Beppe Grillo: EU již kolabuje

30.04 2015|Politika
Beppe Grillo: EU již kolabuje

"EU je naprosto zbytečné seskupení. Kdyby to byla opravdová komunita, evropské národy by lehce zachránily Řecko, a co víc, nedovolily by mu dojít až tak daleko," řekl Beppe Grillo, italský komik a vůdce hnutí Pět hvězd, který se v exkluzivním rozhovoru pro RT podělil o své názory na aktuální dění v Evropě.

RT: Jaká je aktuální veřejná nálada ohledně úsporných opatření v Evropě?

Beppe Grillo:
Veřejný sentiment je obecně velmi negativní. Současná fiskální opatření vytvořila jakousi klec, ve které je náš daňový systém v pasti. Ukázalo se, že naše politické procesy, stejně jako náš finanční systém, jsou v této pasti taky, a pokud se nám nepodaří z té pasti dostat, tak nemůže existovat žádná naděje k lepšímu.

Tento typ ekonomiky je naprosto nemístný, a to nejen v Itálii. Není dost dobrý pro Evropu ani pro zbytek světa. Růst, růst, zaměstnanost a opět růst.. v příštím desetiletí budeme svědky 50 % poklesu pracovních míst. První ztráta pracovních míst zasáhne nejchudší segment střední třídy, kterou způsobí nárůst technologie a robotiky.

Úsporná opatření je termín, který může znamenat i něco dobrého. Úsporná opatření znamenají, že hlavním cílem této ekonomiky je záchrana finančních prostředků. Ale faktem je, že, úspora financí pro naší ekonomiku není klíčová a my jsme nuceni riskovat naše rodinné hodnoty a prodávat naši vlastní zemi. Ztratili jsme kovovýrobu, módní domy, vinařství i další aktiva. Milano je domovem velkých mezinárodních výstav potravinářského průmyslu a přesto jsou jeho sponzoři McDonald, Novartis a Coca-Cola. Náš svět je vzhůru nohama. A my jej musíme dostat zpět na nohy. Pokud se nám to nepodaří, staneme se snadnou kořistí pro ostatní.

RT: Myslíte si, že vítězství SYRIZY v Řecku změnilo politiku v Evropě?

Beppe Grillo:
Věřím, že to závisí na tom, k jakému druhu kompromisu dojdou. Klíčové to bude hlavně pro obyvatele Řecka. Ale už dnes můžeme vidět důsledky tohoto rozhodnutí na světových trzích, vývozu, deflaci a podobně. Říká se, že řešením pro nás je export. Ale pokud budeme pořád exportovat, někdo musí i dovážet. Ale vnitrostátní trhy teď procházejí krizí. V naši zemi jsme teď řízení "nějakým způsobem", protože ceny ropy klesly a euro je stále slabší, díky čemuž je stále těžší něco vyvážet. Náš domácí trh je mrtvý. Každou hodinu zkrachují v průměru dva podniky. Když mluvíme o národním dluhu, situace v naší zemi kopíruje řecký scénář. Trh práce se zmenšuje. Slavný pracovní zákon není už nic jiného než lest. Udržuje stejný počet pracovních hodin s tím rozdílem, že teď musíte najmou tři lidi na práci jednoho. Ale pokud se počet pracovních hodin nezmění, nejde v žádném případě navýšit objem výroby. Jedná se o falešné pracovní místa. Hrozí snížení mezd. To znamená, že lidé budou utrácet méně a situace se bude jen zhoršovat. Je zřejmé, že se dostáváme do velmi těsné spirály, která musí byt bezprostředně zastavena.

RT: Co nejlepšího může Evropě přinést při jednáních řecký premiér Alexis Tsipras?

Beppe Grillo:
Jak jsem již řekl, bude záležet na druhu kompromisu, kterého se mu podaří dosáhnout. On říká, že může jednat o restrukturalizaci dluhu. Ale "dluh" je velmi ne-jednoznačný pojem, to do značné míry závisí na tom, kdo ho splatí. Třicet procent našeho dluhu patří německým a francouzským bankám, nikoliv našim bankám, jak je to napříkald v Japonsku. Státní dluh Japonska je 10 x vyšší než náš. Ale je v rukou Japonska, což je skvělé. Japonská centrální banka tiskne peníze, investuje do ekonomiky, a proto v zemi není jediný nezaměstnaný. Nezaměstnanost je 0 %, i když je jejich dluh vyšší než náš. Ale je to všechno v jejich rukou, zatímco my jsou v rukou německých a francouzských bank. Snaží se získat zpět své peníze prostřednictvím Evropské centrální banky, která dává peníze našim bankám, aby mohly vykoupit své dluhy vůči německým a francouzským bankám. Tento začarovaný kruh je třeba skončit. Pokud se to Tsiprasovi podaří, dosáhne něčeho mimořádného a budeme ho obdivovat po zbytek života.

RT: Jak odhadujete vliv vaší strany na evropské politické scéně?

Beppe Grillo:
Já jsem jen komik. Nechci vést politický úřad v mé zemi. Jsem zakladatelem tohoto hnutí. Chceme budovat demokracii zdola nahoru, ne volením. Chceme otočit tu dosavadní pyramidu. Mnoho lidí kandiduje na politický post. Je to o volení, ne o jmenování. Nebudeme jmenovat nikoho. Tím se změní vnímání politiky, a tím i světa jako celku. Snažím se dělat věci srozumitelnější. Nejsem ekonom. Ptáte se mě na otázky a já na ně odpovídám. Experti se mnou nikdy nesouhlasí, ale já jsem komik a v komediích jsou některé námitky prostě ignorovány. A možná teď mají lidé raději komiky zabývající se ekonomikou, než všechny ty absolventy Oxfordu a jiných vysokých škol, kterým se nepodařilo vytvořit ani jednu přesnou prognózu.

RT: Změnilo v Evropě něco vaše hnutí Pět hvězd?

Beppe Grillo:
Způsobilo revoluci v pojetí politiky. Hnutí Pět hvězd způsobilo krizi na všech stranách. Tento proces začal v Itálii a pak se rozšířil přes Španělsko, Francii až do Německa. Iniciativy fungující zdola bez vůdce hnutí se rozšířily po celé Evropě. Jejich programy jsou vypracovány prostřednictvím internetového hlasování. My hlasuje prostřednictvím globální sítě. Každé naše přijaté rozhodnutí je sdíleno a odsouhlasují jej ostatní členové hnutí, které rozhodně není nějak spojeno s Parlamentem. Lidé přispívají tím, že se zapsali a že se účastní on-line hlasování. Vycházeli jsme z internetu. Naše strana byla založena v roce 2009 a do teď má za sebou 6 let života a činností. V tomto časovém úseku se nám podařilo nastavit politické panorama v zcela jiném světle. Báli jsme se. Opravdu jsme se báli. Jsme klíčoví odpůrce všech lidí u moci v Itálii a možná i v celé Evropě, protože v případě, že Matteo Renzi selže a Evropský systém nadnárodních bank a finančních institucí se zhroutí, zhroutí se celý evropský systém. Je to systém, takže v případě že selhává, musí se zákonitě rozpadnout na kousíčky.

RT: Myslíte si, že je kolaps EU možný?

Beppe Grillo:
Myslím si, že ke kolapsu EU již došlo. Evropská unie je naprosto zbytečná formace. Kdyby to byla skutečná unie, a jak víte, unie znamená v praxi komunitu, nikdy by nedošlo k takové situaci jako v Řecku. Jeho podíl na celkovém HDP Evropské unii je jen 2 %. Ostatní evropské země mohly Řecko snadno zachránit bez velké námahy. Znamená to, že EU není ani odborovou organizací ani společenstvím států. Nelze ji definovat.

Italové jsou od Němců, Francouzů, Rakušanů a Holanďanů velmi odlišní. A to je dobře, protože tyto rozdíly vzájemně obohatily naše kultury. Ale společná měna je úplně jiná věc. Původně tam měla být společná měna a ne jen "jedna měna". To byla britská vize Evropské unie. To je důvod, proč jsem pro sjednocenou Evropu, ale proti jednotné společné měně euro, což představuje zcela odlišné ekonomiky.

RT: Myslíte si, že Itálie musí opustit eurozónu?

Beppe Grillo:
Připravujeme referendum. Referendum je třeba, aby lidé mohli vyjádřit svůj názor hlasováním. Hlavně pro to, že jim nebyla poskytnuta ta příležitost, když Itálie vstupovala do eurozóny. Takže si myslím, že je to jen spravedlivé, zeptat se Italů teď, zda chtějí být její součástí. Osobně chci, abychom eurozónu opustili co nejdříve, abychom mohli co nejdříve obnovit svou měnovou suverenitu, získat zpět národní banku, která může emitovat peníze, naši fiskální nezávislost a nakonec naši alimentární nezávislost. Naše potraviny dodávají francouzské supermarkety, a my v Itálii jíme naopak francouzské jídlo. Takhle to přece nejde. Jsem z toho nemocný a unavený.

RT: Je italský národ připraven opustit euro a vrátit se k liře?

Beppe Grillo:
Když přejdeme na liru, její hodnota automaticky poklesne o 20 až 30 %. Bude to okamžitý šok. A co bude dál? Budeme muset platit více za zboží. Ale ne na trhu komodit, protože je zpracováváme. Vykupujeme olej a vylepšujeme ho. Nakupujeme sójové boby a obilí a zpracováváme je. Vyrábíme lepší benzín a z něj dostáváme zpět 30 % přidané hodnoty. Myslím, že se staneme číslem jedna v Evropě, protože co se týče průmyslové výroby, tak jsme absolutními lídry. Náš zahraniční dluh se sníží o 30 % a s ním i naše úvěry. Tak čeho se bát? Oni dělají co mohou, aby nás vyděsili a my neodešli. Křičí: "Ooooch to bude katastrofa." Ale je to jejich problém, jejich katastrofa, ne naše. Nějak to nesouvisí s inteligentními pracovitými lidmi, kteří jsou odhodláni něco dělat. Je to katastrofa pro ty, kteří vydělávají peníze sezením doma, zneužíváním finančního systému, příjmem z kapitálových zisků, pro ty, kteří nepracují pro reálné výsledky a nejsou součástí reálné ekonomiky.

Objem finančních transakcí přesahuje světové HDP o 10 až 15 %. Vezměte si třeba německou Budesbank. Zkontrolujete-li její stav, zjistíte, že 70 000 miliard dolarů jde do derivátů, hedge fondů, finančních produktů a tak dále. A reálná ekonomika v podobě malých továren? Ta jednoduše ostrouhá. Tímto problémem bychom se měli zabývat s maximální péčí.

Problém, jak to vidím já, je do značné míry závislý na nás. Je to neskutečný problém. Navíc nemáme spolehlivá fakta o skutečné pravdě. Nevíme nic o Afghánistánu nebo Íránu. Nemáme sebemenší představu o tom, co říká Putin, protože se k nám všechno dostává z amerických nebo izraelských zpravodajských agentur. Těžko vědět, co je pravda. Člověk prostě musí hledat pravdu, i za cenu, že bude muset něco obětovat.

Obracím se na ty, kteří hledají pravdu. Podívejte se na mě, jsem obyčejný člověk, komik se 40-letou praxí, který se jednoho dne probudil s odhodláním věnovat trochu svých zkušeností, důvtipu a peněz na společné dobro. To je to, co spoustu lidí děsí. Nemyslím, že musíme čekat, než se na to budeme všichni cítit připraveni. Co to znamená připravený nebo nepřipravený? Lidé nejsou připraveni na to nechat věci pokračovat tak, jak jsou. Nechceme ztratit naši zemi, kulturu, umění, nemocnice, školy, vodu, plyn a elektřinu. Chceme, aby naše vnoučata měly budoucnost. Proto si myslím, že o tom musíme diskutovat a řešit to.

RT: Řekl byste, že se Itálie potýká s velkou migrací z mimoevropskýcjh států?

Beppe Grillo:
To je problém, protože jsme byli ponechání sami, abychom se s tím vypořádali. Potýkáme se s nedostatečným řídícím systémem. Kdokoliv se může dostat do naší země. Kontrola by měla probíhat už v místech nalodění, nikoliv v bodech vylodění. Máme asi 110 až 120 tisíc nezapočtených zahraničních občanů, kteří se momentálně nacházejí v naši zemi. Dostat se do jiných zemí, jako je třeba USA nebo Austrálie rozhodně není tak jednoduché. U nás se to děje pořád. Nemáme řešení a jak levicové, tak pravicové strany tento fakt využívají v politických postojích. Naši pravičáci by chtěli všechny ze země vykopnout, levičáci zase chtějí, abychom měli slitování a udělali kompromis. Měli bychom začít s revizí dublinského nařízení. Chceme to udělat. Chceme mít jednotnou politiku v této věci v Evropě.

RT: To, co se dnes děje v Řecku, se může zítra či později stát i v Itálii. Když se to stane, co bude následovat?

Beppe Grillo:
Já nevím. Black Swan je nějaký faktor, který nemůžete předem předvídat. To, co se dnes děje, je z velké částí taženo neznámým faktorem, který nemůžeme doopravdy pochopit. Ekonomika je na dně, obchody a nákupní střediska se zavírají, města umírají. Počet těchto černých labutí roste každým dnem.

Podívejte se, máme stálý rozpočtový deficit. Formálně máme přebytek 10 až 15 miliard eur, což znamená, že naše vládá utrácí méně, než vydělává, jako každý dobrý hospodář. Ale my máme 70 až 75 miliard dluh a úrokové sazby, které musíme vyplácet, což znamená, že máme každý rok deficit kolem 60 miliard. Takhle to přece nemůže jít dál. Například Ekvádor řekl USA, že jejich dluh je nemorální a Ekvádor ho nebude platit. Můžeme udělat totéž. Vlastně to není dluh italského národa a v Řecku na to také přijdou. Je to dluh, který se nashromáždil z obchodní korupce, prodeje zbraní, je to dluh vůči Siemens nebo mezinárodním zbrojním firmám, které prodávají Řecku své ponorky. Země musí být ovládána lidmi, ne politickými stranami.

Pak musíme reformovat média tak, aby lidé měli přistup ke všem důležitým názorům. Dnes si lidé "nemohou" myslet to co, chtějí, a to je důvod, proč demokracie ve skutečnosti nefunguje.

Výchozí hodnotou je to, co se děje právě teď. Výchozí hodnota je strach, to co v našem životě vytváří strach je pocit viny, že žijeme ve stavu krize. Pokuste se ušetřit na všechno, nevěřte nikomu a ničemu. Politici tvrdí, že důvěra musí být obdnovena. Důvera je poklad. Ale můžete věřit jen lidem, kteří si to opravdu zaslouží. V Itálii takové politiky nemáme. Musíme začít od nuly, znovu vynalézt evropskou a italskou kulturu. Kdo jsme? Ztratili jsme představu i o tom. Co budeme dělat? Na to musíme myslet teď. Musíme myslet na druh energie, kterou budeme vyrábět, na zboží, které potřebujeme. Musíme začít hned teď, jinak bychom byli hlupáci a idioti, kteří se nechají táhnout dolů z útesu. Už teď padáme dolů.

Zdroj: RT

Beppe Grillo: EU již kolabuje. "EU je naprosto zbytečné seskupení. Kdyby to byla opravdová komunita, evropské národy by lehce zachránily Řecko, a co víc, nedovolily
Zajímavosti a novinky

 301 
  Komentáře
YouTube video
Přidat obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ

Vánoce 2017

Tipy na vánoční dárky
.