30 životně důležitých principů Mahátmy Gándhího, které inspirují i podpoří

20.10 2015|Citáty
30 životně důležitých principů Mahátmy Gándhího, které inspirují i podpoří

Mahátma Gándhí byl jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost. Prosazoval filosofii aktivního, ale nenásilného odporu satjágraha, založeného na jogínském principu ahimsá, který nakonec dovedl Indii k vyhlášení nezávislosti 15. srpna 1947. Přinášíme vám 30 jeho citátu, které vás inspirují a povzbudí v těžkých časech.

1.

„Oko za oko a svět bude slepý..“

2

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

3

„Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná.“

4

„Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.“

5

„Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.“

6

„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“

7

„Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou jako ty.“

8

„Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.“

9

„Všichni bychom měli nalézat štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat.“

10

„Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů.“

11

„Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum.“

12

„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.“

13

„Je třeba víc životu dát, než ho urychlovat.“

14

„Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.“

15

„Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější.“

16

„Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí.“

17

„Láska nikdy nepotřebuje, nýbrž dává. Vždy strádá, nikdy neprotestuje, nikdy se za sebe nemstí.“

18

„Násilí je lepší než zbabělost, ale nenásilí je tisíckrát lepší než násilí, a nenásilí lidí čistých srdcí je nepřekonatelnou zbraní.“

19

„Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru.“

20

„Nenásilí je první přikázání mé víry. Je to i poslední přikázání mého kréda.“

21

„Rozum je zdrojem vší citlivosti.“

22

„Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu se mýlit.“

23

„Lidská náruč je tak prostorná, že je s to obsáhnout celý svět.“

24

"Síla nepramení z tělesné zdatnosti. Vyplývá z nezkrotné vůle."

25

"Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami."

26

"Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš."

27

"Člověk často dělá plány, jen aby mu je Bůh zvrátil. Ale kde je konečným cílem hledání Pravdy, nechť jakkoli jsou zkříženy lidské plány, výsledek není nikdy škodlivý a je často lepší než jsme čekali."

28

"Netoužím po pomíjivém pozemském království. Usiluji o království nebeské, jímž je duchovní osvobození. K tomuto cíli není pro mě nutno, abych hledal útočiště v jeskyni. Nosím svou jeskyni s sebou."

29

"Civilizace by se měla posuzovat podle zacházení s menšinami".

30

"Jediný způsob jak žít, je nechat žít."


Autor: Jad

30 životně důležitých principů Mahátmy Gándhího, které inspirují i podpoří. Mahátma Gándhí byl jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost.
Zajímavosti a novinky

 559 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ