25 vtipných, smutných, moudrých a věčných citátů Antona Čechova

20.10 2015|Citáty
25 vtipných, smutných, moudrých a věčných citátů Antona Čechova

Klasické moudrosti není nikdy dost, proto vás zveme ke vzpomínce na slavné citáty ještě slavnějšího ruského dramatika Antona Pavloviče Čechova.

1.

„Hniloba zžírá trávu, rez železo a lež duši.“

2

„Přátelství nám nebe posílá proto, abychom se mohli vyzpovídat a zachránit se před tajemstvími, která nás tíží.“

3

„V očích milující ženy je i osel filozofem.“

4

„Ve všech zemích a za všech dob existoval muž, pro něhož bylo jeho děvče tím nejvzácnějším.“

5

„Veškeré zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých.“

6

„Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním osudem. Člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost.“

7

„Dokonce i nemoc se stane přijatelnější, víš-li, že jsou nablízku lidé, kteří na tvé uzdravení čekají jako na svátost.“

8

„Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen hloupnou.“

9

„Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali.“

10

„Nové lži se poslouchají lépe než staré pravdy.“

11

„Když nedokážeš ovládnout hněv, ovládne on Tebe.“

12

„Muži a ženy se berou, že nevědí, co se sebou udělat.“

13

„Zbabělost je vedět, co má člověk dělat, ale nedělat to.“

14

„Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí.“

15

„Je třeba se snažit, aby každý viděl a znal více, než viděl a znal jeho otec.“

16

„Lhostejnost je ochromení duše, předčasná smrt.“

17

„Člověk je tím, v co věří.“

18

„Bojíte-li se samoty nežeňte se.“

19

„Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž mi spisovatelé nejvíce lžeme.“

20

„Žít znamená tvořivě pracovat.“

21

„Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat.“

22

„Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti.“

23

„Opravdové štěstí bez osamělosti je nemožné.“

24

„Nic není lehčí, než klamat a pomlouvat.“

25

„I příbuzní jsou naši bližní. Milujme je. Přijedou-li za tebou na chatu chudí příbuzní, nebledni, ale zvolej vítězoslavně: "Dobře, že to není policie!"“


25 vtipných, smutných, moudrých a věčných citátů Antona Čechova. Citáty ruského dramatiky Antona Pavloviče Čechova. Nejslavnější citát Čechova je
Zajímavosti a novinky

 560 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ