5 důvodů, proč se vyhnout tabáku

31.01 2015|Zajímavosti
5 důvodů, proč se vyhnout tabáku

Tabák a kouření mají řadu negativních účinků. Světová zdravotnická organizace se neustále snaží snižovat spotřebu tabáku prostřednictvím úplného zákazu tabákové reklamy, propagace a sponzorignu. Nicméně tabákový průmysl využívá enormní prostředky na oslabení zákonů i dohod v různých zemích a regionech. Proč je tabák takové zlo?

1. Tabák a kouření zabíjí

 • Kouření tabáku je druhou hlavní příčinou úmrtí na světě.
 • Tabák zabíjí téměř 6 milionů lidí ročně, tedy 1 člověka každých 6 sekund
 • Zabíjí až polivinu svých uživatelů
 • Pokud bude současná spotřeba pokračovat, do roku 2030 zabije tabák asi 8 milionů lidí
 • Ve 20. století způsobil tabák 100 milionů úmrtí
 • Ve 21. století při současném trendu zemře 1 miliarda lidí
 • Průměrný kuřák ztratí díky kouření až 20 let života
 • Odhaduje se, že na světě kouří až 1,3 miliardy lidí
 • 84 % všech kuřáků je z rozvojových zemí
 • Většina kuřáků začne kouřit před dosažením 18 roku
 • Téměř čtvrtina kuřáků začíná kouřit před 10 rokem života
 • Kouří 47,5 % mužů ve srovnání s 10,3 % žen
 • Tabák je smrtelný v jakékoliv formě - cigarety, šňupací tabák, dýmky atd.
 • Pasivní kouření zabije až 600 000 lidí ročně
 • V důsledku pasivního kouření v práci zemře až 200 000 lidí ročně
 • Až 40 % dětí je doma vystaveno pasivnímu kouření

2. Tabák zhoršuje chudobu

Tabák a chudoba jsou neoddělitelně spojeni. Mnohé studie prokázaly, že v nejchudších domácnostech v některých zemích jde na tabák až 10 % z celkových výdajů domácnosti, a proto mají lidé méně peněz na jídlo, vzdělání a zdravotní péči. Kromě přímých dopadů na zdraví tabák vede k podvýživě a zvyšují se kvůli němu náklady na zdravotní péči a předčasné úmrtí. Tabák přispívá k vyšší míře negramotnosti, protože peníze, které by mohly být použity na vzdělávání, jsou vydávány na nákup tabáku. John Madeley ve své knize Zed Books uvádí, že tabák je velký byznys s chudými lidmi.Nadnárodní korporace útočí na chudé i mladé masivními a přesvědčivými reklamními kampaněmi, které lidí nutí vydávat stále více peněz na cigarety místo jídla nebo zdravotní péče.

3. Tabák přispívá k světovému hladu

Kouření prohlubuje problém světového hladu. Tabákový průmysl spotřebovává obrovské množství půdy na produkci tabáku, místo aby byla půda použita na pěstování potravin. Dr. Judith MacKay, ředitelka poradenství pro kontrolu tabáku v Hong Kongu tvrdí, že půda použita na pěstování tabáku by při pěstování potravin stačila k nakrmení 10 až 20 milionů lidí. "Úrodná zemědělská půda je použita na pěstování tabáku a potraviny se musejí dovážet za drahé peníze ze zahraničí," řekla MacKay.

4. Tabák poškozuje životní prostředí

Pěstování tabáku ma neblahý vliv na životní prostředí. Kvůli pěstování tabáků bývají často vykáceny lesy. Půdů už není tolik chráněna a roste riziko, že během silných
dešťů bude zemina odplavena. To může vést k degradaci půdy. Tabák spotřebuje více vody a na jeho pěstování se používá mnoho pesticidů. Na tabákových farmách se často využívá dětské práce. Kouření cigaret způsobilo mnoho velkých požárů, které zničily jak přírodu, tak lidské životy. V roce 2008 byla zveřejněna studie, podle které je až 10 % požárů způsobeno nedopalky z cigaret. Při těchto požárech už zemřelo 300 000 lidí.

5. Tabák snižuje ekonomickou produktivitu

Ekonomické náklady užívání tabáku jsou stále více zničující. Kromě vysokých nákladů na veřejné zdraví, zabíjí tabák lidi na vrcholu jejich produktivity. Zbavuje rodiny jejich živitelů a národy zdravé pracovní síly. Kuřáci jsou také méně produktivní. Zpráva z roku 1994 odhaduje, že užívání tabáku stálo americkou ekonomiku zhruba 200 miliard USD. Ze socio-ekonomického hlediska má přestování tabáku malý přínos. Zatímco několik pěstitelů tabáku prosperuje, drtivá většina z nich se staží vyrovná s náklady a vydělá si tak sotva na živobytí. Pěstování tabáků často vede k chronickému zadlužování zemědělců. Navíc, zemědělci kvůli používání pesticidů doplácí na pěstování svým zdravím.

Autor: Alt

5 důvodů, proč se vyhnout tabáku. Tabák a kouření mají řadu negativních účinků. Světová zdravotnická organizace se neustále snaží snižovat spotřebu tabáku prostřednictvím
Zajímavosti a novinky

 557 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ