání.Letecké snímky kráteru na Jamalu

V současné době mají vědci tendenci se domnívat, že příčinou vzniku jamalského kráteru byl podzemní výbuch metanu, který by měl být zároveň i příčinou globálního oteplování, které se v posledních letech v oblasti věčně zmrzlé půdy začalo stávat intenzivnějším.

K dnešnímu dni je kráter 50 až 70 metrů hluboký

Na dně jamalského kráteru se nachází ledové jezero. Uvnitř kráteru je led, který na slunci taje. Kráter je ledem vyplněn asi z 80 %. Kráter je obklopen ze všech stran permafrostem, který ničí voda stékající po zdi. Dříve provedené letecké měření odhadlo, že šířka kráteru se pohybuje od 50 do 100 metrů. Ve skutečnosti je však jeho šířka asi 30 metrů. Kráter je oválného tvaru, proto je těžké změřit jeho přesný průměr. Kráter byl sice objeven v červenci 2014, avšak podle vědců může být jeho stáří mnohem delší.

Tým výzkumníků se prozatím shodl na tom, že kráter vznikl na základě působení vnitřní síly, tj. výbuchu v podzemí, nikoliv externí síly, jakou by mohl být například meteorit. K tomu, jak přesně k jevu došlo, ale podle nich bude potřeba ještě další zkoumání.

Autor: Jad

Jak vznikl obrovský kráter na Jamalu? Několik verzí vzniku kráteru na Jamalu. Neobvykle obrovský kráter na jamalském poloostrově v Arktidě již agitoval
Zajímavosti a novinky

 559 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ